Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Обзор практики применения Верховным Судом норм о субсидиарной ответственности по делам о банкротстве (актуальная судебная практика)

Верховный Суд
Обзор от 01.10.2021

ВЕРХОВНИЙ СУД

ОГЛЯД
практики застосування Верховним Судом норм про субсидіарну відповідальність у справах про банкрутство (актуальна судова практика)

Рішення, внесені до ЄДРСР, за травень 2020 року - червень 2021 року

1. Субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійним цивільно-правовим видом відповідальності. Притаманною ознакою цивільно-правової відповідальності є те, що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї вини

КГС ВС переглянув за касаційною скаргою ліквідатора ПП "Трубіж Агро" постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 та рішення Господарського суду Київської області від 26.05.2020 у справі N 911/2243/18 про банкрутство ПП "Трубіж Агро" і прийняв постанову, в якій зазначив таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Постановою Господарського суду Київської області від 15.01.2019 ПП "Трубіж Агро" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатор банкрута звернувся до господарського суду із заявою про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на учасників боржника, його керівні органи та третіх осіб і просив суд стягнути солідарно з громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_3, ТОВ "Трубіж Агротек" та ОСОБА_1 на користь ПП "Трубіж Агро" кошти в сумі 19800833,02 грн.

Заява мотивована тим, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності боржника ліквідатором встановлено, що попереднім керівником і засновником ПП "Трубіж Агро" ОСОБА_3, а також ОСОБА_1, яка виконувала повноваження керівника боржника в окремий період часу, приймались нераціональні управлінські рішення, що спричинили накопичення кредиторської заборгованості боржника; активи боржника було відчужено на користь пов'язаної особи - ТОВ "Трубіж Агротек", засновником якого також є ОСОБА_3. На підставі статті 41 Закону про банкрутство і статті 61 КУзПБ кредиторська заборгованість боржника згідно з реєстром вимог кредиторів у сумі 19800833,02 грн підлягає стягненню солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ТОВ "Трубіж Агротек" на користь ПП "Трубіж Агро".

Рішенням Господарського суду Київської області від 26.05.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021, відмовлено в задоволенні заяви ліквідатора ПП "Трубіж Агро" з мотивів ненадання ним належних та достатніх доказів на підтвердження обставин, які б свідчили про наявність в діях ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ТОВ "Трубіж Агротек" ознак дій з доведення ПП "Трубіж Агро" до банкрутства, а отже, підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на зазначених осіб немає.

Не погоджуючись з цими судовими рішеннями, ліквідатор банкрута звернувся до КГС ВС з касаційною скаргою, в якій просив їх скасувати і ухвалити нове рішення, яким стягнути солідарно з громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ТОВ "Трубіж Агротек" на користь ПП "Трубіж Агро" кошти у сумі 19800833,02 грн.

ОЦІНКА СУДУ

Скасовуючи оскаржувані судові рішення та направляючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, КГС ВС зазначив про таке.

Відповідна заява про покладення субсидіарної відповідальності може бути подана ліквідатором до суду в разі, коли буде встановлена недостатність майна боржника для повного задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство, про що і зазначав ліквідатор у даній справі.

Водночас положення частини другої статті 61 КУзПБ не встановлюють ознак доведення до банкрутства, які можуть стати підставою для покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника. Отже, саме детальний аналіз ліквідатора фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням ним підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство дасть змогу ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника щодо доведення до банкрутства юридичної особи.

Зазначаючи про відсутність належних та достатніх доказів на підтвердження наявності в діях ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ТОВ "Трубіж Агротек" ознак дій з доведення ПП "Трубіж Агро" до банкрутства, суди попередніх інстанцій не врахували, що субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійним цивільно-правовим видом відповідальності. Притаманною ознакою цивільно-правової відповідальності є те, що особа, яка є відповідачем, повинна доказати відсутність своєї вини.

Тобто в разі якщо після визнання боржника банкрутом, за наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи - боржника, погашення заборгованості банкрута є неможливим внаслідок дій та (або) бездіяльності засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, то такі особи можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності за виникнення заборгованості боржника, доки вони не доведуть протилежного (постанови КГС ВС від 17.06.2020 у справі N 924/669/17, від 24.02.2021 у справі N Б8/191 -10, від 07.04.2021 у справі N 911/1815/17).

У мотивувальній частині оскаржуваних судових рішень немає посилання на конкретні докази, надані відповідачами на спростування наведених ліквідатором обставин та обґрунтування щодо наявності в їхніх діях ознак доведення ТОВ "Трубіж Агро" до банкрутства, що не відповідає вимогам статей 73, 74 ГПК України (щодо покладеного на сторону (учасника) у справі тягаря доведення обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень), оскільки обставини існування або відсутності будь-якої із складових об'єктивної сторони правопорушення (доведення до банкрутства), стверджуваних та/або заперечуваних (вчинення дії, бездіяльність, існування боргу в період вчинення боржником майнової дії тощо), мають бути доведені у встановленому законом порядку.

Натомість в оскаржених судових рішеннях не спростовано наведені ліквідатором в заяві та відображені у наявних в матеріалах справи звітах за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП "Трубіж Агро" виявлені ознаки дій з доведення до банкрутства (навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства, необґрунтована виплата коштів, необґрунтована та безоплатна передача майна третім особам, надкритична неплатоспроможність підприємства тощо). Зазначаючи про недостатність наданих ліквідатором доказів, суди не врахували його доводів щодо приховування керівником підприємства майна та непередання ліквідатору первинної фінансово-господарської документації боржника. При цьому в судових рішеннях відсутні посилання на подані іншими учасниками докази, які б спростовували доводи ліквідатора.

Допущені судами попередніх інстанцій порушення унеможливили встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, що, зрештою, не дає можливості дійти однозначного висновку про наявність чи відсутність правових підстав для задоволення заяви ліквідатора ПП "Трубіж Агро".

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 01.06.2021 у справі N 911/2243/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97656739.

2. Якщо після визнання боржника банкрутом, за наявності ознак доведення до банкрутства юридичної особи - боржника, погашення заборгованості банкрута є неможливим внаслідок дій та (або) бездіяльності засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, то такі особи можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності за виникнення заборгованості боржника, доки вони не доведуть протилежного

Опрос