Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины

Президент Украины
Указ Президента от 27.08.2003 № 920/2003
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
 від 30 червня 2004 року N 696/2004
,
від 19 грудня 2005 року N 1811/2005
(зміни, внесені
абзацом другим підпункту "в" пункту 2 статті 1
 Указу Президента України від 19 грудня 2005 року N 1811/2005
,
 набрали чинності з 1 березня 2006 року)

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 7 травня 2011 року N 559/2011)

Додатково див. постанову
 Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2007 року N 897

1. Затвердити Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України (додається).

У зв'язку з цим статтю 1 Указу Президента України від 25 липня 2000 року N 919 "Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України" визнати такою, що втратила чинність.

2. Кабінету Міністрів України привести в двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
27 серпня 2003 року
N 920/2003
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

2. Держкомтелерадіо України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держкомтелерадіо України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх в установленому порядку на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України.

Держкомтелерадіо України в межах своєї компетенції організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, державної політики у сфері захисту суспільної моралі;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 30.06.2004 р. N 696/2004),
 від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань діяльності інформаційної та видавничої сфер;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

здійснення управління в інформаційній та видавничій сферах;

сприяння реалізації конституційного права на свободу слова, забезпечення розвитку інформаційної сфери, розширення національного інформаційного простору.

4. Держкомтелерадіо України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування державної політики в інформаційній та видавничій сферах і визначення пріоритетних напрямів дальшого розвитку цих сфер, а також щодо формування державної політики у сфері захисту суспільної моралі;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента України від 30.06.2004 р. N 696/2004),
 від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

2) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо інформаційного забезпечення підтримки інноваційних процесів у державі та розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об'єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про Україну;

3) в межах своїх повноважень розробляє проекти розширення доступу до національних інформаційних ресурсів і вживає заходів для впровадження новітніх інформаційних технологій;

4) вживає відповідних заходів щодо підвищення рівня інформаційного забезпечення громадян і впровадження європейських стандартів поінформованості суспільства;

5) готує та подає Президентові України, Кабінету Міністрів України аналітичні матеріали про висвітлення засобами масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави;

6) надає методичну допомогу прес-службам, інформаційно-аналітичним підрозділам і підрозділам взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю органів виконавчої влади;

7) готує пропозиції про вдосконалення системи управління інформаційною сферою, розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави;

8) вживає заходів для розширення інформаційної сфери, підвищення її функціональних можливостей та ефективності;

9) аналізує та прогнозує розвиток ринку інформаційної, видавничої продукції в Україні та світі;

10) координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності державних засобів масової інформації, у тому числі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, державної телерадіокомпанії "Крим", обласних державних телерадіокомпаній, Київської та Севастопольської регіональних державних телерадіокомпаній, інформаційних агентств, а також державних видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження;

11) спрямовує та контролює діяльність управлінь у справах преси та інформації обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

12) бере участь у формуванні та реалізації державної науково-технічної, інвестиційної і антимонопольної політики в інформаційній та видавничій сферах;

13) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України і Державної програми економічного і соціального розвитку України;

14) вживає заходів для підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільної моралі від негативного впливу низькопробної аудіо-, відеопродукції, а також конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної продукції та поширення її на світовому ринку, здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд за додержанням законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

(підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України від 30.06.2004 р. N 696/2004)

15) розробляє пропозиції щодо економічного та соціального розвитку інформаційної та видавничої сфер і подає їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України;

16) розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо оподаткування та визначення особливостей приватизації об'єктів державної власності інформаційної та видавничої сфер;

17) здійснює згідно із законодавством функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають в його управлінні;

18) сприяє вдосконаленню зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

19) здійснює відповідно до законодавства України міжнародне співробітництво в інформаційній та видавничій сферах щодо сприяння європейській інтеграції та виконанню угод про партнерство між Україною та Європейським Союзом;

20) розробляє пропозиції щодо стимулювання розвитку видавничої справи;

21) підпункт 21 пункту 4 виключено 

(згідно з Указом Президента
 України від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

22) веде Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

221) здійснює ліцензування і реєстрацію спеціалізованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру, контроль за наявністю ліцензій у суб'єктів господарювання, додержання ними ліцензійних умов;

(пункт 4 доповнено підпунктом 221 згідно з
 Указом Президента України від 30.06.2004 р. N 696/2004)

23) вживає заходів щодо забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної в інформаційній та видавничій сферах;

(підпункт 23 пункту 4 в редакції Указу
 Президента України від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

24) підпункт 24 пункту 4 виключено 

(згідно з Указом Президента
 України від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

25) сприяє виданню та розповсюдженню за кордоном інформаційних вісників, бюлетенів, іншої друкованої, аудіовізуальної та електронної продукції для забезпечення нею українців, що проживають за межами держави;

26) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно дотримання державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в його управлінні;

27) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

28) забезпечує перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації та видавничої сфери, провадить наукову діяльність;

29) погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступників;

30) подає пропозиції щодо відзначення працівників інформаційної та видавничої сфер державними нагородами;

31) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держкомтелерадіо України має право:

залучати вчених, фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку обов'язкові примірники документів.

6. Держкомтелерадіо України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

7. Держкомтелерадіо України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Держкомтелерадіо України в разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держкомтелерадіо України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.

8. Держкомтелерадіо України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за згодою Верховної Ради України.

Голова Держкомтелерадіо України здійснює керівництво Комітетом і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Комітет завдань і функцій.

Голова Держкомтелерадіо України має перших заступників та заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства. Голова Держкомтелерадіо України розподіляє обов'язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів Комітету і визначає ступінь їх відповідальності.

Голова Держкомтелерадіо України призначає на посади та звільняє з посад працівників Держкомтелерадіо України. Кандидатури на посади керівників структурних підрозділів Держкомтелерадіо України попередньо погоджуються в установленому порядку з Кабінетом Міністрів України.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Держкомтелерадіо України, обговорення напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови Держкомтелерадіо України (голова колегії), заступників Голови за посадою та інших керівних працівників Комітету.

До складу колегії можуть входити представники інших центральних органів виконавчої влади, творчих спілок, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, а також за згодою - народні депутати України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомтелерадіо України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомтелерадіо України.

10. У складі Держкомтелерадіо України за рішенням Кабінету Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

11. Для розгляду наукових рекомендацій щодо дальшого розвитку інформаційної та видавничої сфер в Держкомтелерадіо України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи відповідного профілю.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 19.12.2005 р. N 1811/2005)

Склад зазначених органів і положення про них затверджує Голова Держкомтелерадіо України.

12. Гранична чисельність працівників Держкомтелерадіо України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру та положення про структурні підрозділи Держкомтелерадіо України затверджує в установленому порядку Голова.

Штатний розпис і кошторис видатків Держкомтелерадіо України затверджує його Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

13. Держкомтелерадіо України є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос