Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение об общественных поселковых, сельских, уличных, квартальных, участковых, домовых комитетах в Украинских ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 07.01.1981 № 1425-X
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в Українській РСР

Указ втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 11 липня 2001 року N 2625-III)

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Положення про громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в Українській РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР 17 жовтня 1975 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст. 479), зміни і доповнення, що випливають з Конституції СРСР, Конституції Української РСР, законів Української РСР про обласну, районну, міську, районну в місті, селищну і сільську Ради народних депутатів, затвердивши нову редакцію зазначеного Положення.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
О. ВАТЧЕНКО
 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
Я. КОЛОТУХА
 

м. Київ
7 січня 1981 року
N 1425-X
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в Українській РСР

Відповідно до Конституції Української РСР, законів про обласну, районну, міську, районну в місті, селищну і сільську Ради народних депутатів Української РСР місцеві органи державної влади і управління організують широку участь громадян у вирішенні питань місцевого і загальнодержавного значення, у здійсненні завдань комуністичного будівництва.

В умовах підвищення активності народних мас все більшого значення набувають громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети, які сприяють розвитку творчої ініціативи і самодіяльності населення.

I. Порядок утворення і основні принципи діяльності громадських комітетів

1. Селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети є органами громадської самодіяльності населення, основне завдання яких полягає в широкому залученні громадян до вирішення питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва, віднесених до відання Рад народних депутатів.

2. Громадські комітети створюються за територіальною ознакою. Територія їх діяльності визначається виконавчим комітетом міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів:

а) селищного, сільського комітету - в межах території селища, села, що не є адміністративним центром відповідної Ради народних депутатів;

б) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

в) дільничного комітету - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах і селищах міського типу;

г) домового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

3. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети обираються строком на два з половиною роки відкритим голосуванням на загальних зборах (сходах) громадян або зборах їх представників, які виділяються за нормами представництва, що встановлюються виконавчим комітетом міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

4. Загальні збори (сход) громадян або збори їх представників по виборах громадського селищного, сільського, вуличного, квартального, дільничного, домового комітету скликаються за рішенням виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини жителів, які досягли 16 років, або виділених ними представників. Протокол зборів про обрання складу громадського комітету підписується головою і секретарем зборів і передається виконавчому комітету відповідної Ради народних депутатів.

5. Громадський селищний, сільський, вуличний, квартальний, дільничний, домовий комітет обирається в складі 5 - 15 чоловік. Кількісний склад кожного громадського комітету встановлюється загальними зборами (сходом) громадян або зборами їх представників. До складу громадського комітету обираються громадяни, які проживають на території його діяльності. Обраними до комітету вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів. Громадський комітет обирає з свого складу голову, заступника голови і секретаря комітету.

6. Члени громадського селищного, сільського, вуличного, квартального, дільничного, домового комітету за рішенням загальних зборів (сходу) громадян або зборів їх представників можуть бути достроково звільнені від виконання цих обов'язків. Обрання нових членів комітету замість вибулих проводиться в порядку, передбаченому статтями 3 - 5 цього Положення.

7. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети керуються у своїй діяльності Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР, законодавством Союзу РСР і Української РСР, цим Положенням, рішеннями місцевих Рад народних депутатів, їх виконавчих комітетів, рішеннями загальних зборів (сходів) громадян і зборів їх представників.

8. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в своїй роботі є підзвітними загальним зборам (сходам) громадян, зборам їх представників, відповідній місцевій Раді народних депутатів та її виконавчому комітету.

Громадські комітети не менш як один раз на рік звітують про свою роботу перед загальними зборами (сходами) громадян або зборами їх представників.

9. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в межах території своєї діяльності:

а) сприяють втіленню в життя рішень Рад, їх виконавчих комітетів і вищестоящих органів державної влади і управління, загальних зборів (сходів) громадян, а також виконанню наказів виборців;

б) подають допомогу виконавчим комітетам Рад народних депутатів, громадським організаціям у проведенні масово-політичних і господарських заходів;

в) допомагають депутатам Рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийомі громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

г) сприяють виконавчим комітетам Рад народних депутатів у здійсненні заходів по вихованню громадян в дусі високої свідомості, колективізму, сумлінного виконання громадянського обов'язку, бережного ставлення до соціалістичної власності, по запобіганню дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх; разом з добровільними, народними дружинами по охороні громадського порядку і товариськими судами здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку, додержання законодавства, державної і трудової дисципліни та правил соціалістичного співжиття;

д) організують на добровільних засадах населення для участі в здійсненні заходів по охороні природи, в проведенні робіт по благоустрою, озелененню і зразковому утриманню дворів, вулиць, площ, кладовищ, братських могил, пам'ятників загиблим воїнам Радянської Армії і партизанам, по будівництву і ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж, громадських колодязів, обладнанню дитячих і спортивних майданчиків, піонерських кімнат тощо;

е) беруть участь в організації соціалістичного змагання між жителями селища, села, вулиці, кварталу, мікрорайону, будинку за населений пункт високопродуктивної праці, високої культури і зразкового громадського порядку;

є) сприяють виконавчим комітетам Рад народних депутатів у залученні не зайнятого на виробництві населення для подання допомоги колгоспам і радгоспам у проведенні сільськогосподарських робіт;

ж) допомагають закладам культури, спортивним організаціям у проведенні культурно-освітньої і виховної роботи серед населення, розвитку художньої самодіяльності, фізичної культури і спорту, впровадженні в побут радянських традицій, свят і обрядів, в охороні, використанні і пропаганді пам'яток історії та культури, заповідних місць;

з) подають допомогу виконавчим комітетам Рад народних депутатів у забезпеченні загальної обов'язкової середньої освіти молоді, проведенні обліку дітей шкільного віку, беруть участь в організації виховної роботи з дітьми, їх дозвілля у позашкільний час за місцем проживання;

и) сприяють закладам охорони здоров'я в проведенні гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів та організації медичної допомоги населенню;

і) піклуються про громадян похилого віку і про інвалідів, сім'ї військовослужбовців, загиблих воїнів і партизанів, багатодітні сім'ї, а також про тих, що втратили годувальника, дітей, які залишилися без батьківського піклування;

ї) подають допомогу підприємствам торгівлі, громадського харчування і служби побуту в роботі по обслуговуванню населення;

й) сприяють заготівельним організаціям у збиранні металолому, макулатури, інших видів вторинної сировини і харчових відходів;

к) допомагають органам державного пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, у нагляді за протипожежним станом будинків та інших об'єктів, розташованих на території діяльності громадського комітету;

л) сприяють виконавчим комітетам Рад народних депутатів, органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи, виявленні та залученні до суспільно корисної праці осіб, які ведуть паразитичний спосіб життя.

10. Громадські дільничні, домові комітети в державному житловому фонді, крім вирішення питань, передбачених статтею 9, також:

а) беруть участь в розробленні проектів господарсько-фінансових планів житлово-експлуатаційних організацій і кошторисів на культурно-масову роботу серед населення, в перевірках їх господарсько-фінансової діяльності, в роботі по укладенню договорів найму жилих приміщень і перевірках їх виконання, в проведенні огляду та відбору будинків для поточного і капітального ремонтів, у перевірках витрачання виділених для цього будівельних матеріалів, у роботі комісій виконавчого комітету Ради народних депутатів, підприємства, установи, організації по прийманню жилих будинків в експлуатацію після капітального ремонту;

б) подають допомогу житлово-експлуатаційним організаціям у здійсненні заходів, спрямованих на зниження втрат палива, теплової, електричної енергії і води, в забезпеченні раціонального використання і збереження культурно-масового, спортивного обладнання та інвентаря.

Громадські комітети в сільській місцевості також сприяють виконавчим комітетам Рад народних депутатів у забезпеченні додержання законодавства про охорону посівів від потрави, боротьбу з бур'янами, в організації ведення громадянами підсобних господарств і проведенні заготівельними організаціями закупівель у населення лишків сільськогосподарської продукції, в забезпеченні безплатного проїзду до школи і з школи додому учнів загальноосвітніх шкіл, а також безплатного підвезення учнів до місця занять по праці.

