Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украинской ССР о недрах

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 21.05.1980 № 252-X
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про надра

Указ затверджено
Законом Української РСР
від 31 жовтня 1980 року N 1051-X

Указ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
Кодексом Української РСР про надра
 від 25 червня 1976 року
згідно з
 Постановою Верховної Ради України
 від 27 липня 1994 року N 133/94-ВР)

З метою приведення у відповідність з Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР і дальшого вдосконалення законодавства про надра та відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 20 вересня 1979 року "Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про надра" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Кодексу Української РСР про надра, затвердженого Законом Української РСР від 25 червня 1976 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1976 р., додаток до N 27, ст. 225), такі зміни і доповнення:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Завдання Кодексу Української РСР про надра

Завданнями Кодексу Української РСР про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь науково обгрунтованого, раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб народного господарства, охорони надр, гарантування безпеки робіт при користуванні надрами, а також охорона прав підприємств, організацій, установ і громадян, зміцнення законності в цій галузі".

2. Заголовок і частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Державна (загальнонародна) власність на надра

Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР надра є державною власністю - спільним надбанням усього радянського народу".

3. Пункт 4 статті 41 після слів "пам'яток природи" доповнити словом "історії".

4. Заголовок розділу III і статті 54 та 55 викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ III
ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИДОБУВАННЮ КОРИСНИХ КОПАЛИН І ПО ПЕРЕРОБЦІ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, А ТАКОЖ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД, НЕ ЗВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН
"

"Стаття 54. Погодження проектів споруд для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

Проекти споруд для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод до подання виконавчому комітетові обласної Ради народних депутатів (стаття 33) погоджуються з Міністерством геології УРСР, Комітетом УРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду, Державним комітетом УРСР по охороні природи, Міністерством меліорації і водного господарства УРСР і Міністерством охорони здоров'я УРСР.

Стаття 55. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в експлуатацію підприємств по видобуванню корисних копалин і по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не зв'язаних з видобуванням корисних копалин

У проектах підприємств по видобуванню корисних копалин повинно бути передбачено:

1) розміщення наземних і підземних споруд підприємств, яке забезпечує найбільш раціональне і ефективне використання запасів корисних копалин;

2) способи розкриття і системи розробки родовищ корисних копалин, що забезпечують найбільш повне, комплексне і економічно доцільне вилучення з надр запасів основних і разом з ними залягаючих корисних копалин;

3) раціональне використання розкривних порід при розробці родовищ корисних копалин;

4) складування, облік і збереження попутно видобуваних і тимчасово не використовуваних корисних копалин;

5) геологічне вивчення надр, що розкриваються в процесі будівництва і експлуатації підприємств по видобуванню корисних копалин, і складання геологічної та маркшейдерської документації;

6) заходи, що гарантують безпеку населення, охорону надр та інших об'єктів навколишнього природного середовища, будівель і споруд.

При проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію підприємств по видобуванню корисних копалин повинно бути забезпечено також виконання вимог, зазначених у статтях 39 і 41 цього Кодексу.

У проектах підприємств по переробці мінеральної сировини повинно бути передбачено: застосування технологічних схем, що забезпечують раціональне і комплексне вилучення з видобутої мінеральної сировини наявних у ній компонентів, які мають промислове значення; найбільш повне використання відходів переробки (шламів, пилу, стічних вод і т. ін.); складування, облік і збереження тимчасово не використовуваних відходів виробництва, які містять корисні компоненти, а також виконання вимог, зазначених у пункті 6 цієї статті.

При проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію підземних споруд, не зв'язаних з видобуванням корисних копалин, повинно бути забезпечено виконання вимог, зазначених у пунктах 3 - 6 цієї статті і в статтях 39 і 41 цього Кодексу.

Будівництво, реконструкція і введення в експлуатацію підприємств по видобуванню корисних копалин і по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не зв'язаних з видобуванням корисних копалин, забороняються, якщо при їх проектуванні не додержано вимог, передбачених цією статтею".

5. Статтю 57 викласти в такій редакції:

"Стаття 57. Основні вимоги до розробки родовищ корисних копалин і переробки мінеральної сировини

При розробці родовищ корисних копалин повинно бути забезпечено:

1) застосування найбільш раціональних і ефективних методів видобування основних і разом з ними залягаючих корисних копалин, недопущення наднормативних втрат і наднормативного розубожування корисних копалин, а також вибіркової відробки багатих ділянок родовищ, яка призводить до необгрунтованих втрат балансових запасів корисних копалин;

2) здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин та інших геологічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, а також ведення передбаченої технічної документації;

3) облік стану і руху запасів, втрат і розубожування корисних копалин;

4) недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ними родовищ корисних копалин у результаті проваджених гірничих робіт, а також збереження запасів корисних копалин, які консервуються в надрах;

5) збереження і облік попутно видобуваних і тимчасово не використовуваних корисних копалин;

6) раціональне використання розкривних порід, а також правильне їх розміщення;

7) безпека для життя і здоров'я працівників і населення, охорона надр та інших об'єктів навколишнього природного середовища, будівель і споруд; розроблення і затвердження планів ліквідації аварій.

