Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анализ применения судами такого вида уголовного наказания, как штраф

Верховный Суд Украины
Письмо от 01.01.2015

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

АНАЛІЗ
застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф

(Витяг)

Інтеграція України як незалежної держави у світову спільноту, її вступ до Ради Європи у 1995 р. спричинили зміни карної політики, одним з основних напрямів якої є гуманізація кримінального покарання.

Система покарань у Кримінальному кодексі України (далі - КК) містить достатньо каральних заходів, не пов'язаних з позбавленням волі.

У сучасних умовах боротьби зі злочинністю в Україні важлива роль відводиться штрафу як виду кримінального покарання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 53 КК штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень ч. 2 цієї статті.

Отже, штраф є видом покарання, який передбачає обмеження майнових прав засудженого і полягає в грошовому стягненні, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині КК.

Внесенням змін на підставі Закону від 15 листопада 2011 p. N 4025-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 4025-VI) штраф віднесено до покарання, яке є найбільш поширеним у санкціях статей Особливої частини КК, що зумовлює часте його застосування як кримінального покарання. У зв'язку з цим питання, пов'язані з правильним призначенням та виконанням такого виду покарання, як штраф, є актуальними в судовій практиці.

Аналіз судової статистики та вивчення судової практики застосування судами такого виду кримінального покарання, як штраф, у тому числі з огляду на Закон N 4025-VI, проведено відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 40, п. 2 ч. 1 ст. 441 Закону від 7 липня 2010 p. N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (у редакції Закону на час підготовки аналізу) з метою виявлення проблем і труднощів у застосуванні судами законодавства та напрацювання відповідних пропозицій щодо їх вирішення.

Аналіз статистичних даних

За даними Державної судової адміністрації України (далі - ДСА) у 2012 р. за вироками, що набрали і не набрали законної сили, судами першої інстанції було застосовано штраф як основний вид покарання до 25 тис. 249 осіб. Питома вага осіб, до яких застосовано штраф як основний вид покарання, від кількості осіб, щодо яких суди постановили обвинувальні вироки, становить 13,6 %. Як додатковий вид покарання суди застосували штраф до 331 особи.

У 2013 р. за вироками, що набрали і не набрали законної сили, суди по першій інстанції застосували штраф як основний вид покарання до 29 тис. 624 осіб, що на 17,3 % більше, ніж у 2012 р., їх питома вага від кількості осіб, щодо яких постановлено обвинувальні вироки, становить 20,2 %. Як додатковий вид покарання судами застосовано штраф до 486 осіб, що також на 46,8 % більше, ніж у 2012 р.

За даними ДСА у 2012 р. за вироками, що набрали законної сили, суди застосували штраф як основний вид покарання до 23 тис. 651 особи, їх питома вага від кількості осіб, щодо яких постановлено обвинувальні вироки, становить 14,5 %, як додатковий - до 320 осіб. Найчастіше застосовувався штраф: за злочини проти власності (статті 185 - 198 КК) - до 9 тис. 526 [104]1 осіб; за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (статті 305 - 327 КК) - до 5 тис. 982 [27] осіб; за злочини у сфері господарської діяльності (статті 199 - 235 КК) - до 1 тис. 688 [23] осіб; за злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (статті 338 - 360 КК) - до 961 [4] особи. Також призначено штраф: за злочини проти громадської безпеки (статті 255 - 270 КК) - до 807 [4] осіб; за злочини проти довкілля (статті 236 - 254 КК) - до 807 [2] осіб; за злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (статті 157 - 184 КК) - до 669 [3] осіб; за злочини проти громадського порядку та моральності (статті 293 - 304 КК) - до 749 [8] осіб; за злочини проти життя та здоров'я (статті 115 - 145 КК) до 741 [13] особи; за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (статті 276 - 292 КК) - до 702 [6] осіб; за злочини у сфері службової діяльності (статті 364 - 370 КК) - до 578 [119] осіб; за злочини проти безпеки виробництва (статті 271 - 275 КК) - до 203 [1] осіб; за злочини проти правосуддя (статті 371 - 400 КК) - до 155 [4] осіб; за злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (статті 402 - 435 КК) - до 30 [1] осіб; за злочини у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж (статті 361 - 3631 КК) - до 20 осіб; за злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (статті 328 - 337 КК) - до 13 осіб; за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (статті 152 - 156 КК) - до 1 особи (ст. 152 ч. 1 КК).

____________
1 Тут і далі у квадратних дужках зазначено кількість осіб, до яких застосовано штраф як додатковий вид покарання.

Опрос