Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР "О сельском Совете депутатов трудящихся Украинской ССР"

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 22.10.1973 № 2158-VIII
редакция действует с 21.12.1973

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про сільську Раду депутатів трудящих Української РСР"

Указ затверджено
 Законом Української РСР
 від 21 грудня 1973 року N 2311-VIII

Відповідно до Закону СРСР від 20 вересня 1972 року "Про статус депутатів Рад депутатів трудящих в СРСР" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1972 р., N 39, ст. 347) та Указу Президії Верховної Ради СРСР від 9 березня 1973 року "Про зміну і доповнення деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про статус депутатів Рад депутатів трудящих в СРСР" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1973 р., N 11, ст. 156) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Закону Української РСР від 2 липня 1968 року "Про сільську Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 28, ст. 177) такі зміни і доповнення:

1. Статті 46, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80 і 82 Закону викласти в такій редакції:

"Стаття 46. Виконавчий комітет сільської Ради депутатів трудящих подає депутатам необхідну допомогу в їх роботі, в підготовці і проведенні звітів перед виборцями, інформує депутатів про діяльність Ради, виконавчого комітету і постійних комісій, про хід виконання планів підвідомчого йому господарського і соціально-культурного будівництва, реалізації наказів виборців, про заходи, вжиті за критичними зауваженнями і пропозиціями Депутатів, сприяє вивченню депутатами радянського законодавства, досвіду роботи Рад";

"Стаття 71. Депутат сільської Ради депутатів трудящих зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії Ради, брати активну участь в діяльності Ради, її виконавчого комітету і постійних комісій, до складу яких він обраний, виконувати доручення Ради та її органів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це у виконавчий комітет Ради.

Депутат сільської Ради підтримує постійний зв'язок з виборцями, з колективом трудящих і громадською організацією, які виставили його кандидатом в депутати, інформує виборців про роботу Ради, про виконання планів підвідомчого йому господарського і соціально-культурного будівництва, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради, її виконавчого комітету і постійних комісій, вносить на розгляд відповідних органів і службових осіб пропозиції в питаннях, які виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Депутат сільської Ради бере участь в організації населення на виконання наказів виборців і в контролі за їх реалізацією колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, добивається втілення наказів у життя.

Депутат сільської Ради розглядає пропозиції, заяви і скарги, що надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного розв'язання, приймає громадян, вивчає причини, якими породжуються скарги, і вносить свої пропозиції до Ради, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій. Депутат має право здійснювати контроль за розглядом надісланих ним пропозицій, заяв і скарг у колгоспах, радгоспах, підприємствах, установах та інших організаціях, розташованих на території сільради, і брати особисту участь у розгляді зазначених пропозицій, заяв і скарг.

Стаття 72. Депутат сільської Ради депутатів трудящих користується ухвальним голосом в усіх питаннях, які розглядає Рада на сесії, має право обирати і бути обраним до органів сільської Ради.

Депутат сільської Ради має право пропонувати питання для розгляду сільською Радою, вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду і суті обговорюваних питань, щодо персонального складу створюваних Радою органів і кандидатур службових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою, звертатися з запитами, брати участь в дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

Депутат сільської Ради має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради звіту або інформації будь-якого органу чи службової особи, підзвітних або підконтрольних сільській Раді.

Депутат сільської Ради щодо обговорюваного на сесії питання може передати головуючому свої пропозиції і зауваження у письмовій формі.

Депутат сільської Ради має право вносити на розгляд виконавчого комітету і постійних комісій Ради пропозиції з питань, що виникають в ході його депутатської діяльності";

"Стаття 74. Депутат сільської Ради депутатів трудящих має право звертатися в питаннях, зв'язаних з депутатською діяльністю до державних і громадських органів, до керівників радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, до службових осіб, які зобов'язані розглянути поставлене питання і дати депутату відповідь у встановлений законом строк, а при зверненні до державних і громадських органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ, організацій і до службових осіб, підпорядкованих або підконтрольних Раді, - не пізніше як у п'ятиденний строк.

Депутат сільської Ради у питаннях депутатської діяльності користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими службовими особами державних органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, підпорядкованих або підконтрольних сільській Раді.

Стаття 75. Депутат сільської Ради депутатів трудящих за дорученням Ради або її органів може перевіряти роботу колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій в питаннях, що належать до відання Ради, знайомитися з необхідними документами. Про результати перевірки депутат інформує відповідні колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації і, в разі потреби, вносить пропозиції про поліпшення їх роботи, усунення виявлених недоліків, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні державної дисципліни і законності.

Депутат сільської Ради має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок роботи колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території сільради.

При виявленні порушення прав та охоронюваних законом інтересів громадян або іншого порушення законності депутат сільської Ради як представник державної влади має право вимагати припинення цих порушень, а в необхідних випадках звернутися з вимогою до відповідних органів і службових осіб покласти край таким порушенням.

Службові особи державних і громадських органів, колгоспів, адміністрація радгоспів, підприємств, установ і організацій, а також працівники міліції, до яких звернута вимога депутата, повинні негайно вжити заходів для усунення порушення і в разі необхідності - для притягнення винних до відповідальності";

"Стаття 77. Депутат сільської Ради депутатів трудящих не може бути з ініціативи адміністрації звільнений з роботи на підприємстві, в установі або організації, виключений з колгоспу або переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу без попередньої згоди сільської Ради, а в період між сесіями - без попередньої згоди її виконавчого комітету.

Депутатові сільської Ради, що був увільнений від роботи внаслідок обрання його на виборну посаду в органі Ради, надається після закінчення його повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Час роботи депутата на виборній посаді в органі Ради зараховується до трудового стажу за тією спеціальністю, за якою депутат працював до обрання на виборну посаду в органі Ради.

Депутат сільської Ради не може бути на території Ради притягнутий до кримінальної відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди сільської Ради, а в період між сесіями - без згоди її виконавчого комітету.

Рішення сільської Ради або її виконавчого комітету в питанні, зазначеному в частині четвертій цієї статті, може бути скасоване відповідно вищестоящою Радою або її виконавчим комітетом з передачею питання на повторний розгляд сільської Ради. Якщо сільська Рада підтвердить перше рішення, питання може бути вирішене по суті обласною Радою депутатів трудящих за поданням прокурора області";

"Стаття 79. Депутат сільської Ради депутатів трудящих має депутатське посвідчення і нагрудний знак депутата, якими він користується протягом строку своїх повноважень.

Стаття 80. Депутат сільської Ради депутатів трудящих відповідальний перед виборцями і їм підзвітний.

Депутат сільської Ради, що не виправдав довір'я виборців або вчинив дії, не гідні високого звання депутата, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку";

"Стаття 82. Повноваження депутата сільської Ради депутатів трудящих припиняються достроково в разі відкликання депутата виборцями.

Повноваження депутата сільської Ради можуть бути припинені достроково за рішенням Ради, яке приймається у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень внаслідок обставин, що перешкоджають їх виконанню, або у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом".

2. Внести до статей 3, 4, 33, 34, 36, 58, 73, 76 і 78 Закону такі зміни і доповнення:

статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Сільська Рада депутатів трудящих розглядає накази, схвалені зборами виборців, затверджує план заходів по виконанню наказів, враховує їх при розробці планів підвідомчого їй господарського і соціально-культурного будівництва та при складанні бюджету, організує виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією, інформує населення про хід виконання наказів";

частину першу статті 4 доповнити словами "Сільська Рада може заслухувати повідомлення депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів";

статтю 33 доповнити словами "З питань, що вносяться на розгляд Ради, виконавчий комітет сільської Ради дає депутатам необхідні матеріали";

пункти "а" і "б" статті 34 викласти в такій редакції:

"а) визнання повноважень депутатів; заслухування повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків;

б) дострокове припинення депутатських повноважень; складення депутатських повноважень за особистими заявами депутатів";

статтю 36 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради або передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються сільською Радою або надсилаються нею на розгляд відповідним державним і громадським органам та службовим особам, які зобов'язані в десятиденний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про результати повідомити безпосередньо депутату, а також у виконавчий комітет сільської Ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень депутатів здійснюється виконавчим комітетом сільської Ради";

пункт "в" статті 58 викласти в такій редакції:

"в) дає висновки в питаннях, зв'язаних з недоторканністю і відкликанням депутата, а також з складенням депутатських повноважень за особистою заявою депутата або в зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом";

частину першу статті 73 викласти в такій редакції:

"Депутат сільської Ради депутатів трудящих має право звернутися з запитом до виконавчого комітету сільської Ради, а також до керівників розташованих на території сільради колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій у питаннях, віднесених до компетенції сільської Ради";

частину другу статті 76 викласти в такій редакції:

"Звіти депутата сільської Ради проводяться не рідше як два рази на рік. Звіт депутата може бути проведений в будь-який час на вимогу колективу трудящих і громадської організації, які виставили його кандидатом у депутати, або на вимогу зборів виборців за місцем їх проживання".

Доповнити цю статтю частиною третьою такого змісту:

"Депутат сільської Ради інформує Раду про проведений звіт і про подані виборцями пропозиції";

статтю 78 доповнити частиною другою такого змісту:

"Депутат сільської Ради користується на території сільради правом безплатного проїзду на автомобільному і водному транспорті республіканського підпорядкування (за винятком таксі), а в разі, коли на території сільради є міський транспорт, - також на міському транспорті".

 

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР

І. ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
22 жовтня 1973 року
N 2158-VIII

 

Опрос