Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Советнике Президента Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 01.12.2009 № 988/2009
Утратил силу

Указ
Президента України

Про Радника Президента України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 7 травня 2013 року N 249/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 12 листопада 2014 року N 870/2014)

1. Затвердити Положення про Радника Президента України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
1 грудня 2009 року
N 988/2009
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Радника Президента України

(У тексті Положення слова "Секретаріат Президента України" та "Глава Секретаріату Президента України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Адміністрація Президента України" та "Глава Адміністрації Президента України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 7 травня 2013 року N 249/2013)

1. Радник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за пропозицією Глави Адміністрації Президента України і належить до патронатної служби Президента України.

Радник Президента України призначається на строк повноважень Президента України і здійснює свої обов'язки на постійній основі або на громадських засадах (поза штатом Адміністрації Президента України).

Радник Президента України, який здійснює обов'язки на постійній основі, є державним службовцем.

Повноваження Радника Президента України припиняються за власним бажанням, за рішенням Президента України, в тому числі у зв'язку із закінченням повноважень Президента України.

Радник Президента України може бути звільнений з посади в інших випадках, передбачених законодавством про працю, про державну службу та про запобігання і протидію корупції.

(абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 07.05.2013 р. N 249/2013)

2. Радник Президента України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Радника Президента України є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

4. Відповідно до покладених завдань Радник Президента України:

1) вносить у встановленому порядку пропозиції Президентові України щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави і суспільства у відповідній сфері та шляхів їх реалізації;

2) аналізує політичні, соціально-економічні та інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, і за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій глави держави у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави;

3) здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики держави, забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації;

4) здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;

5) залучається в установленому порядку до:

проведення експертиз пропозицій, надання консультацій з питань стратегічного характеру щодо формування системи національних інтересів, забезпечення реалізації таких інтересів, визначення їх пріоритетності та оптимізації;

підготовки проектів актів Президента України;

експертизи законів, які надійшли на підпис главі держави, проектів законів України, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи;

здійснення аналізу актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішень голів місцевих державних адміністрацій та підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність із Конституцією та законами України, актами Президента України або зупинення дії, скасування таких актів, рішень;

(абзац п'ятий підпункту 5 пункту 4 у редакції
 Указу Президента України від 07.05.2013 р. N 249/2013)

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії Президента України з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями;

підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей та поїздок Президента України;

підготовки проектів послань, доповідей та промов Президента України;

підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю Президента України, а також до організації їх проведення;

організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо;

6) бере участь у співробітництві з науковими установами, аналітичними центрами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні з питань, що належать до його компетенції;

7) співпрацює відповідно до розподілу обов'язків з консультативними, дорадчими органами, утвореними Президентом України, забезпечує узгодженість їх діяльності та у визначених випадках очолює такі органи;

8) виконує доручення Глави Адміністрації Президента України;

9) здійснює моніторинг ситуації в регіонах України, готує та вносить пропозиції щодо врегулювання проблемних питань;

10) здійснює за дорученням Президента України інші функції.

5. Робота Радника Президента України спрямовується Главою Адміністрації Президента України відповідно до Схеми розподілу обов'язків між Главою Адміністрації Президента України, його Першим заступником і заступниками, радниками Президента України та закріплення за ними структурних підрозділів Адміністрації Президента України, затвердженої Президентом України (далі - Схема розподілу обов'язків).

(пункт 5 у редакції Указу Президента
 України від 07.05.2013 р. N 249/2013)

6. Радник Президента України для виконання покладених завдань має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Адміністрації Президента України відповідно до Схеми розподілу обов'язків, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і посадових осіб необхідну інформацію, документи і матеріали;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 07.05.2013 р. N 249/2013)

ініціювати підготовку проектів актів Президента України;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем учених і фахівців, у тому числі на договірній основі;

використовувати в установленому порядку державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби.

7. Організаційне, технічне та інші види забезпечення діяльності радників Президента України здійснюються структурними підрозділами Адміністрації Президента України відповідно до Схеми розподілу обов'язків.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 07.05.2013 р. N 249/2013)

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
В. УЛЬЯНЧЕНКО
 

Опрос