Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления

Президент Украины
Указ Президента от 16.12.2014 № 933/2014
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 18 серпня 2016 року N 334/2016)

1. Внести до Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33 (зі змінами, внесеними Указами від 18 травня 2012 року N 333 та від 25 вересня 2013 року N 529), такі зміни:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "міських голів" замінити словами "міських голів, громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу";

доповнити пункт після абзацу першого абзацом такого змісту:

"Спеціальна перевірка відомостей при прийнятті на військові посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану здійснюється з урахуванням вимог частини четвертої статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у пункті 11:

в абзаці першому слова "(крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України)" виключити;

доповнити пункт підпунктами 3 і 4 такого змісту:

"3) призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), на ту саму посаду за умови відсутності перерви у роботі при такому призначенні;

4) призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), на посаду до цього ж органу або іншого органу державної влади (державного органу), що здійснюється в порядку просування по службі";

3) пункт 5 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"У разі якщо кандидат претендує на посаду, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрації) відповідно до Закону України "Про очищення влади", разом із заявою про призначення також подається письмова згода кандидата на проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

4) у пункті 51 :

в абзаці першому слово "переведенні" замінити словами "в порядку переведення";

в абзаці другому слова "останнім місцем його роботи (служби), де" замінити словами "місцем його роботи (служби), де востаннє";

5) у пункті 7:

підпункт 2 після слів "корупційні правопорушення" доповнити словами "та Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

у підпункті 3 слова "Міністерством доходів і зборів України" замінити словами "Державною фіскальною службою України";

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття посад Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, а також посад, призначення на які здійснюється Президентом України, надсилається не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата до органів (підрозділів), зазначених у пункті 7 цього Порядку, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності) Главою Адміністрації Президента України (його заступником чи іншою визначеною ним посадовою особою Адміністрації Президента України), а щодо кандидатів на зайняття посад інших членів Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, - Міністром Кабінету Міністрів України (його заступником чи іншою визначеною ним посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України). Такий запит надсилається через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2, додається)";

7) пункт 10 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

"11) письмова згода кандидата на проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

8) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Орган, що проводить перевірку, зобов'язаний надати інформацію, яка містить висновок щодо того, чи є відомості, що стали предметом перевірки, достовірними або недостовірними та чи перешкоджають або не перешкоджають ці відомості зайняттю претендентом відповідної посади";

9) у формі 1 до Порядку слова "відповідний орган доходів і зборів" замінити словами "Державну фіскальну службу України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 грудня 2014 року
N 933/2014

 

Опрос