Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно законодательных гарантий права на получение субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и упрощенного порядка ее назначения

Заключение к проекту закона Украины от 21.02.2011 № 8140
Дата рассмотрения: 12.03.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо законодавчих гарантій права на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і спрощеного порядку її призначення" (N 8140 від 21.02.2011 р.)

У законопроекті пропонується закріпити у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" гарантію права громадян на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг шляхом встановлення загального порядку призначення і ведення обліку громадян уповноваженим органами із використанням автоматизованих систем обробки даних. Зокрема, передбачається, що субсидія повинна призначатися уповноваженим органом не пізніше ніж у шістдесятиденний строк з дня набуття громадянином права на її отримання (якщо інше не встановлене законом) без спеціальної згоди останнього та без подання ним документів, які підтверджують відповідне право, крім документів, що посвідчують особу. Відповідно обов'язок щодо збору документів пропонується покласти на уповноважений орган. Встановлення порядку збору документів уповноваженим органом, порядку розрахунку та перерахунку розмірів субсидій у законопроекті покладається на Кабінет Міністрів України.

Головне управління вважає, що пропозиція законодавчого закріплення права громадян на субсидію узгоджується із встановленими у цьому Законі (стаття 2) принципами державної політики у сфері житлово-комунальних послуг - забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо та забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.

Водночас при розгляді законопроекту необхідно взяти до уваги, що запропоноване у ньому врегулювання організаційних питань надання субсидій належить переважно до компетенції органів виконавчої влади. На рівні законів потребують закріплення основні умови реалізації наданого громадянам права, а саме визначення кола можливих отримувачів субсидій та об'єкт гарантованого права - у даному випадку розмір субсидій. Проте проект не містить пропозиції закріплення відповідних положень.

Поряд з цим викликає заперечення пропозиція щодо обов'язку уповноважених органів самостійно визначати момент виникнення права окремої особи на отримання субсидії без звернення до цих органів (частина третя запропонованої нової статті 33). Річ у тому, що виникнення і підтвердження права на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг пов'язане з рівнем сукупних доходів домогосподарств (сімей), тобто кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, для підтвердження якого недостатньо лише "документів, що посвідчують особу".

Слід зазначити, що передбачене останньою редакцією Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848, подання органу праці та соціального захисту населення громадянином, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, заяви про надання субсидії та довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, може здійснюватись шляхом надсилання поштою (що відповідає європейській практиці). При цьому необхідно звернути увагу на ту обставину, що особа у більшій мірі може бути відповідальна за надані нею відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру (п. 13).

Опрос