При переробці мінеральної сировини повинно бути забезпечено:

суворе додержання технологічних схем переробки мінеральної сировини, що забезпечують раціональне і комплексне вилучення наявних у ній корисних компонентів; облік і контроль розподілу корисних компонентів на різних стадіях переробки і ступеня їх вилучення з мінеральної сировини;

дальше вивчення технологічних властивостей і складу мінеральної сировини, проведення дослідних технологічних випробувань з метою вдосконалення технології переробки мінеральної сировини;

найбільш повне використання відходів переробки (шламів, пилу, стічних вод і т. ін.); складування, облік і збереження тимчасово не використовуваних відходів виробництва, які містять корисні компоненти".

6. Статтю 63 викласти в такій редакції:

"Стаття 63. Гарантування безпечного ведення робіт, зв'язаних з користуванням надрами

При будівництві, реконструкції і експлуатації підприємств по видобуванню корисних копалин, а також підземних споруд, не зв'язаних з видобуванням корисних копалин, при виконанні геологорозвідувальних та інших робіт, зв'язаних з користуванням надрами, повинна бути гарантована безпека для життя і здоров'я працівників і населення".

7. У статті 67:

а) частини першу і другу після слова "міністерства" доповнити словами "державні комітети";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Забороняється ведення гірничих робіт, якщо стан гірничих виробок являє небезпеку для життя і здоров'я людей, зайнятих на підземних роботах, або в рудниковій атмосфері діючих гірничих виробок вміст кисню, шкідливих і вибухонебезпечних газів та пилу, а також температура повітря не відповідають вимогам правил і норм безпеки, санітарних правил і норм".

8. У статті 91:

а) пункт другий викласти в такій редакції:

"2) додержання підприємствами по видобуванню корисних копалин встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, правильність і своєчасність їх списання";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"На органи державного гірничого нагляду може бути покладено й інші функції по нагляду за використанням та охороною надр, а також функції по нагляду за переробкою мінеральної сировини".

9. Статтю 95 викласти в такій редакції:

"Стаття 95. Відомчий контроль за використанням та охороною надр

Відомчий контроль за додержанням встановленого порядку користування надрами, веденням робіт по геологічному вивченню надр, виконанням вимог по охороні надр, по забезпеченню повного вилучення основних і разом з ними залягаючих корисних копалин та наявних у них компонентів, у тому числі при переробці мінеральної сировини, вимог по безпечному веденню робіт, зв'язаних з користуванням надрами, за проведенням заходів, що гарантують безпеку населення, охорону навколишнього природного середовища, будівель і споруд, за додержанням правил обліку запасів і родовищ корисних копалин, а також інших правил і норм, встановлених законодавством про надра, здійснюється органами, у віданні яких перебувають підприємства, організації та установи, які користуються надрами.

Контроль за правильністю розробки родовищ корисних копалин і переробки мінеральної сировини здійснюється відповідно маркшейдерською і геологічною службами, службою технічного контролю та іншими службами.

Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про надра типові положення про маркшейдерську і геологічну служби затверджуються Радою Міністрів СРСР".

10. Розділ XI викласти в такій редакції:

"РОЗДІЛ XI
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 108. Міжнародні договори

Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про надра, якщо міжнародним договором СРСР встановлено інші правила, ніж ті, які містить радянське законодавство про надра, то застосовуються правила міжнародного договору.

Такий же порядок застосовується щодо законодавства Української РСР про надра, якщо в міжнародному договорі Української РСР встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством Української РСР про надра".

11. У тексті Кодексу слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів".

12. У частині другій статті 7, частині першій статті 74, частині другій статті 89 і частині другій статті 90 слова "Державний комітет Ради Міністрів УРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду" замінити словами "Комітет УРСР по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду".

13. Пункт 7 статті 9 і пункт 6 статті 10 після слова "міністерств" доповнити словами "державних комітетів"; частину другу статті 33, частину першу статті 69 і статтю 87 після слова "міністерствами" доповнити словами "державними комітетами"; частину першу статті 48 після слова "міністерствам" доповнити словами "державним комітетам"; частину першу статті 49 після слів "міністерством", "міністерству" доповнити відповідно словами "державним комітетом", "державному комітету"; статтю 50 після слів "міністерство", "міністерству" доповнити відповідно словами "державний комітет", "державному комітету".

14. У статтях 52, 53, 56, 58, 59, 70, 85, 98 і 105 слова "гірничодобувні підприємства", а в статті 80 слова "підприємства гірничодобувної промисловості" замінити словами "підприємства по видобуванню корисних копалин".

 

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР

О. ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
21 травня 1980 року
N 252-X

 

Опрос