Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР "О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся Украинской ССР"

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 22.10.1973 № 2156-VIII
редакция действует с 21.12.1973

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР"

Указ затверджено
 Законом Української РСР
 від 21 грудня 1973 року N 2311-VIII

Відповідно до Закону СРСР від 20 вересня 1972 року "Про статус депутатів Рад депутатів трудящих в СРСР" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1972 р., N 39, ст. 347) та Указу Президії Верховної Ради СРСР від 9 березня 1973 року "Про зміну і доповнення деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про статус депутатів Рад депутатів трудящих в СРСР" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1973 р., N 11, ст. 156) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Закону Української РСР від 15 липня 1971 року "Про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 243) такі зміни і доповнення:

1. Статті 53, 55, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 107 і 109 Закону викласти в такій редакції:

"Стаття 53. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради депутатів трудящих подає депутатам необхідну допомогу в їх роботі, в підготовці і проведенні звітів перед виборцями, інформує депутатів про діяльність Ради та її органів, про хід виконання планів господарського і соціально-культурного будівництва, реалізації наказів виборців, про заходи, вжиті за критичними зауваженнями і пропозиціями депутатів, сприяє вивченню депутатами радянського законодавства, досвіду роботи Рад";

"Стаття 55. Виконавчий комітет міської, районної в місті Ради депутатів трудящих подає на затвердження Ради план заходів по виконанню наказів виборців, враховує їх при розробці планів господарського і соціально-культурного будівництва та при складанні бюджету, організує виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією, інформує населення про хід виконання наказів";

"Стаття 97. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії Ради, брати активну участь в діяльності Ради, її виконавчого комітету і постійних комісій, до складу яких він обраний, виконувати доручення Ради та її органів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це у виконавчий комітет Ради.

Депутат міської, районної в місті Ради підтримує постійний зв'язок з виборцями, з колективами трудящих і громадськими організаціями, які виставили його кандидатом в депутати, інформує виборців про роботу Ради, про виконання планів господарського і соціально-культурного будівництва, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради та її органів, вивчає громадську думку, повідомляє Раду та її органи про потреби населення, вживає заходів до їх задоволення, вносить на розгляд відповідних органів і службових осіб пропозиції в питаннях, які виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Депутат міської, районної в місті Ради бере участь в організації населення на виконання наказів виборців і в контролі за їх реалізацією підприємствами, установами та організаціями, добивається втілення наказів у життя.

Депутат міської, районної в місті Ради розглядає пропозиції, заяви і скарги, що надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного розв'язання, приймає громадян, вивчає причини, якими породжуються скарги, і вносить свої пропозиції до Ради, інших державних органів, підприємств, установ, а також організацій. Депутат має право здійснювати контроль за розглядом надісланих ним пропозицій, заяв і скарг у державних органах, підприємствах, установах та організаціях, розташованих на території міста, і брати особисту участь у розгляді зазначених пропозицій, заяв і скарг.

Стаття 98. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих користується ухвальним голосом в усіх питаннях, які розглядає Рада на сесії, має право обирати і бути обраним до органів міської, районної в місті Ради.

Депутат міської, районної в місті Ради має право пропонувати питання для розгляду міською, районною в місті Радою, вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду і суті обговорюваних питань щодо персонального складу створюваних Радою органів і кандидатур службових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою, звертатися з запитами, брати участь в дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

Депутат міської, районної в місті Ради має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради звіту або інформації будь-якого органу чи службової особи, підзвітних або підконтрольних міській, районній в місті Раді.

Депутат міської, районної в місті Ради щодо обговорюваного на сесії питання може передати головуючому свої пропозиції і зауваження у письмовій формі.

Депутат міської, районної в місті Ради має право вносити на розгляд виконавчого комітету і постійних комісій Ради пропозиції з питань, що виникають в ході його депутатської діяльності.

Стаття 99. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих за дорученням Ради або її органів може перевіряти роботу державних органів, підприємств, установ та організацій в питаннях, що належать до відання Ради, знайомитися з необхідними документами. Про результати перевірки депутат інформує відповідні державні органи, підприємства, установи та інші організації і, в разі потреби, вносить пропозиції про поліпшення їх роботи, усунення виявлених недоліків, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні державної дисципліни і законності.

Депутат міської, районної в місті Ради має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок роботи державних органів, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

При виявленні порушення прав та охоронюваних законом інтересів громадян або іншого порушення законності депутат міської, районної в місті Ради як представник державної влади має право вимагати припинення цих порушень, а в необхідних випадках звернутися з вимогою до відповідних органів і службових осіб покласти край таким порушенням.

Службові особи державних і громадських органів, адміністрація підприємств, установ і організацій, а також працівники міліції, до яких звернута вимога депутата, повинні негайно вжити заходів для усунення порушення і в разі необхідності - для притягнення винних до відповідальності";

"Стаття 101. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих має право звертатися в питаннях, зв'язаних з депутатською діяльністю, до державних і громадських органів, підприємств, установ та організацій, до службових осіб, які зобов'язані розглянути поставлене питання і дати депутату відповідь у встановлений законом строк, а при зверненні до державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій і до службових осіб, підпорядкованих або підконтрольних Раді, - не пізніше як у десятиденний строк.

