Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах по развитию рынка зерна

Президент Украины
Указ Президента от 18.09.2007 № 890/2007
действует с 18.09.2007

Указ
Президента України

Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна

З метою створення умов для дальшого розвитку ринку зерна, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення продовольчої безпеки держави та відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України, статей 8, 9 Закону України "Про основи національної безпеки України" постановляю:

1. Визнати, що одним із пріоритетів забезпечення продовольчої безпеки є вдосконалення регулювання ринку зерна, яке здійснюється, зокрема, шляхом:

лібералізації ринку зерна та продуктів його переробки, що передбачає, зокрема, відкритість, прозорість та передбачуваність регулювання відносин на ринку, залучення до процесу підготовки відповідних рішень усіх суб'єктів ринку зерна;

використання адміністративного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари виключно після повного використання об'єктів державного цінового регулювання Аграрного фонду та за умови дальшого зростання індексу споживчих цін понад прогнозований рівень, що може призвести до погіршення добробуту громадян;

визначення чітких підстав для застосування кількісних обмежень експорту сільськогосподарської продукції, а також обов'язковості запровадження оцінки ефективності таких заходів;

визначення мінімальних закупівельних цін на об'єкти державного цінового регулювання за результатами консультацій із суб'єктами ринку зерна;

забезпечення ефективного впливу держави на кон'юнктуру внутрішнього ринку та гарантування продовольчої безпеки держави через формування достатніх ресурсів державного продовольчого резерву;

розвитку механізмів кредитування, страхування та державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

2. Кабінету Міністрів України:

1) до 1 січня 2008 року вжити заходів щодо підвищення рівня соціального захисту громадян, зокрема:

а) розробити та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України шостого скликання законопроекти про внесення змін до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", передбачивши, зокрема, підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для призначення допомоги відповідно до цих Законів залежно від зростання цін;

б) переглянути набір продуктів харчування, що використовується для визначення прожиткового мінімуму, з метою більш повного задоволення фізіологічних потреб організму людини, особливо дітей, у продуктах харчування та підвищення якості харчування;

в) забезпечити в установленому порядку збільшення прожиткового мінімуму на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;

2) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України шостого скликання законопроекти:

а) у тримісячний строк - про внесення змін до Законів України "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про ціни і ціноутворення", передбачивши, зокрема, вдосконалення регулювання ринку зерна відповідно до статті 1 цього Указу;

б) у п'ятимісячний строк:

"Про товарну біржу" (нова редакція), передбачивши, зокрема, запровадження державного регулятора біржового товарного ринку для здійснення загальної координації діяльності учасників біржового товарного ринку, а також організаційно-правових засад формування та функціонування розрахунково-клірингових установ;

про вдосконалення страхування сільськогосподарських ризиків, передбачивши, зокрема:

- розроблення та прийняття національної програми розвитку страхування сільськогосподарських ризиків;

- функціонування державного агентства з управління сільськогосподарськими ризиками для забезпечення розроблення та удосконалення механізму страхування відповідних ризиків;

- страхування сільськогосподарських ризиків як обов'язкової умови при наданні відповідних видів державної фінансової підтримки сільськогосподарським виробникам;

- створення за участю держави фонду страхування сільськогосподарських ризиків;

- визначення страхування сільськогосподарських ризиків одним із видів добровільного страхування;

- встановлення додаткових вимог до страховиків, що здійснюватимуть страхування сільськогосподарських ризиків, страхові премії (внески) за якими сплачуються із залученням бюджетних коштів;

в) у двомісячний строк - про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", передбачивши, зокрема, включення до складу валових доходів сільськогосподарських підприємств суми попередньої оплати вартості зерна за датою відвантаження цього зерна, а до складу валових витрат підприємств попередньої оплати вартості зерна платникам фіксованого сільськогосподарського податку за датою здійснення такої попередньої оплати;

3) забезпечити у тримісячний строк за участю суб'єктів ринку зерна розроблення та затвердити державну програму "Зерно України 2008 - 2015", в якій, зокрема, передбачити створення:

умов для стабільного виробництва не менше 50 млн. тонн зерна щорічно, підвищення економічної ефективності виробництва зерна, зокрема за рахунок широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій, ввезення в Україну високоефективної зрошувальної та іншої сільськогосподарської техніки, якісного насіння, засобів захисту рослин та інших ресурсів сільськогосподарського виробництва, що не виробляються в Україні в достатній кількості і за відповідною номенклатурою;

ефективної державної системи контролю якості зерна та продуктів його переробки, а також інформаційної інфраструктури ринку зерна, в тому числі державної системи прогнозування (зокрема, з використанням космічних технологій) врожаю зернових, створення служби моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури ринку зерна, поширення інформації серед учасників ринку, в тому числі через сільськогосподарські дорадчі служби;

4) вжити в установленому порядку заходів щодо:

усунення неузгодженостей між нормативно-правовими актами, що регулюють питання обігу складських документів на зерно, та дальшої гармонізації законодавства у цій сфері з вимогами європейського законодавства;

вдосконалення системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно;

5) передбачити механізми компенсації сільськогосподарським підприємствам втрат від зміни режиму оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу сільськогосподарської продукції при вступі України до Світової організації торгівлі;

6) вжити заходів щодо підвищення ефективності роботи на ринку зерна та чіткого розмежування повноважень Аграрної біржі, Аграрного фонду, Державної акціонерної компанії "Хліб України" та Державного комітету України з державного матеріального резерву;

7) забезпечувати у 2008 та наступних роках формування державного продовольчого резерву в обсягах, передбачених законом, у тому числі шляхом запозичення в разі потреби для цієї мети коштів під державні гарантії;

8) розробити та затвердити державну програму розвитку малого підприємництва у хлібопекарській сфері та створення міні-пекарень, передбачивши, зокрема, заходи щодо формування сприятливих умов для ввезення в Україну необхідного для зазначених цілей обладнання, що не виробляється в Україні, компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими для розвитку такого виду діяльності;

9) затвердити у місячний строк заходи щодо зміцнення позицій України на світовому ринку зерна, зокрема шляхом активізації участі в Міжнародній зерновій раді;

10) затвердити у тримісячний строк заходи щодо прискорення гармонізації національних стандартів і процедур оцінки відповідності з міжнародними технічними регламентами, стандартами та процедурами, передбачивши, зокрема протягом 2008 року:

реформування метрологічної системи України;

завершення акредитації згідно з вимогами європейських стандартів лабораторій територіальних органів Державної інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку;

розширення кола суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері сертифікації якості зерна;

11) передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України видатки в обсягах, необхідних для належного фінансування державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях, та повну компенсацію сільськогосподарським підприємствам вартості використаних та оплачених пально-мастильних матеріалів, електроенергії для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях;

12) забезпечити в установленому порядку супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ринок земель".

 

Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 вересня 2007 року
N 890/2007

 

Опрос