Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О единых принципах пенсионного обеспечения граждан и стипендиях работникам культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения и некоторым другим категориям лиц

Заключение к проекту закона Украины от 22.02.2011 № 8145
Дата рассмотрения: 15.03.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб"
(N 8145 від 22.02.2011 р.)

У законопроекті пропонується для державних службовців, науковців, народних депутатів, прокурорів, судових експертів, митників, дипломатичних працівників, журналістів, працівників Національного банку України та органів місцевого самоврядування, які вперше будуть займати ці посади, з 1 січня 2012 року запровадити пенсійне забезпечення на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Додатково до таких пенсій для цієї категорії осіб, а також для працівників закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та працівників національних, державних та інших закладів культури пропонується встановити державні стипендії. Розмір державної стипендії пропонується встановити у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваних особою пенсії або державної соціальної допомоги, а також незалежно від розміру одержуваного нею заробітку (доходу), за рахунок коштів Державного бюджету України. Закон пропонується ввести в дію з 1 січня 2012 року.

Головне управління вважає, що реалізація законопроекту мала б наслідком порушення прав широкого кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Насамперед це стосується питань дотримання рівноправності застрахованих осіб стосовно сплати страхових внесків і відповідності їм рівнів призначених пенсій. На нашу думку, в цьому питанні принципово важливо враховувати ту обставину, що державні службовці та інші одержувачі пенсій за спеціальними законами сплачують внески до Пенсійного фонду України в значно (майже вдвічі) підвищеному розмірі. Крім того, не можна ігнорувати необхідність компенсації втрати доходів зазначених осіб у зв'язку з обмеженнями, встановленими статтею 16 Закону України "Про державну службу" та статтею 5 Закону України "Про боротьбу с корупцією". Йдеться про заборону державним службовцям здійснювати підприємницьку діяльність, виконувати роботу на умовах сумісництва (за деякими винятками) тощо. Заборона здобувати додаткові доходи та невеликі розміри заробітної плати державних службовців фактично не дозволяють їм скористатися можливістю участі у додатковому недержавному пенсійному забезпеченні, накопичувати кошти в фінансових установах на випадок втрати роботи у зв'язку з хворобою, виходом на пенсію за віком тощо, як це можуть здійснити висококваліфіковані фахівці інших галузей економіки. Так, середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника у сфері державного управління в 2010 р. була вище середньої по країні на 22,7 %, у той час, як у галузі фінансової діяльності - на 105,5 %, у галузі авіаційного транспорту - на 202,5 %.

Проблему, пов'язану з реалізацією права на соціальний захист, закріпленого спеціальними законами, неодноразово розглядав Конституційний Суд України. Ним сформульовано правову позицію, згідно з якою Конституція та закони України виокремлюють певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, яким пенсія призначається за спеціальними законами. У рішеннях Конституційного Суду України зазначалося, що пільги, компенсації, гарантії є видом соціальної допомоги і необхідною складовою конституційного права на достатній життєвий рівень, тому звуження змісту та обсягу цього права шляхом прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів за статтею 22 Конституції України не допускається (Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року N 8-рп/99, від 20 березня 2002 року N 5-рп/2002, від 17 березня 2004 року N 7-рп/2004, від 1 грудня 2004 року N 20-рп/2004, Рішення Конституційного Суду України у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання від 11 жовтня 2005 року N 1-21/2005).

Слід зазначити, що спеціальні системи пенсійного забезпечення громадян існують в більшості країн світу, зокрема, в країнах ЄС, США, Японії, Австралії, Великобританії. Однією з найстаріших систем пенсійного забезпечення державних службовців вважається французька, створена ще у 1790 році, яка розглядає пенсійне забезпечення однією з фундаментальних гарантій державних службовців, елементом їх правового статусу.

Що стосується пропозиції запровадження виплати стипендії як щомісячної довічної грошової виплати до пенсій, то звертаємо увагу на те, що запропонована новела не передбачена чинним законодавством, і, зокрема, Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії". На наш погляд, пропозиція потребує додаткового обґрунтування щодо доцільності її запровадження, а також законодавчого визначення розмірів цієї стипендії як основної державної соціальної гарантії, яка фактично стане складовою основного джерела існування пенсіонера, оскільки встановлюється після припинення роботи на посадах, які дають право на її одержання.

Крім того, зважаючи на те, що запропоновані стипендії є щомісячними довічними грошовими виплатами до пенсій, а умови їх встановлення відповідають умовам призначення пенсій, вважаємо, що питання запровадження таких стипендій є предметом регулювання відповідних законів. При цьому слід звернути увагу й на те, що для одержувачів пенсій, призначених за спеціальними законами, у даний час фактично діє такий же принцип виплати пенсій, який пропонується у законопроекті. А саме, за рахунок коштів Пенсійного фонду України вони одержують пенсії на загальних підставах із солідарної системи, сплачуючи при цьому підвищений розмір пенсійних внесків, і лише різниця до розміру пенсії, на яку має право особа відповідно до спеціальних законів, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.

У законопроекті відсутні аргументи щодо причин встановлення у статті 3 проекту закону вибіркового права на призначення стипендій лише певній категорії працівників закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та працівникам національних, державних та інших закладів культури із загального числа працівників, які також мають необхідний спеціальній стаж для призначення пенсій за вислугу років за нормами раніше діючого законодавства.

В цьому ж контексті викликає заперечення пропозиція до частини 3 Прикінцевих положень законопроекту, яка стосується надання права на одержання стипендій особам, які досягли пенсійного віку та яким до набрання чинності цим Законом було призначено пенсію за вислугу років, у той час, як однією з умов для встановлення стипендії для працівників, зазначених у пунктах "а" - "б" частини першої статті 3 цього Закону, після набрання чинності цим Законом, є непризначення пенсії за вислугу років. Вважаємо, що такий підхід порушує конституційні права громадян щодо рівності їх перед законом (стаття 24 Конституції України).

Опрос