Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава

Заключение к проекту закона Украины от 22.02.2011 № 8146
Дата рассмотрения: 03.03.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту" (реєстр. N 8146 від 22.02.2011 р., внесений Кабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", якими дозволяється створення юридичної особи на підставі модельного статуту, що пов'язано з необхідністю спрощення процедури їх державної реєстрації, а також зменшення відповідних матеріальних витрат засновників юридичних осіб.

Головне управління в цілому підтримує вказану законодавчу пропозицію, оскільки її реалізація може спростити започаткування підприємницької діяльності, особливо у сфері малого бізнесу. Разом з тим вважаємо за доцільне висловити щодо її змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Згідно з проектом (зміни до ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") під модельним статутом розуміється нормативно-правовий акт, який, зокрема, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності. При цьому модельний статут не визнається установчим документом. Разом з тим згідно з змінами до ст. 56 Господарського кодексу України та ст. 87 Цивільного кодексу України засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.

Таким чином, реалізація цих пропозицій, з одного боку, призведе до існування юридичних осіб, які не мають установчих документів. Такими, наприклад, будуть товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні товариства, діяльність яких буде регулюватися на підставі модельного статуту. Це, на нашу думку, може суттєво ускладнити їх діяльність, оскільки вони позбавляються права на оперативне вирішення проблем, які виникають у їх діяльності, шляхом внесення змін до цих документів. Що стосується юридичних осіб, які у наступному затвердять власний статут як установчий документ, то згідно з проектом їх діяльність регулюватиметься двома статутами: модельним та власним (оскільки у ньому не передбачається прийняття рішення про скасування власного статуту), що також ускладнить їх діяльність. Варто також звернути увагу на те, що запропонована модель застосування модельного статуту призводить до збільшення кількості документів, які має подати юридична особа, що діє на його основі, для внесення змін до відомостей про неї, які містяться в Єдиному державному реєстрі (зміни до ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"), що не сприятиме спрощенню ведення господарської діяльності, а, отже не відповідатиме задекларованій меті проекту.

З огляду на це для усунення згаданих неузгодженостей вважаємо за доцільне запропонувати змінити вказані концептуальні положення проекту, визнавши, що для юридичної особи, яка здійснює свою діяльність на основі модельного статуту, такий статут стає установчим документом, до якого після його прийняття учасники можуть вносити необхідні для них зміни. У зв'язку з цим пропонуємо внести до проекту відповідні зміни, які, в тому числі, дозволять відмовиться від внесення до законів України численних посилань на модельний статут, як підставу для тих чи інших дій щодо юридичних осіб, які складають значну частину проекту.

2. Згідно з проектом (зміни до ст. 81 ЦК України) модельний статус має бути затверджений Кабінетом Міністрів України для кожної організаційно-правової форми юридичної особи. Разом з тим такий підхід не супроводжується внесенням необхідних змін до переважної більшості законів, які регулюють утворення окремих видів юридичних осіб, що не відповідає вимогам частини 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті.

Опрос