Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам государственных гарантий восстановления сбережений граждан

Заключение к проекту закона Украины от 15.03.2011 № 8228
Дата рассмотрения: 18.05.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"

У законопроекті пропонується внести зміни у механізм компенсації знецінених грошових заощаджень громадян України, зокрема:

віднести визначені статтею 1 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" знецінені заощадження громадян у сумі 131,96 млрд. гривень за станом на 1 жовтня 1996 року до внутрішнього державного боргу, з внесенням відповідних змін до Закону України "Про державний внутрішній борг";

починаючи з 1 січня 2012 року проводити компенсацію виключно в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України (у розмірі не меншому розміру приросту внутрішнього валового продукту, отриманому за рік, що передує даному бюджетному року) та за рахунок 50 % коштів, отриманих від приватизації, а також золотовалютних резервів Національного банку України;

за згодою вкладників і в першу чергу інвалідів I, II, III груп та пенсіонерів компенсацію здійснювати шляхом безготівкових розрахунків з проіндексованих вкладів оплату житлово-комунальних послуг, електричну енергію, тверде паливо, газ; придбання ліків, лікування, ортопедичне та стоматологічне протезування; встановлення телефону, оплату послуг електрозв'язку; навчання дітей та онуків у навчальних закладах; ремонт та придбання житла; придбання автомобілів.

Головне управління щодо окремих пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. Проектом пропонується віднести визначені статтею 1 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" знецінені заощадження громадян у сумі 131,96 млрд. гривень за станом на 1 жовтня 1996 року до внутрішнього державного боргу. Зауважимо, що Верховна Рада України, прийнявши 21 листопада 1996 року Закон України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", прийняла на себе зобов'язання щодо компенсації громадянам України втрачених грошових заощаджень і щорічно з Державного бюджету виплачується певна сума компенсацій.

Включення цих зобов'язань до державного боргу потребує узгодження з вимогами Бюджетного кодексу України. Відповідно до частини першої статті 18 цього Кодексу граничний обсяг державного (місцевого) боргу, граничний обсяг надання державних (місцевих) гарантій визначається на кожний бюджетний період законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). При цьому загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України (частина друга цієї ж статті), а у разі перевищення такої граничної величини, Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргів у відповідність із положеннями цього Кодексу (абзац другий частини другої статті).

Відповідно до вимог абзацу другого частини 6 статті 16 Бюджетного кодексу України "якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування та погашення державного боргу перевищить обсяг коштів, визначений законом про Державний бюджет України на таку мету, Міністерство фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України невідкладно інформує про очікуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий строк пропозиції про внесення змін до закону про Державний бюджет України. Звертаємо увагу на те, що статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу України установлений в сумі 375.643.401,9 тис. гривень.

2. Згідно з новою редакцією статті 6 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" "компенсація громадянам України витрат від знецінення грошових заощаджень проводиться, починаючи з 1 січня 2012 року, виключно в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України у розмірі не меншому розміру приросту валового внутрішнього продукту, отриманому за рік, що передує даному бюджетному року...". Такий підхід не узгоджується з вимогами частини другої статті 95 Конституції України, за якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Крім того ця пропозиція має бути погоджена з Кабінетом Міністрів України, що випливає зі змісту відповідних положень пункту 6 статті 116 Конституції України та статті 42 Бюджетного кодексу України, за якими розробка проекту закону про Державний бюджет України і забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України. Законодавча пропозиція потребує ґрунтовних економічних обрахунків щодо оцінки реальної можливості здійснення такого обсягу фінансування з Державного бюджету.

Опрос