Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении об осуществлении контроля Президента Украины за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 27.09.2010 № 917/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 26 лютого 2013 року N 91/2013
,
 від 16 грудня 2014 року N 934/2014

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 14 лютого 2015 року N 84/2015)

1. Затвердити Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 січня 2007 року N 49 "Про питання забезпечення здійснення контролю Президента України за діяльністю військових формувань".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
27 вересня 2010 року
N 917/2010
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Це Положення визначає порядок здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань (далі - контроль).

2. Основними формами контролю є:

інспектування - всебічне вивчення стану об'єкта контролю, його структурних підрозділів;

перевірка - вивчення окремих питань діяльності об'єкта контролю, його структурних підрозділів.

Контроль здійснюється згідно з планами контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань, що затверджуються Президентом України.

3. Метою контролю є визначення здатності об'єкта контролю, його структурних підрозділів виконувати завдання за призначенням та відповідності їх діяльності Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указами Президента України.

4. Об'єктами контролю є:

Міністерство оборони України, його структурні підрозділи та підпорядковані установи;

Генеральний штаб Збройних Сил України, його структурні підрозділи та підпорядковані йому органи військового управління, війська (сили) та установи;

командування і штаби видів Збройних Сил України та підпорядковані їм війська (сили) та установи;

командування і штаби військових оперативних командувань (територіальних управлінь) та підпорядковані їм війська, військові комісаріати та установи;

Головне управління розвідки Міністерства оборони України;

Головне управління Національної гвардії України, органи військового управління оперативно-територіальних об'єднань (територіальні управління), з'єднання, військові частини і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини (центри), бази, заклади та установи Національної гвардії України;

(абзац сьомий пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 16.12.2014 р. N 934/2014)

Адміністрація Державної прикордонної служби України та її територіальні органи, Морська охорона та органи охорони державного кордону, розвідувальний орган і органи забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України;

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.02.2013 р. N 91/2013)

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України і об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи, що входять до її складу.

(абзац дев'ятий пункту 4 у редакції Указу
 Президента України від 26.02.2013 р. N 91/2013)

5. Здійснення контролю організовується Інспекцією з питань контролю за діяльністю військових формувань Головного управління з питань безпекової та оборонної політики Адміністрації Президента України (далі - Інспекція).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.02.2013 р. N 91/2013)

6. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань вивчає:

стан бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України до виконання завдань за призначенням;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.12.2014 р. N 934/2014)

стан готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання завдань в особливий період, а також до вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних із використанням об'єктів національної транспортної системи України;

стан озброєння і військової техніки та діяльність військових формувань з утилізації надлишкового військового майна і боєприпасів;

стан реалізації військової кадрової політики у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, забезпечення розвитку військової освіти і науки;

стан виконання програм реформування і розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань;

питання щодо додержання вимог Конституції та законів України стосовно соціального захисту, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, які перебувають на військовій службі у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, а також стан забезпечення військової дисципліни і правопорядку у Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

7. Інспекція має право:

1) здійснювати у межах своїх повноважень інспектування, перевірки та вносити за їх результатами пропозиції щодо заслуховування керівників об'єктів контролю;

2) залучати фахівців об'єктів контролю, органів управління військових формувань до проведення інспектувань, перевірок;

3) брати участь у нарадах, конференціях, семінарах тощо.

8. Інспектування проводяться інспекційними комісіями, перевірки - інспекторськими групами. Інспекційну комісію (інспекторську групу) очолює відповідний працівник Інспекції.

До складу інспекційної комісії (інспекторської групи) можуть бути включені працівники структурних підрозділів Адміністрації Президента України, фахівці військових формувань і контролюючих органів, за погодженням з їх керівниками.

9. Склад інспекційних комісій (інспекторських груп), програма та план проведення інспектування (перевірки) затверджуються розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України відповідно до затверджених Президентом України планів контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань.

10. Під час інспектування (перевірки) з метою оцінки рівня готовності об'єкта контролю до виконання бойових завдань (завдань за призначенням), рівня його мобілізаційної готовності здійснюється:

1) аналіз стану об'єкта контролю та виконання ним основних завдань, функцій;

2) перевірка відповідності організаційно-штатної структури об'єкта контролю його призначенню;

3) підготовка висновків та пропозицій щодо додержання вимог законодавства, об'єктивності нормативів і настанов, передбачених відомчими нормативно-правовими актами;

4) виявлення причин недоліків у діяльності об'єкта контролю, вивчення позитивного досвіду його організації та забезпечення діяльності;

5) перевірка відповідності діяльності об'єкта контролю вимогам наказів, директив та інструкцій з питань управління підпорядкованими органами (підрозділами).

11. Під час проведення інспектування (перевірки) об'єкта контролю з метою оцінки його бойової підготовки здійснюється визначення готовності особового складу об'єкта контролю до виконання навчально-бойових завдань і нормативів.

Інспектування (перевірка) бойової підготовки здійснюється на навчаннях, тренуваннях, бойових стрільбах (пусках), контрольних заняттях об'єкта контролю.

12. Об'єкт контролю за результатами інспектування (перевірки) оцінюється як:

спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління виконує функції управління за призначенням, підпорядковані йому органи (підрозділи) готові до виконання бойових завдань (завдань за призначенням);

обмежено спроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління не у повному обсязі виконує функції управління щодо виконання бойових завдань (завдань за призначенням);

неспроможний виконувати покладені завдання, якщо орган військового управління не виконує функції управління за призначенням або підпорядковані йому органи (підрозділи) не готові до виконання бойових завдань (завдань за призначенням).

13. Відповідальність за безпечне виконання бойових завдань (завдань за призначенням) під час інспектування (перевірки) несе керівник об'єкта контролю.

Члени інспекційної комісії (інспекторської групи) під час інспектування (перевірки) не мають права втручатися в діяльність органів військового управління, зобов'язані вживати невідкладних заходів щодо зупинення виконання завдань у разі порушення вимог безпеки керівником або особовим складом об'єкта контролю, про що негайно доповідають керівникові інспекційної комісії (інспекторської групи) і повідомляють керівника об'єкта контролю.

Керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) приймає у разі виявлення порушень рішення про продовження інспектування (перевірки).

14. За результатами інспектування (перевірки) складається акт у двох примірниках, який підписується керівником інспекційної комісії (інспекторської групи) та членами комісії (групи).

Акт доводиться до відома керівника об'єкта контролю.

Один примірник акта передається до Інспекції, другий - до органу військового управління об'єкта контролю.

15. Після завершення інспектування (перевірки) і оформлення відповідних матеріалів керівник інспекційної комісії (інспекторської групи) розглядає його підсумки за участю керівника об'єкта контролю.

За результатами інспектування (перевірки) готуються висновки для доповіді Президентові України.

16. Орган управління об'єкта контролю у двотижневий строк після розгляду результатів інспектування (перевірки) розробляє план усунення недоліків, виявлених під час інспектування (перевірки), і надсилає один його примірник до Інспекції.

Контрольна перевірка виконання плану усунення недоліків здійснюється за дорученням Президента України.

17. Працівники Інспекції несуть персональну відповідальність за об'єктивний характер заходів контролю і достовірність наданої інформації, а також за забезпечення захисту отриманої за результатами контролю інформації, яка містить державну таємницю.

 

Глава Адміністрації
Президента України  

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос