Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 04.10.2010 № 932/2010
редакция действует с 16.07.2021

УКАЗ
Президента України

Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 17 січня 2011 року N 48/2011
,
 від 3 березня 2016 року N 78/2016
,
від 14 липня 2021 року N 293/2021

1. Затвердити:

Абзац другий статті 1 втратив чинність

(згідно з Указом Президента України
 від 03.03.2016 р. N 78/2016)

Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).

2. Твори на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року, висунуті в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, підлягають розгляду, обговоренню та оцінці Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка відповідно до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого цим Указом.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 листопада 2005 року N 1599 "Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";

Указ Президента України від 5 березня 2007 року N 178 "Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка";

пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року N 1179 "Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 - 1933 років в Україні";

Указ Президента України від 3 березня 2008 року N 191 "Про внесення зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка";

статтю 1 Указу Президента України від 8 грудня 2008 року N 1150 "Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";

статтю 2 Указу Президента України від 6 березня 2009 року N 126 "Про Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
4 жовтня 2010 року
N 932/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка

Положення втратило чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 3 березня 2016 року N 78/2016)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:

постійно відстежує та аналізує процеси, які відбуваються в національному і світовому культурному просторі;

визначає експертів у кожній з номінацій Національної премії, які вносять пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії, та оприлюднює відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Комітету;

визначає порядок відбору творів для участі у конкурсі на здобуття Національної премії, оформлення документів, необхідних для участі в ньому, встановлює строки прийняття творів для участі у конкурсі, врегульовує інші питання, пов'язані із проведенням конкурсу;

приймає від визначених експертів, а також культурних інституцій, членів Комітету пропозиції щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії, формує список творів, стосовно яких внесено пропозиції щодо участі в конкурсі, із зазначенням їх творців (авторів, виконавців), та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Комітету;

проводить конкурс на здобуття Національної премії та забезпечує додержання процедур конкурсу, оприлюднює рішення Комітету, прийняті під час проведення конкурсу, на офіційному веб-сайті Комітету;

готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії, а також проект відповідного Указу Президента України;

узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття Національної премії та вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо вдосконалення процедур його проведення;

розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

забезпечує в установленому порядку виготовлення Дипломів та Почесних знаків лауреатів Національної премії;

(пункт 3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 Указом Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021,
у зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий
 вважати абзацами одинадцятим і дванадцятим)

організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії, виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину;

сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 17.01.2011 р. N 48/2011
,
 у редакції Указу Президента
 України від 03.03.2016 р. N 78/2016)

4. Комітет має право:

утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, авторитетних фахівців, а також експертів, визначених Комітетом, які особисто не вносили пропозицій щодо участі творів у конкурсі на здобуття Національної премії. Оплата праці зазначених осіб здійснюється відповідно до законодавства;

(абзац третій пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії;

відряджати членів Комітету та експертів, визначених Комітетом, для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва. Витрати, пов'язані з відрядженням таких осіб, здійснюються відповідно до законодавства;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 17.01.2011 р. N 48/2011
,
абзац п'ятий пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які працюють у Комітеті на громадських засадах.

Г олова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

До складу Комітету включаються громадяни України, які здобули авторитет у сфері культури.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України.

Строк повноважень Комітету становить три роки.

Якщо для участі у конкурсі на здобуття Національної премії пропонується або у конкурсі бере участь твір близької особи (у значенні Закону України "Про запобігання корупції") члена Комітету, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом усіх трьох турів конкурсу.

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 17.01.2011 р. N 48/2011
,
 у редакції Указу Президента
 України від 03.03.2016 р. N 78/2016)

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

Засідання Комітету для прийняття рішення у першому турі конкурсу за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

(пункт 6 доповнено новим абзацом третім згідно з
 Указом Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття у другому турі рішень про допущення творів до участі у третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування, та прийняття у третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Під час прийняття у третьому турі рішення щодо визначення творів, творцям (авторам, виконавцям) яких Комітет пропонує присудити Національну премію, член Комітету голосує за один твір у кожній номінації.

Якщо в результаті голосування у третьому турі в одній із номінацій жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітетом, як виняток, може бути прийнято рішення про проведення в іншій номінації повторного обговорення і таємного голосування щодо твору, який серед інших творів набрав найбільшу кількість голосів, або щодо творів, які набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні.

(абзаци п'ятий - сьомий пункту 6 замінено новими
 абзацами
п'ятим, шостим згідно з Указом Президента України
 від 03.03.2016 р. N 78/2016
,
 у зв'язку з цим абзац
восьмий вважати абзацом сьомим,
абзац шостий пункту 6 у редакції Указу
 Президента України від 14.07.2021 р. N 293/2021)

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - заступником голови Комітету.

7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев'яти осіб, які працюють на постійній основі та є державними службовцями.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 17.01.2011 р. N 48/2011)

Керівник Секретаріату Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 17.01.2011 р. N 48/2011)

Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 17.01.2011 р. N 48/2011)

9. Комітет у встановленому порядку здійснює редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань "Бібліотека Шевченківського комітету".

(пункт 9 у редакції Указу Президента
 України від 17.01.2011 р. N 48/2011)

10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(Положення доповнено пунктом згідно з
 Указом Президента України від 17.01.2011 р. N 48/2011)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос