Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР "О выборах районных (городских) народных судов Украинской ССР"

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 12.03.1987 № 3688-XI
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР"

Указ затверджено Законом Української РСР
 від 11 липня 1987 року N 4277-XI

Указ втратив чинність
 (згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 24 лютого 1994 року N 4020-XII)

З метою реалізації вказівок XXVII з'їзду партії, січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС про дальше удосконалення виборчої практики Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Закону Української РСР від 5 червня 1981 року "Про вибори районних (міських) народних судів Української РСР" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1981 р., додаток до N 24, ст. 358) такі зміни і доповнення:

1. Частину першу статті 21 після слів "Рад народних депутатів" доповнити словами "за участю дільничних виборчих комісій".

2. Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

"Заява про неправильності в списку виборців подається у дільничну виборчу комісію або виконавчий комітет Ради народних депутатів, командирові військової частини, капітанові судна, які склали список і які зобов'язані не пізніш як у дводенний строк розглянути таку заяву і внести необхідні виправлення до списку виборців або видати заявникові копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Рішення дільничної виборчої комісії може бути оскаржене у виконавчий комітет Ради народних депутатів, який затвердив склад цієї комісії і який зобов'язаний розглянути скаргу в дводенний строк. Виправлення в списку виборців відповідно до рішення виконавчого комітету Ради народних депутатів проводиться негайно дільничною виборчою комісією".

3. У статті 26:

частину першу доповнити словами "а дільничні виборчі комісії утворюються також з представників від громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, рад ветеранів війни і праці";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Представники до складу районних, міських, районних у містах виборчих комісій висуваються районними, міськими, районними у містах органами громадських організацій, їх первинними організаціями, а також трудовими колективами і зборами військовослужбовців по військових частинах.

Представники до складу дільничних виборчих комісій висуваються районними, міськими, районними у містах органами громадських організацій, первинними громадськими організаціями і їх органами, трудовими колективами, громадськими селищними, сільськими, вуличними, квартальними, дільничними, домовими комітетами, жіночими радами, радами ветеранів війни і праці, а також зборами військовослужбовців по військових частинах.

Висування представників до складу виборчих комісій від трудових колективів проводиться на загальних зборах трудових колективів, що скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією підприємств, установ, організацій. У великих трудових колективах висування представників до складу виборчих комісій проводиться на зборах колективів цехів, відділів, дільниць, відділень, змін, бригад та інших підрозділів підприємств, установ, організацій, колгоспів і радгоспів";

частину четверту вважати частиною п'ятою.

4. Статтю 29 після слів "трудового колективу" доповнити словами "громадського селищного, сільського, вуличного, квартального, дільничного, домового комітету, жіночої ради, ради ветеранів війни і праці".

5. У статті 31: 

пункти "а" і "в" викласти в такій редакції:

"а) бере участь у складанні списку виборців, проводить ознайомлення виборців з списком виборців, приймає заяви про неправильності у списку виборців, розглядає їх, а при необхідності вносить ці заяви на розгляд виконавчого комітету Ради народних депутатів, командира військової частини, капітана судна, які склали список. Вносить виправлення у написанні прізвищ, імен, по батькові та інших даних у списку виборців";

"в) складає додаткові списки виборців на осіб, які прибули на виборчу дільницю з посвідками на право голосування або які прибули на нове місце проживання після опублікування списків виборців без посвідок на право голосування, або через різні обставини не включених в основний список. Додаткові списки виборців підписуються головою і секретарем дільничної виборчої комісії".

6. Частину третю статті 32 доповнити словами "а за заявами громадян про неправильності в списку виборців - у виконавчий комітет Ради народних депутатів, який затвердив склад цієї комісії".

7. У статті 33 слова "і трудових колективів" замінити словами "трудових колективів, громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, рад ветеранів війни і праці".

8. Частину третю статті 35 викласти в такій редакції:

"Висування кандидатів у народні судді від трудових колективів проводиться на загальних зборах трудових колективів, які скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією підприємств, установ, організацій. У великих трудових колективах збори можуть проводитись по цехах, дільницях, відділеннях, змінах, бригадах та інших підрозділах підприємств, установ, організацій".

9. У частинах першій і другій статті 37 слова "до виборів" замінити словами "до дня виборів".

10. Частину другу статті 46 після слів "трудових колективів" доповнити словами "громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, рад ветеранів війни і праці".

11. Частину п'яту статті 48 і частину шосту статті 50 після слів "трудових колективів" доповнити словами "громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, рад ветеранів війни і праці".

12. Статтю 58 викласти в такій редакції:

"Стаття 58. Порядок проведення виборів

Вибори народних засідателів районних (міських) народних судів проводяться на загальних зборах трудових колективів, загальних зборах (сходах) громадян за місцем проживання, зборах військовослужбовців по військових частинах.

Збори трудових колективів скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією підприємств, установ, організацій. У великих трудових колективах вибори народних засідателів проводяться на зборах колективів цехів, відділів, дільниць, відділень, змін, бригад та інших підрозділів підприємств, установ, організацій.

Загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання скликаються виконавчим комітетом міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів або за його дорученням громадським селищним, сільським, вуличним, квартальним, дільничним, домовим комітетом.

Збори військовослужбовців скликаються командуванням військової частини. При неможливості проведення загальних зборів військовослужбовців частини збори проводяться по підрозділах.

Про час і місце зборів по виборах народних засідателів громадяни сповіщаються не пізніш як за три дні до зборів.

Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більшість виборців даного трудового колективу, виборців за місцем проживання або військовослужбовців військової частини.

Висування кандидатів у народні засідателі районних (міських) народних судів здійснюють організації Комуністичної партії Радянського Союзу, професійних спілок, Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, кооперативні та інші громадські організації, трудові колективи, загальні збори (сходи) громадян за місцем проживання, громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети, жіночі ради, ради ветеранів війни і праці.

Кожному присутньому на зборах надається право брати участь в обговоренні висунутих кандидатур, підтримувати пропоновані кандидатури або вносити пропозиції про їх відведення.

Вибори народних засідателів районних (міських) народних судів проводяться відкритим голосуванням по кожній кандидатурі окремо.

Обраними народними засідателями районного (міського) народного суду вважаються особи, які одержали більше половини голосів виборців даного трудового колективу, виборців за місцем проживання або військовослужбовців військової частини.

На зборах обирається президія і ведеться протокол".

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
12 березня 1987 року
N 3688-XI
 

  

Опрос