Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об общественных инспекторах органов, ведающих выполнением исправительных работ

ПВС УССР
Положение, Указ Президиума Верховного Совета от 05.11.1980 № 1077-X

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про затвердження Положення про громадських інспекторів органів, що відають виконанням виправних робіт

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Затвердити Положення про громадських інспекторів органів, що відають виконанням виправних робіт.

 

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР

О. ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
5 листопада 1980 року
N 1077-X

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів органів, що відають виконанням виправних робіт

I. Загальні положення

1. Інститут громадських інспекторів органів, що відають виконанням виправних робіт, засновано з метою підвищення ролі громадськості у виправленні та перевихованні осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі, а також притягнутих до виправних робіт в адміністративному порядку.

Основним завданням громадських інспекторів є подання допомоги органам, що відають виконанням виправних робіт, у здійсненні цього виду покарання, забезпеченні контролю за поведінкою осіб, притягнутих до виправних робіт, у проведенні виховної роботи з ними.

2. Громадськими інспекторами органів, що відають виконанням виправних робіт, можуть бути робітники, службовці, колгоспники, представники інтелігенції, студенти, пенсіонери та інші громадяни, які мають необхідну загальноосвітню підготовку та життєвий досвід, при умові їх згоди взяти на себе обов'язки громадського інспектора.

3. Особи, що рекомендуються як громадські інспектори, висуваються загальними зборами трудових колективів або громадських організацій, у яких вони перебувають, чи зборами громадян за місцем їх проживання.

Затвердження таких осіб як громадських інспекторів і звільнення їх від виконуваних ними обов'язків провадиться спостережними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів. Громадському інспектору вручається відповідне посвідчення.

4. Керівництво діяльністю громадських інспекторів і контроль за нею здійснюють органи, що відають виконанням виправних робіт.

Громадські інспектори систематично звітують про роботу, що ними проводиться, перед колективами або громадськими організаціями, які їх висунули.

5. На розсуд органів, що відають виконанням виправних робіт, при них можуть утворюватися ради громадських інспекторів, які мають своїм завданням координацію діяльності громадських інспекторів.

6. У своїй роботі громадські інспектори керуються діючим законодавством та іншими нормативними актами, що регламентують порядок відбування виправних робіт, а також цим Положенням.

7. Громадські інспектори проводять свою роботу в тісному контакті з адміністрацією підприємств, установ і організацій, громадськими організаціями за місцем роботи і проживання осіб, які відбувають виправні роботи, громадськими пунктами охорони порядку, дільничними інспекторами міліції та іншими працівниками органів внутрішніх справ.

Службові особи підприємств, установ і організацій, органів внутрішніх справ, а також керівники профспілкових, комсомольських та інших громадських організацій всіляко сприяють роботі громадських інспекторів.

II. Обов'язки громадських інспекторів

8. Громадські інспектори за дорученням органів, що відають виконанням виправних робіт, зобов'язані:

а) допомагати в здійсненні контролю за додержанням адміністрацією підприємств, установ і організацій умов відбування виправних робіт, правильністю проведення відрахувань із заробітку осіб, які їх відбувають, і своєчасністю перерахування утриманих сум в доход держави;

б) брати участь у проведенні виховної роботи з особами, які відбувають покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі, як на виробництві, так і за місцем проживання зазначених осіб;

в) сприяти у трудовлаштуванні особам, притягнутим до виправних робіт;

г) допомагати працівникам органів внутрішніх справ у встановленні місця перебування осіб, які ухиляються від відбування виправних робіт;

д) брати участь у підготовці матеріалів, зв'язаних з представленням осіб, які відбувають виправні роботи, до умовно-дострокового звільнення від покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;

е) брати участь у виконанні інших обов'язків, покладених на органи, що відають виконанням виправних робіт.

III. Права громадських інспекторів

9. Громадські інспектори мають право:

а) в межах виконуваних ними обов'язків знайомитися з вироками, ухвалами, постановами судів на осіб, які відбувають виправні роботи, іншими документами, що стосуються відбування ними цього покарання, а також нормативними актами, які регламентуюсь порядок і умови виконання виправних робіт;

б) відвідувати підприємства, установи, організації за місцем роботи осіб, які відбувають виправні роботи, знайомитися з матеріалами на них з питань виконання вироків, ухвал, постанов судів, проведення з ними виховної роботи;

в) за дорученням органів, що відають виконанням виправних робіт, вносити пропозиції адміністрації та громадським організаціям підприємств, установ, організацій по усуненню недоліків у виконанні виправних робіт і проведенні виховної роботи з особами, що їх відбувають;

г) брати участь у засіданнях спостережних комісій, на яких розглядаються питання виправлення і перевиховання осіб, що відбувають виправні роботи, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.

IV. Заходи заохочення громадських інспекторів

10. Громадські інспектори, які активно і сумлінно виконують свої обов'язки і досягли позитивних результатів у роботі, заохочуються виконавчими комітетами районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, керівниками підприємств, установ і організацій:

а) оголошенням подяки;

б) нагородженням Почесною грамотою;

в) занесенням до Книги пошани, на Дошку пошани;

г) грошовою премією, цінним подарунком.

 

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР

Я. КОЛОТУХА

Опрос