11. Громадські комітети в межах своїх повноважень розглядають пропозиції, заяви і скарги громадян.

12. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети мають право:

а) проводити загальні збори (сходи) громадян або збори їх представників для обговорення питань, які належать до відання громадського комітету;

б) здійснювати на території своєї діяльності громадський контроль за додержанням правил забудови, охороною та раціональним використанням землі, правильним утриманням і своєчасним проведенням ремонту житла та з інших питань, які належать до їх відання, вносити до відповідних органів пропозиції про усунення виявлених недоліків;

в) вносити пропозиції і звертатися з клопотаннями в питаннях, які належать до відання громадського комітету, до Ради народних депутатів, її виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів, відділів і управлінь виконавчого комітету, підприємств, установ, колгоспів, радгоспів та інших організацій;

г) заслуховувати пояснення осіб, які допустили порушення громадського порядку, договорів найму жилих приміщень, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил, на засіданні комітету, загальних зборах (сході) громадян; в необхідних випадках надсилати матеріали на розгляд товариського суду, комісії в справах неповнолітніх, спостережної, адміністративної комісій, комісії по боротьбі з пияцтвом при виконавчому комітеті Ради народних депутатів, органів державного пожежного нагляду або органів і установ, які здійснюють державний санітарний нагляд, та інших державних і громадських органів для вжиття відповідних заходів.

13. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні комітети можуть видавати довідки про останнє заняття громадян, що завіряються виконавчим комітетом відповідної Ради народних депутатів.

II. Організація роботи громадських комітетів

14. Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети організовують свою роботу за планами, які складаються з врахуванням доручень відповідної Ради народних депутатів, її виконавчого комітету і затверджуються на засіданнях комітетів. Всю свою роботу комітети проводять в тісному контакті з іншими органами громадської самодіяльності населення.

Для виконання поточної роботи голова, заступник голови, секретар і члени громадського комітету розподіляють між собою обов'язки, в разі необхідності створюють відповідні секції (по благоустрою і санітарії, культурно-масовій роботі, по роботі серед дітей і підлітків, пожежній безпеці та інші), залучають до роботи активістів.

15. Засідання громадського селищного, сільського, вуличного, квартального, дільничного, домового комітету скликаються в міру потреби, але не менш як один раз на квартал, і є правомочними при наявності більше половини його складу. Засідання громадського комітету є відкритими. Усі питання вирішуються простою більшістю голосів присутніх членів комітету і записуються до протоколу або в щоденник.

16. Рішення громадського селищного, сільського, вуличного, квартального, дільничного, домового комітету мають характер рекомендацій.

III. Керівництво громадськими комітетами

17. Керівництво громадськими селищними, сільськими, вуличними, квартальними, дільничними, домовими комітетами здійснюють районна, міська, районна в місті, селищна, сільська Рада народних депутатів та її виконавчий комітет.

Виконавчий комітет Ради народних депутатів проводить з головами, заступниками голів і секретарями громадських комітетів наради і семінари, сприяє встановленню тісних зв'язків комітетів з постійними комісіями, депутатами Рад, відділами і управліннями виконавчого комітету, організує соціалістичне змагання між громадськими комітетами, вивчає, узагальнює і поширює досвід їх роботи, заохочує переможців змагання.

18. Для координації діяльності селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів може утворити на громадських засадах відділ (комісію) в питаннях роботи громадських комітетів, який затверджується його рішенням і діє в порядку, що визначається виконавчим комітетом обласної, міської (міст республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.

19. Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети, здійснюючи керівництво громадськими вуличними, квартальними, домовими комітетами, спираються на допомогу селищних, сільських і дільничних комітетів.

20. Керівники підприємств, установ, колгоспів, радгоспів та інших організацій зобов'язані розглянути одержані ними пропозиції, клопотання громадського комітету і не пізніш як у місячний строк повідомити його про результати розгляду.

21. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, колгоспи, радгоспи, житлово-експлуатаційні організації вживають заходів до створення необхідних умов для роботи громадських комітетів.

 

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР
 

 
Я. КОЛОТУХА
 

Опрос