Депутат міської, районної в місті Ради у питаннях депутатської діяльності користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими службовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих або підконтрольних міській, районній в місті Раді";

"Стаття 104. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих користується на території міста правом безплатного проїзду на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), на автомобільному і водному транспорті республіканського підпорядкування.

Стаття 105. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих не може бути з ініціативи адміністрації звільнений з роботи на підприємстві, в установі або організації, виключений з колгоспу або переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу без попередньої згоди міської, районної в місті Ради, а в період між сесіями - без попередньої згоди її виконавчого комітету.

Депутатові міської, районної в місті Ради, що був увільнений від роботи внаслідок обрання його на виборну посаду в органі Ради, надається після закінчення його повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Час роботи депутата на виборній посаді в органі Ради зараховується до трудового стажу за тією спеціальністю, за якою депутат працював до обрання на виборну посаду в органі Ради.

Депутат міської, районної в місті Ради не може бути на території Ради притягнутий до кримінальної відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди міської, районної в місті Ради, а в період між сесіями - без згоди її виконавчого комітету.

Рішення міської, районної в місті Ради або її виконавчого комітету в питанні, зазначеному в частині четвертій цієї статті, може бути скасоване відповідно вищестоящою Радою або її виконавчим комітетом, а рішення міської Ради міста республіканського підпорядкування або її виконавчого комітету може бути скасоване Президією Верховної Ради Української РСР з передачею питання на повторний розгляд міської, районної в місті Ради. Якщо міська, районна в місті Рада підтвердить перше рішення, питання може бути вирішено по суті обласною Радою депутатів трудящих, Президією Верховної Ради Української РСР за поданням відповідно прокурора області, Прокурора Української РСР.

Стаття 106. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих має депутатське посвідчення і нагрудний знак депутата, якими він користується протягом строку своїх повноважень.

Стаття 107. Депутат міської, районної в місті Ради депутатів трудящих відповідальний перед виборцями і їм підзвітний.

Депутат міської, районної в місті Ради, що не виправдав довір'я виборців або вчинив дії, не гідні високого звання депутата, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку";

"Стаття 109. Повноваження депутата міської, районної в місті Ради депутатів трудящих припиняються достроково в разі відкликання депутата виборцями.

Повноваження депутата міської, районної в місті Ради можуть бути припинені достроково за рішенням Ради, яке приймається у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень внаслідок обставин, що перешкоджають їх виконанню, або у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом".

2. Внести до статей 3, 5, 42, 43, 46, 80, 100 і 102 Закону такі зміни і доповнення:

статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Міська, районна в місті Рада депутатів трудящих розглядає накази, схвалені зборами виборців, затверджує план заходів по виконанню наказів, враховує їх при розробці планів господарського і соціально-культурного будівництва та при складанні бюджету, організує виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією";

частину першу статті 5 доповнити словами "Міська, районна в місті Рада може заслухувати повідомлення депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів";

статтю 42 доповнити словами "З питань, що вносяться на розгляд Ради, виконавчий комітет міської, районної в місті Ради дає депутатам необхідні матеріали";

пункт "а" статті 43 викласти в такій редакції:

"а) визнання або дострокове припинення повноважень депутатів; складення депутатських повноважень за особистими заявами депутатів; заслухування повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків";

статтю 46 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради або передані у письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міською, районною в місті Радою або надсилаються нею на розгляд відповідним державним і громадським органам та службовим особам, які зобов'язані в десятиденний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про результати повідомити безпосередньо депутату, а також у виконавчий комітет міської, районної в місті Ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень депутатів здійснюється виконавчим комітетом міської, районної в місті Ради";

пункт "в" статті 80 викласти в такій редакції:

"в) дає висновки з питань, зв'язаних з недоторканністю і відкликанням депутата, а також з складенням депутатських повноважень за особистою заявою депутата або в зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом";

частину першу статті 100 викласти в такій редакції:

"Депутат або група депутатів міської, районної в місті Ради депутатів трудящих мають право звернутися з запитом до виконавчого комітету, керівників його відділів і управлінь, а також до керівників розташованих на території міста підприємств, установ та організацій у питаннях, віднесених до компетенції міської, районної в місті Ради";

частину другу статті 102 викласти у такій редакції:

"Звіти депутата міської, районної в місті Ради проводяться не рідше як два рази на рік. Звіт депутата може бути проведений в будь-який час на вимогу колективів трудящих і громадських організацій, які виставили його кандидатом у депутати, або на вимогу зборів виборців за місцем їх проживання".

Доповнити цю статтю частиною третьою такого змісту:

"Депутат міської, районної в місті Ради інформує Раду про проведений звіт і про подані виборцями пропозиції".

 

Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР

І. ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії 
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
22 жовтня 1973 року
N 2156-VIII

 

Опрос