Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении в порядке эксперимента выборов в местные Советы народных депутатов Украинской ССР по многомандатным избирательным округам

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 12.03.1987 № 3689-XI

ПОСТАНОВА
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про проведення в порядку експерименту виборів до місцевих Рад народних депутатів Української РСР по багатомандатних виборчих округах

З метою реалізації вказівок XXVII з'їзду партії, січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС про дальше вдосконалення виборчої практики Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Виконавчим комітетам обласних Рад народних депутатів на наступних виборах до місцевих Рад народних депутатів двадцятого скликання провести в порядку експерименту на території одного з районів вибори до районної, міських (міст районного підпорядкування), селищних і сільських Рад народних депутатів по багатомандатних виборчих округах.

2. Вибори по багатомандатних виборчих округах проводяться з додержанням положень Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР" і даної постанови.

3. Встановити, що багатомандатні виборчі округи утворюються виконавчими комітетами відповідних Рад народних депутатів на всій території Ради шляхом об'єднання наявних виборчих округів у межах їх загальної кількості, передбаченої статтею 14 Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР". Такі округи можуть бути утворені у межах окремих населених пунктів, мікрорайонів, кварталів, вулиць та інших складових частин населених пунктів.

Виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів у межах загальної кількості депутатів, які підлягають обранню до Ради, встановлюють кількість депутатів, обираних по кожному багатомандатному округу з урахуванням кількості населення даного округу.

4. Кількість висунутих кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу повинна, як правило, перевищувати кількість мандатів по виборчому округу.

5. При висуванні кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу різними органами громадських організацій, трудовими колективами, загальними зборами (сходами) громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах проводиться окружна передвиборна нарада. Представники на нараду обираються одночасно з висуванням кандидатів у депутати. Окружна передвиборна нарада скликається районними, міськими органами громадських організацій.

Окружна передвиборна нарада обговорює висунутих по округу кандидатів, приймає рішення про їх підтримку або при необхідності за погодженням з організаціями, які висунули кандидатів у депутати, вносить зміни до списку висунутих кандидатів по округу. Потім окружна передвиборна нарада схвалює список і подає його до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати. Одночасно подаються протоколи про висунення кандидатів у депутати.

В разі, якщо усіх кандидатів у депутати по виборчому округу висунуто одним органом громадської організації, трудовим колективом, загальними зборами (сходом) громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців військової частини, окружна передвиборна нарада не проводиться.

6. Кандидати в депутати, висунуті з додержанням вимог Закону Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР" і цієї постанови, реєструються відповідною окружною виборчою комісією за поданням окружної передвиборної наради, або органу громадської організації, трудового колективу, загальних зборів (сходу) громадян за місцем проживання, зборів військовослужбовців військової частини.

Реєстрація кандидатів у депутати проводиться при наявності документів, передбачених Законом Української РСР "Про вибори до місцевих Рад народних депутатів Української РСР", і протоколу окружної передвиборної наради.

7. Про реєстрацію кандидатів у депутати по багатомандатному виборчому округу складається єдиний протокол, в якому вказуються всі зареєстровані по виборчому округу кандидати у депутати в алфавітному порядку.

Окружна виборча комісія приймає рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня.

Склад зареєстрованих по кожному виборчому округу кандидатів у депутати публікується в установленому порядку.

8. Голосування проводиться по усіх кандидатах у депутати, зареєстрованих і включених до виборчого бюлетеня. Виборець при заповненні виборчого бюлетеня викреслює в ньому прізвища тих кандидатів, проти яких він голосує, і залишає прізвища інших.

Визнаються недійсними бюлетені невстановленого зразка.

9. Обраними по багатомандатному виборчому округу вважаються кандидати у депутати, які одержали на виборах більше половини голосів виборців округу, включених в списки.

Якщо в результаті голосування кількість обраних депутатів буде більша, ніж кількість мандатів по виборчому округу, то депутати, які одержали меншу кількість голосів, вважаються обраними резервними депутатами відповідної Ради народних депутатів. Резервним депутатам видається посвідчення про їх обрання.

При рівній кількості голосів, яка не дозволяє визначити обраних депутатів, відповідна районна, міська, селищна, сільська виборча комісія доручає окружній виборчій комісії провести у двотижневий строк у виборчому округу повторне голосування по даних кандидатах у депутати.

10. При вибутті депутата із складу Ради народних депутатів його мандат передається резервному депутату, який одержав більшу кількість голосів у порівнянні з іншими резервними депутатами по даному округу. Повноваження цього резервного депутата як депутата Ради визнаються відповідною Радою за поданням мандатної комісії Ради.

11. Резервні депутати беруть участь в роботі Ради народних депутатів і її органів з правом дорадчого голосу, користуються правом депутатської недоторканності і гарантіями по охороні трудових прав, передбачених законодавством для депутатів Рад народних депутатів.

12. Правила цієї постанови вводяться як експериментальні норми і діють на період повноважень місцевих Рад народних депутатів Української РСР двадцятого скликання.

13. Виконавчим комітетам обласних Рад народних депутатів узагальнити підсумки проведення виборів по багатомандатних виборчих округах і внести відповідні пропозиції до Президії Верховної Ради Української РСР в липні 1987 року.

Про результати проведення експерименту доповісти в січні 1990 року.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
12 березня 1987 року
N 3689-XI
 

  

Опрос