Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном комитете Украины по земельным ресурсам

Президент Украины
Указ Президента от 14.08.2000 № 970/2000
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 11 грудня 2001 року N 1208/2001
,
 від 26 квітня 2002 року N 403/2002
,
 від 19 серпня 2002 року N 720/2002
,
від 17 лютого 2003 року N 134/2003
,
від 5 березня 2004 року N 280/2004
,
 від 16 травня 2005 року N 795/2005

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 8 квітня 2011 року N 445/2011)

1. Затвердити Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 13 травня 1996 року N 340 "Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах";

статтю 2 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких указів Президента України";

статтю 2 Указу Президента України від 9 березня 2000 року N 399 "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
14 серпня 2000 року
N 970/2000
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України по земельних ресурсах

1. Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.04.2002 р. N 403/2002)

Держкомзем України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру і забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

2. Держкомзем України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.04.2002 р. N 403/2002)

Держкомзем України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держкомзем України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Держкомзему України є:

підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру та забезпечення її реалізації;

координація проведення земельної реформи в Україні;

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою;

розроблення та участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання, охорони та моніторингу земель, відновлення родючості грунтів, ведення державного земельного кадастру.

4. Держкомзем України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо вдосконалення регулювання земельних відносин, розпорядження земель державної та комунальної власності, державного контролю за використанням і охороною земель, а також змісту, організації та порядку ведення державного земельного кадастру, здійснення моніторингу земель;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.08.2002 р. N 720/2002)

2) розробляє державні програми з питань розвитку земельних відносин, приватизації земель, раціонального використання, охорони та здійснення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також здійснює нормативно-методичне забезпечення їх виконання;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.08.2002 р. N 720/2002)

3) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

4) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель, надає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку проведення робіт з грошової оцінки земель;

(підпункт 4 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 16.05.2005 р. N 795/2005)

5) забезпечує розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

6) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, кредитних відносин та вдосконалення системи оподаткування;

7) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за додержанням земельного законодавства, в тому числі встановленого порядку вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання, власниками земельних ділянок і землекористувачами;

8) готує разом з іншими центральними органами виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення захисту права власності на землю та права користування землею;

9) бере участь у формуванні інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

10) розглядає та в межах своєї компетенції бере участь у затвердженні нормативно-технічних документів з питань розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у проектуванні, будівництві, експлуатації об'єктів і споруд;

11) здійснює у складі державного земельного кадастру реєстрацію земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них, договорів оренди земельних ділянок, веде Державний реєстр прав на землю та нерухоме майно, організовує в установленому законодавством порядку в єдиній системі державних органів земельних ресурсів надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання даних державного земельного кадастру за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

(підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 19.08.2002 р. N 720/2002
,
 в редакції Указу Президента
 України від 17.02.2003 р. N 134/2003)

12) організовує в установленому порядку землевпорядні роботи;

13) здійснює відповідно до законодавства моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок;

14) виступає в установленому порядку державним замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що здійснюються в межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, здійснення моніторингу земель;

15) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення моніторингу земель;

16) використовує в установленому законодавством порядку бюджетні та позабюджетні кошти для реалізації програм освоєння нових технологій, іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;

17) здійснює державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обгрунтувань цих програм і планів;

18) організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і державного земельного кадастру, здійснює у сфері реформування земельних відносин, управління земельними ресурсами, землеустрою та охорони земель і ведення державного земельного кадастру науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;

19) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання і охорони земель;

20) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, виконання інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

21) розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони землі;

22) координує проведення топографо-геодезичних, картографічних, обстежувальних та вишукувальних робіт, необхідних для здійснення землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони та моніторингу земель;

23) сприяє проведенню земельних аукціонів та конкурсів, визначає стартову ціну земельної ділянки;

(підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.08.2002 р. N 720/2002)

24) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів, що надходять відповідно до законодавства України у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

25) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності;

(підпункт 25 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 11.12.2001 р. N 1208/2001)

26) розробляє та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи проведення землевпорядних робіт, виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації та в межах своїх повноважень контролює додержання цих нормативів;

27) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

28) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених законодавством;

29) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби, забезпечує функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

30) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

31) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

32) здійснює в порядку, визначеному законодавством, методичне забезпечення місцевих державних адміністрацій з питань регулювання земельних відносин;

33) розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

34) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про зупинення або скасування актів місцевих державних адміністрацій, органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства України, до передбаченої законом відповідальності;

35) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Держкомзем України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

засновувати друковані засоби масової інформації та здійснювати видавничу діяльність з метою висвітлення питань державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру.

6. Держкомзем України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держкомзем України здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину систему державних органів земельних ресурсів.

8. Держкомзем України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомзем України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомзему України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Держкомзем України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має перших заступників, у тому числі першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України, і заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

(абзац третій пункту 9 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Голова здійснює керівництво Держкомземом України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомзему України, призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держкомзему України, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Держкомзему України.

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Голова Держкомзему України є одночасно головним державним інспектором України з використання та охорони земель, а його заступники - заступниками головного інспектора України з використання та охорони земель.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держкомзему України.

У разі потреби до складу колегії Держкомзему України можуть входити в установленому порядку інші особи.

(абзац другий пункту 10 в редакції Указу
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомзему України.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів діяльності Держкомзему України, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомземі України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і ради та положення про них затверджує Голова.

12. У складі Держкомзему України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

13. Гранична чисельність працівників Держкомзему України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомзему України затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 13 в редакції Указу
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Штатний розпис і кошторис видатків Держкомзему України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

(абзац третій пункту 13 в редакції Указу 
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомзему України затверджує Голова.

14. Держкомзем України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
В. ЛИТВИН

Опрос