Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Судебная практика рассмотрения дел о преступлениях в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи

Верховный Суд Украины
Письмо от 19.10.2009

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку*

____________
* Узагальнення опрацьовано суддею Верховного Суду України М. І. Грицівим та головним консультантом управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України В. В. Антощуком.

На сучасному етапі розвитку суспільство стає все більше залежним від роботи комп'ютерних систем для автоматичної обробки інформації. Це стосується різних сфер діяльності людини. Усі найважливіші функції, так чи інакше, здійснюються з використанням комп'ютерів, автоматизованих систем (далі - АС) та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.

Завдяки удосконаленню комп'ютерних систем з'являються нові можливості для вчинення невідомих раніше правопорушень, а також традиційних злочинів новими засобами. Останнім часом в Україні наявна стійка тенденція до збільшення кількості злочинів, учинених у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів; далі - ЕОМ), АС та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (комп'ютерних злочинів).

Комп'ютерна злочинність - це особливий вид злочинів, пов'язаних із незаконним використанням сучасних інформаційних технологій і засобів комп'ютерної техніки. В їх основі можуть бути політичні, хуліганські, корисливі й інші мотиви. Це зумовлює необхідність розвитку й удосконалення правових засобів регулювання суспільних відносин у сфері інформаційної діяльності. Інформаційні відносини, тобто відносини, що виникають при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації, регулюються положеннями Конституції України, Законами від 2 жовтня 1992 р. N 2657-XII "Про інформацію", від 25 червня 1993 р. N 3322-XII "Про науково-технічну інформацію", від 18 листопада 2003 р. N 1280-IV "Про телекомунікації", від 5 липня 1994 р. N 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (в редакції Закону від 31 травня 2005 р. N 2594-IV), а також низкою підзаконних актів, зокрема Положенням про технічний захист інформації в Україні (затверджене Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. N 1229/99) та ін.

Згідно з чинним законодавством України кримінальну відповідальність за злочини у сфері використання ЕОМ, АС та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку передбачено у розд. XVI Кримінального кодексу України (далі - КК).

Аналіз статистичних даних

За даними Державної судової адміністрації України (далі - ДСА), на розгляді в місцевих та апеляційних судах у 2008 р. перебувало 156 [138]1 кримінальних справ про злочини, відповідальність за які передбачено статтями 361 - 3631 КК; це на 13 % більше, ніж у 2007 р. Усього за 2008 р. було розглянуто 112 [114] справ, що на 1,8 % менше, із них з постановленням вироку - 60 [65] справ, або 53,6 % [57 %] від кількості розглянутих.

Відповідно до вироків, що набрали законної сили, у 2008 р. було засуджено за статтями 361 - 3631 КК 57 [60] осіб, що на 5 % менше, ніж у 2007 р. Із них за ст. 361 КК - 43 особи, або 75,4 % від кількості осіб, засуджених за ці злочини; за ст. 3611 КК - три особи, або 5,3 %; за ст. 3612 КК - чотири особи, або 7 %; за ст. 362 КК - сім осіб, або 12,3 %. У 2007 р. дані щодо засуджених за статтями 361 - 3631 КК у статистичних звітах ДСА постатейно не виділялися.

Найчастіше злочини, відповідальність за які передбачена у статтях 361 - 3631 КК, вчиняли особи у віці: від 30 до 50 років - 23 особи [20], або 40,4 % [33,3 %] від кількості осіб, засуджених за ці злочини; від 18 до 25 років - 18 осіб [31], або 31,6 % [51,7 %]; від 25 до 30 років - 11 осіб [7], або 19,3 % [11,7 %]; від 50 до 65 років - п'ять осіб [2], або 8,8 % [3,3 %].

Опрос