Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Президент Украины
Указ Президента от 04.11.2008 № 988/2008
редакция действует с 16.10.2009

Указ
Президента України

Питання Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 5 жовтня 2009 року N 798/2009

З метою дальшого вдосконалення діяльності Національної академії державного управління при Президентові України постановляю:

1. Стаття 1 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України
 від 05.10.2009 р. N 798/2009)

2. Внести до Положення про Наглядову раду Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 24 лютого 2004 року N 215 "Про Наглядову раду Національної академії державного управління при Президентові України", такі зміни:

1) пункти 1, 3 і 5 викласти відповідно в такій редакції:

"1. Наглядова рада Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Наглядова рада) створена з метою сприяння навчальному та науковому процесу в Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія)";

"3. Наглядова рада:

аналізує діяльність Національної академії, розглядає шляхи її перспективного розвитку, готує та подає на розгляд Президентові України пропозиції щодо вдосконалення діяльності цього закладу;

сприяє керівництву Національної академії в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

розробляє пропозиції щодо основних напрямів навчальної, наукової, методичної, видавничої, адміністративно-господарської діяльності Національної академії;

забезпечує ефективну взаємодію Національної академії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями, навчальними та науковими закладами;

здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Національної академії, заслуховує звіти президента, віце-президентів та директорів регіональних інститутів Національної академії про виконання основних завдань закладу";

"5. Персональний склад Наглядової ради затверджує Президент України за поданням голови Наглядової ради.

Головою Наглядової ради є за посадою один із заступників Глави Секретаріату Президента України.

Заступник голови Наглядової ради та відповідальний секретар обираються з числа членів Наглядової ради.

Термін повноважень Наглядової ради становить п'ять років.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах";

2) у пункті 6:

в абзаці третьому слова "один із заступників голови" замінити словами "заступник голови";

в абзаці четвертому слова "ректор Академії" замінити словами "президент Національної академії";

3) у пункті 7:

в абзаці другому слова "керівництвом Академії" замінити словами "керівництвом Національної академії";

абзац четвертий виключити;

4) у пункті 8 слова "здійснює Академія" замінити словами "здійснює Національна академія";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Забезпечення підготовки та проведення засідань Наглядової ради покладається на Головну службу кадрової політики Секретаріату Президента України";

6) пункт 10 виключити.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
4 листопада 2008 року
N 988/2008
 

  

Опрос