Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов и зеленых насаждений

Президент Украины
Указ Президента от 04.11.2008 № 995/2008
действует с 21.11.2008

Указ
Президента України

Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень

Ураховуючи необхідність створення сприятливих умов для ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, забезпечення збереження та розширення площ зелених насаджень у містах та інших населених пунктах, з метою поліпшення стану довкілля постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку, виходячи з науково обгрунтованих показників лісистості (20 відсотків території держави), з урахуванням стану довкілля, географічних, демографічних особливостей територій:

нормативів оптимального озеленення для населених пунктів;

коефіцієнтів (нормативів) відтворення лісів відповідно до площі суцільних рубок для регіонів на рівні не менш як 1, для держави - не менш як 2;

змін до санітарних та будівельних норм і правил у сфері планування та забудови населених пунктів щодо збільшення площі озеленених територій у містах із розрахунку на одного мешканця;

2) затвердити зміни до Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року N 581, щодо спрямування передбачених нею заходів на досягнення оптимальних показників лісистості;

3) розробити механізм стимулювання власників земельних ділянок до здійснення лісорозведення на землях, що раніше не були зайняті лісом, насамперед малопродуктивних, непридатних для використання в сільському господарстві;

4) забезпечити вирішення питання поетапного до 2012 року створення та утримання зелених насаджень у межах смуг відведення автомобільних доріг державного значення та територіальних автомобільних доріг місцевого значення;

5) розробити та затвердити у тримісячний строк план заходів щодо:

збільшення лісистості території держави до науково обгрунтованого рівня;

створення нових лісів на землях запасу, деградованих, малопродуктивних, техногенно забруднених землях, а також додаткових захисних лісових насаджень лінійного типу вздовж доріг та водних об'єктів, у басейнах річок для поліпшення стану довкілля та захисту земель від вітрової та водної ерозії;

поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах населених пунктів (парки, сквери, бульвари, уздовж вулиць і доріг тощо);

залучення громадськості до відтворення лісів та озеленення населених пунктів.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям:

1) визначити деградовані, малопродуктивні, техногенно забруднені землі, які доцільно заліснити, а також забезпечити додаткове виділення в установленому порядку земель із земель запасу для заліснення;

2) вживати невідкладних заходів для відтворення лісів, постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

3) розробити регіональні програми розвитку декоративного садівництва, передбачивши, зокрема, створення регіональних розсадників;

4) розробити за участю органів місцевого самоврядування та затвердити плани заходів щодо проведення масових акцій із заліснення територій, благоустрою існуючих та створення нових зелених зон, парків, скверів тощо, залучати до проведення таких акцій працівників підприємств, установ, представників громадських організацій, учнівську і студентську молодь.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

передбачати у проектах Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, інших відповідних місцевих бюджетів видатки на фінансування заходів, передбачених цим Указом;

забезпечувати широке висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо відтворення лісів, озеленення населених пунктів з метою залучення до участі в таких заходах широкої громадськості.

4. Кабінету Міністрів України інформувати щопівроку Президента України про реалізацію передбачених цим Указом заходів.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
4 листопада 2008 року
N 995/2008
 

  

Опрос