Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О грантах Президента Украины для одаренной молодежи

Президент Украины
Указ Президента от 02.08.2000 № 945/2000
редакция действует с 16.07.2013

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про гранти Президента України для обдарованої молоді

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
 від 24 грудня 2002 року N 1212/2002
,
від 6 липня 2004 року N 754/2004
,
 від 20 лютого 2006 року N 146/2006
,
від 23 травня 2008 року N 476/2008
,
 від 15 лютого 2012 року N 97/2012
,
 від 12 липня 2013 року N 377/2013

(В тексті Указу та затвердженого ним Положення слова "Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді" та "Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту" та "Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 20 лютого 2006 року N 146/2006)

Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня 2000 року N 612 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді" постановляю:

1. Установити з 2005 року 60 щорічних грантів Президента України для обдарованої молоді.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 06.07.2004 р. N 754/2004)

Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень.

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно з
Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1212/2002
,
 частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 06.07.2004 р. N 754/2004)

2. Затвердити Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді (додається).

3. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою грантів, здійснювати за рахунок загальної суми асигнувань, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік та направляються Міністерству молоді та спорту України для реалізації соціальних молодіжних програм.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 24.12.2002 р. N 1212/2002,
від 06.07.2004 р. N 754/2004
,
 від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

4. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у двомісячний строк розробити та затвердити в установленому порядку нормативно-правові акти з питань реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
2 серпня 2000 року
N 945/2000
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про гранти Президента України для обдарованої молоді

(У тексті Положення слово "Комітет" у всіх відмінках замінено словом "Міністерство" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 6 липня 2004 року N 754/2004)

1. Це Положення визначає порядок надання обдарованій молоді щорічних грантів Президента України. Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері.

2. Грант може одержати громадянин України віком від 14 до 35 років.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента України від 06.07.2004 р. N 754/2004
,
 від 15.02.2012 р. N 97/2012)

3. Для одержання гранту претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 24.12.2002 р. N 1212/2002,
від 06.07.2004 р. N 754/2004
,
від 23.05.2008 р. N 476/2008
,
 від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

реєстраційна картка проекту;

опис проекту;

кошторис витрат;

довідка-об'єктивка;

два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів розробляється та затверджується Міністерством.

(абзац сьомий пункту 3 у редакції Указів
 Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

Заявка та необхідні документи подаються до Міністерства через структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця проживання чи перебування претендента.

(пункт 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 Указом Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим
,
 абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 12.07.2013 р. N 377/2013)

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки, вносяться основні відомості про проект.

(абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012)

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи містять обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Розгляд та експертизу заявок і поданих документів, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює щороку протягом липня Експертна рада, яка утворюється при Міністерстві у кількості 18 осіб.

(абзац перший пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 12.07.2013 р. N 377/2013)

Експертну раду очолює Міністр молоді та спорту України. До її складу входять представники органів виконавчої влади, провідні науковці, представники громадськості тощо.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 06.07.2004 р. N 754/2004,
 від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Міністра молоді та спорту України.

(абзац третій пункту 4  із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2002 р. N 1212/2002
,
 у редакції Указу Президента
 України від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 12.07.2013 р. N 377/2013)

Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Міністерство.

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

У разі виникнення потреби у здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому порядку надсилаються до провідних наукових установ України.

Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним.

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 20.02.2006 р. N 146/2006,
від 23.05.2008 р. N 476/2008)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006)

6. Міністерство щороку до 1 вересня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради.

(пункт 6 у редакції Указу Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006
,
із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 23.05.2008 р. N 476/2008
,
 у редакції
Указів Президента
 України від 15.02.2012 р. N 97/2012
,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

7. Пункт 7 виключено 

(згідно з Указом Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006)

8. Пропозиції щодо призначення грантів і встановлення їх розмірів подаються Кабінетом Міністрів України Президентові України щороку до 1 жовтня.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012)

Питання про призначення грантів розглядається один раз на рік до 1 грудня.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012)

(пункт 8 у редакції Указів Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006
,
від 23.05.2008 р. N 476/2008)

9. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

10. Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.

11. Одержувач гранту укладає договір з Міністерством та відповідним структурним підрозділом за місцем реєстрації місця проживання чи перебування одержувача гранту. Форма договору та перелік документів, необхідних для укладення договору, розробляються і затверджуються Міністерством.

(абзац перший пункту 11 у редакції Указу
 Президента України від 12.07.2013 р. N 377/2013)

У разі якщо одержувач гранту не подав до Міністерства необхідні для укладання договору документи до 1 червня року реалізації проекту або відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі гранту скасовується.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 12.07.2013 р. N 377/2013)

Рішення про скасування гранту приймається Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

(пункт 11 у редакції Указів Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006
,
 від 15.02.2012 р. N 97/2012)

12. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

(пункт 12 в редакції Указів Президента
 України від 24.12.2002 р. N 1212/2002
,
 від 20.02.2006 р. N 146/2006)

13. Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.

(пункт 13 у редакції Указу Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006)

14. Міністерство щороку інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

(пункт 14 у редакції Указу Президента
 України від 20.02.2006 р. N 146/2006
,
 із змінами, внесеними згідно з
Указами
 Президента України від 15.02.2012 р. N 97/2012,
 від 12.07.2013 р. N 377/2013)

15. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос