Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Указ Президента Украины от 11 июня 2002 года N 533

Президент Украины
Указ Президента от 03.10.2008 № 897/2008
Утратил силу

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 11 червня 2002 року N 533

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 24 травня 2012 року N 347/2012)

1. Внести до Указу Президента України від 11 червня 2002 року N 533 "Про колегію Міністерства оборони України та військові ради у Збройних Силах України" (зі змінами, внесеними Указом від 5 березня 2004 року N 280) такі зміни:

1) статтю 1 Указу викласти в такій редакції:

"1. Установити, що в Міністерстві оборони України утворюється колегія, а в Генеральному штабі Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України, управліннях оперативних командувань та управліннях об'єднань - військові ради";

2) у Положенні про колегію Міністерства оборони України, затвердженому зазначеним Указом:

а) у пункті 3 слово "головнокомандувачів" замінити словом "командувачів";

б) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. До складу колегії за посадою входять Міністр оборони України (голова колегії), перший заступник і заступники Міністра оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, керівники урядових органів, що діють у складі Міністерства оборони України, командувачі видів Збройних Сил України.

Членами колегії можуть бути інші посадові особи, яких затверджує Президент України за поданням Міністра оборони України.

Кількісний склад колегії не може перевищувати 21 особи";

3) у Положенні про військові ради у Збройних Силах України, затвердженому зазначеним Указом:

а) у тексті Положення слово "головнокомандувач" у всіх відмінках замінити словом "командувач" у відповідному відмінку, а слово "головних" виключити;

б) у пункті 1 після слів "які утворюються в" доповнити словами "Генеральному штабі Збройних Сил України", а слова "(командуваннях оперативних командувань, управліннях об'єднань)" замінити словами "управліннях оперативних командувань (об'єднань)";

в) у пунктах 2, 5 і 8 після слів "оперативного командування" доповнити словом "командира";

г) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. На засіданнях військових рад розглядаються питання забезпечення життєдіяльності, функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності військ (сил), проведення державної військової кадрової політики, зміцнення дисципліни і правопорядку, виховання особового складу, забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, присвоєння відповідних чергових військових звань та нагородження, інші найважливіші питання, що належать до повноважень Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань (об'єднань), заслуховуються доповіді начальників структурних підрозділів та інших посадових осіб Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, управлінь оперативних командувань (об'єднань) та командирів військових частин про їх роботу.

4. До складу військових рад за посадою входять начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України (командувач виду Збройних Сил України, командувач військ оперативного командування, командир об'єднання) - голова військової ради, перші заступники і заступники начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (командувача виду Збройних Сил України, командувача військ оперативного командування, командира об'єднання), начальник структурного підрозділу по роботі з особовим складом.

Членами військових рад можуть бути інші особи, які займають керівні посади в Генеральному штабі Збройних Сил України (командуваннях видів Збройних Сил України, управліннях оперативних командувань (об'єднань), представники центральних органів виконавчої влади та за згодою Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (залежно від місця розташування органу військового управління).

Членів військової ради Генерального штабу Збройних Сил України затверджує Міністр оборони України за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а членів інших військових рад - начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

Кількісний склад військової ради не може перевищувати 15 осіб";

д) у пункті 8:

абзац перший після слів "проводяться в життя наказами" доповнити словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України";

абзац другий після слів "військової ради та її членами" доповнити словами "начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України";

е) третє речення пункту 12 викласти в такій редакції: "Секретар військової ради призначається на посаду та звільняється з посади прямим командиром (начальником) відповідно до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу наказами по особовому складу";

є) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Контроль за діяльністю військових рад усіх рівнів здійснюють Міністр оборони України, начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, а військових рад управлінь оперативних командувань (об'єднань) - командувачі видів Збройних Сил України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 жовтня
2008 року
N 897/2008
 

  

Опрос