Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку подачи нормативно-правовых актов на государственную регистрацию в Главное управление юстиции в г. Киеве и проведения их государственной регистрации

Городское управление юстиции
Приказ от 23.08.2007 № 553/02
Утратил силу

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У М. КИЄВІ

ЗМІНИ
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у м. Києві та проведення їх державної реєстрації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Головного територіального управління юстиції у місті Києві
від 17 жовтня 2018 року N 632/6)

1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами

2. У розділі I:

2.1. Пункт 1.3 після слів "законодавству України" доповнити словами "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї (далі - Конвенція).

2.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

втрата чинності нормативно-правового акта - припинення в установленому законодавством порядку застосування зареєстрованого в Міністерстві юстиції України нормативно-правового акта;

інструкція - нормативно-правовий акт, який детально визначає зміст і методичні питання правового регулювання у певній сфері суспільних відносин;

наказ - вид розпорядчого документа, який видається від імені суб'єкта нормотворення;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається;

нормопроектувальна техніка - система вироблених практикою нормотворення вимог та способів створення найбільш доцільних за формою і досконалих за структурою, змістом та викладом нормативно-правових актів;

Опрос