Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Судебная практика рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Верховный Суд Украины
Письмо от 01.01.2012

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення1

(Витяг)

____________
1 Витяг із аналізу до друку підготували суддя Верховного Суду України Н. П. Лященко і науковий консультант управління вивчення та аналізу судової практики, кандидат юридичних наук З. П. Мельник.

Виникнення особистих і майнових прав громадян, їх зміну і припинення закон завжди пов'язує з настанням чи зміною певних обставин, тобто з юридичними фактами. У більшості випадків вони підтверджуються різними свідоцтвами, довідками та іншими документами, що видаються громадянам в адміністративному порядку. Проте не завжди заінтересована особа має можливість довести документально, що той чи інший факт мав місце (неможливість поновлення втраченого документа або виправлення наявних у ньому помилок тощо). Тому в певних випадках допускається судовий порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються у цивільному процесі в порядку окремого провадження. Теорія цивільного процесуального права виходить із того, що окреме провадження є різновидом проваджень цивільного судочинства, в якому, як і в інших провадженнях, здійснюється правосуддя у цивільних справах.

Ще за часів Римської імперії передбачалося, що у зазначених випадках особа може звернутися до судді та довести перед державною офіційною особою, що той або інший факт дійсно мав місце, але документи про такий факт втрачено. Ці факти назвали юридичними, бо лише за їх наявності в особи виникають юридичні права. Такий вид провадження склався історично і застосовується в усіх судових системах світу в тій або іншій інтерпретації2.

____________
2 Див.: Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення // Підприємництво, господарство і право. - К., 2008. - N 11. - С. 172.

Так, у Цивільному процесуальному кодексі (далі - ЦПК) УРСР 1929 р. такі справи були закріплені в розд. 23, що мав назву "Встановлення обставин, від яких залежить виникнення публічних прав громадян". У ЦПК УРСР 1963 р. було виділено окреме провадження, яке регулювалося гл. 33, і перелік справ зазначеної категорії відрізнявся як від попереднього Кодексу, так і від переліку справ, що закріплені у ст. 256 ЦПК України 2004 р.

На відміну від позовного провадження, окремому провадженню притаманні такі ознаки, які характеризують його структурну самостійність та прикладну значущість і які визначаються такою суттєвою ознакою, як безспірність розгляду справ, що віднесені до окремого провадження3. Важливою також є не тільки конкретна мета встановлення факту, а його зв'язок із певним суб'єктивним матеріальним правом.

____________
3 Див.: Васильєв С. В. Гражданский процесс. - Х., 2007. - С. 338 - 339; Гражданский процесс / Под ред. М. К. Треушникова. - М., 2010. - С. 470 - 472.

Метою цього аналізу є вивчення практики застосування судами норм законодавства при розгляді справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, виявлення складних і спірних питань у судовій практиці та законодавстві, надання пропозицій щодо забезпечення правильного та однакового застосування судами норм права. У ході підготовки аналізу вивчено практику розгляду судами цивільних справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, згідно з положеннями ЦПК за 2010 р.

Опрос