Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дайджест правовых позиций Большой Палаты Верховного Суда за I полугодие 2019 года

Верховный Суд
Дайджест от 01.07.2019

ВЕРХОВНИЙ СУД

ДАЙДЖЕСТ
правових позицій Великої Палати Верховного Суду за I півріччя 2019 року

Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2019 по 30.06.2019

1. Справи, розглянуті з підстав існування виключної правової проблеми

Господарська юрисдикція

Велика Палата Верховного Суду, вирішуючи правову колізію між нормою частини першої статті 341 ГПК України та нормою частини п'ятої статті 74 Закону України від 2 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження" щодо строку оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої служби, зазначила, що під час оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу ДВС або приватного виконавця, на виконанні яких перебуває виконавчий документ господарського суду, слід дотримуватися відповідних положень ГПК України, вміщених у розділі VI "Судовий контроль за виконанням судових рішень", зокрема щодо права на звернення зі скаргою у строк десять календарних днів, визначений пунктом "а" частини першої статті 341 цього Кодексу.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 13 березня 2019 року у справі N 920/149/18 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/80854638.

Велика Палата Верховного Суду, вирішуючи виключну правову проблему стосовно правового режиму рухомого майна, придбаного за рахунок грошових коштів, внесених як вклад у спільну діяльність, після припинення дії договору про спільну діяльність внаслідок його розірвання за рішенням суду, зазначила, що майно, придбане за рахунок грошового внеску учасника у спільну діяльність, є приватною власністю цього учасника, якщо сторони визначили в договорі особливий правовий режим відповідного майна як такого, що не переходить у спільну власність сторін.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 10 квітня 2019 року у справі N 916/2500/15 можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81691823.

Велика Палата Верховного Суду, вирішуючи виключну правову проблему щодо самостійного встановлення господарськими судами незаконності дій органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування під час розгляду справ про відшкодування шкоди, яка завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю вказаних органів, визначила, що питання наявності між сторонами деліктних зобов'язань та цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду перебуває в площині цивільних правовідносин потерпілого та держави, що не регулюються нормами КПК України, а господарський суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди, оцінюючи надані сторонами докази.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 12 березня 2019 року у справі N 920/715/17 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/81013412.

Велика Палата Верховного Суду, вирішуючи виключну правову проблему щодо відсутності єдиного підходу до вирішення спорів і встановлення правової природи вимог (грошових або майнових), які виникають у справах про банкрутство щодо звернення фізичних осіб вкладників (інвесторів) у справу про банкрутство забудовника, в той час коли укладені між боржником та кредитором інвестиційні договори продовжують діяти і щодо боржника ще не введено ліквідаційну процедуру у справі про банкрутство, визначила, що правова природа інвестиційного договору передбачає поєднання положень низки різних договорів, передбачених ЦК України, та може бути підставою виникнення у його сторін також грошових зобов'язань.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 29 січня 2019 року у справі N 916/4644/15 можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79684989.

Велика Палата Верховного Суду, вирішуючи виключну правову проблему, дійшла висновків про те, що цивільний позов у межах кримінального провадження може бути пред'явлений до Моторного (транспортного) страхового бюро України як до особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім того, Велика Палата зробила висновок, що для розгляду в межах кримінального провадження цивільного позову потерпілого до МТСБУ про стягнення шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 КК України, попереднє звернення потерпілого до МТСБУ із заявою про виплату страхового відшкодування, не є обов'язковим.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 19 червня 2019 року у справі N 465/4621/16-к можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82703512.

Кримінальна юрисдикція

Опрос