Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Комиссии по вопросам предупреждения пыток

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 27.09.2011 № 950/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Комісію з питань попередження катувань

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 31 жовтня 2012 року N 619/2012)

З метою сприяння виконанню Україною зобов'язань за Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комісію з питань попередження катувань як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань попередження катувань (додається).

3. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича - Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України - головою Комісії з питань попередження катувань.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
27 вересня 2011 року
N 950/2011

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань попередження катувань

1. Комісія з питань попередження катувань (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою сприяння виконанню Україною зобов'язань за Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

виявлення фактів катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо їх припинення і запобігання повторенню;

участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання і внесення цих пропозицій у встановленому порядку Президентові України.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

відвідувати в установленому порядку згідно із затвердженим Комісією планом та в разі необхідності позапланово місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи виконання покарань, психіатричні заклади, спеціальні навчально-виховні установи, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про умови їх тримання;

звертатися до державних органів щодо сприяння вивченню діяльності органів та установ, підконтрольних і підпорядкованих цим державним органам, для вирішення питань, що належать до компетенції Комісії;

одержувати в установленому порядку від державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, в тому числі з обмеженим доступом, з питань, що належать до компетенції Комісії;

залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань та здійснення окремих заходів представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, експертів, учених та фахівців;

утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи.

5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями, об'єднаннями громадян, установами та організаціями, в тому числі міжнародними.

6. Комісія утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів Комісії, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Виконавчим секретарем Комісії є за посадою Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням голови Комісії.

7. Голова Комісії:

здійснює керівництво Комісією;

визначає порядок роботи Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

представляє Комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

регулярно, не рідше одного разу на місяць, доповідає Президентові України про діяльність Комісії;

оприлюднює щорічно, зокрема у загальнодержавних засобах масової інформації, звіт про виконання міжнародних зобов'язань України у сфері попередження катувань.

8. Виконавчий секретар Комісії:

скликає за дорученням голови Комісії засідання Комісії;

головує в разі відсутності голови Комісії на засіданнях Комісії;

забезпечує організацію роботи Комісії, ведення протоколів її засідань, підготовку планів роботи та питань порядку денного з урахуванням пропозицій членів Комісії, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян;

виконує за дорученням голови Комісії інші завдання.

9. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії, мають рекомендаційний характер і можуть надсилатися для розгляду державним органам, організаціям, представленим у її складі.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

12. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Опрос