Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственной специальной службы транспорта

Президент Украины
Указ Президента от 06.08.2004 № 873/2004
редакция действует с 04.02.2019

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Державної спеціальної служби транспорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 5 січня 2005 року N 4/2005
,
від 3 лютого 2009 року N 60/2009
,
 від 18 листопада 2011 року N 1047/2011
,
 від 30 квітня 2013 року N 243/2013
,
від 31 січня 2019 року N 25/2019

1. Затвердити Положення про Державну спеціальну службу транспорту (додається).

2. Стаття 2 втратила чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 03.02.2009 р. N 60/2009)

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
6 серпня 2004 року
N 873/2004
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну спеціальну службу транспорту

(У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та зв'язку України", "Міністр транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство інфраструктури України", "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 18 листопада 2011 року N 1047/2011)

(У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2013 року N 243/2013)

(У тексті Положення слово "Служба" в усіх відмінках замінено словом "Держспецтрансслужба" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 31 січня 2019 року N 25/2019)

1. Державна спеціальна служба транспорту (Держспецтрансслужба) є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міністерства оборони України, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту, що використовується в інтересах оборони держави, в мирний час та в особливий період.

Із введенням воєнного стану Держспецтрансслужба приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану і підпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 30.04.2013 р. N 243/2013
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

2. Держспецтрансслужба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України, спільними наказами Міністерства оборони України та Міністерства інфраструктури України, наказами і директивами Міністра оборони України, а також наказами та директивами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, що регулюють відносини щодо планування застосування сил оборони та організації підготовки військ, а також цим Положенням.

(пункт 2 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

3. Основними завданнями Держспецтрансслужби є:

технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на визначених об'єктах національної транспортної системи України (далі - транспортні об'єкти) з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - інші військові формування);

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

будівництво та ремонт у мирний час і в особливий період нових та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності діючих транспортних об'єктів;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

відбудова транспортних комунікацій, порушених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;

участь у плануванні та виконанні заходів оперативного обладнання території;

(пункт 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 вважати абзацами шостим і сьомим)

охорона та оборона визначених транспортних об'єктів у мирний час і в особливий період;

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

виконання інших завдань, пов'язаних з обороною держави і забезпеченням ефективного функціонування національної транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

(абзац сьомий пункту 3 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

4. Держспецтрансслужба має такі основні функції:

1) у мирний час:

організація і проведення роботи з технічного прикриття та відбудови транспортних об'єктів;

проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення строків експлуатації і пропускної спроможності діючих транспортних об'єктів;

участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях, проведення в разі необхідності аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру;

підтримання у стані постійної готовності сил та засобів для виконання завдань в особливий період, у тому числі збереження, накопичення і своєчасна заміна спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, створення резерву навчених людських ресурсів на особливий період та з метою виконання робіт з ліквідації аварій і катастроф, під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних з використанням транспортних об'єктів;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

проведення розмінування вибухонебезпечних предметів на транспортних об'єктах із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

(абзац шостий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з
Указами Президента України від 18.11.2011 р. N 1047/2011,
від 31.01.2019 р. N 25/2019)

участь у будівництві об'єктів загальновійськового, житлового та іншого призначення;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

охорона та оборона визначених транспортних об'єктів;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

участь у плануванні та виконанні заходів оперативного обладнання території;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

2) в особливий період:

забезпечення постійної готовності сил та засобів до виконання покладених на них завдань;

(абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

технічне прикриття, відновлення та встановлення загороджень на визначених транспортних об'єктах;

(абзац третій підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

розмінування вибухонебезпечних предметів на транспортних об'єктах із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України та забезпечення експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків;

наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних залізничних мостів та естакад;

підвищення пропускної спроможності діючих та будівництво нових доріг, залізничних колій, обходів, вузлів, тунелів та мостів;

участь у будівництві об'єктів загальновійськового, житлового та іншого призначення;

(підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

охорона та оборона визначених транспортних об'єктів;

(підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

участь у виконанні заходів оперативного обладнання території;

(підпункт 2 пункту 4 доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим)

виконання визначених Генеральним штабом Збройних Сил України заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного та надзвичайного стану.

(абзац десятий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

5. Держспецтрансслужба має право:

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

утворювати в разі потреби в установленому порядку комісії та інші робочі органи;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради за участю представників органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

6. Держспецтрансслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

Повноваження Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України у взаємовідносинах із Держспецтрансслужбою визначаються Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту", іншими актами законодавства України.

(абзац другий пункту 6 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

7. Держспецтрансслужба має таку загальну структуру:

Адміністрація Держспецтрансслужби;

бригади, полки, окремі батальйони;

(абзац третій пункту 7 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

підрозділи охорони;

навчальний центр;

органи забезпечення;

заклади, підприємства та установи.

До особового складу Адміністрації Держспецтрансслужби входять військовослужбовці, державні службовці та працівники, а до структурних підрозділів Держспецтрансслужби - військовослужбовці та працівники.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

8. Адміністрація Держспецтрансслужби є органом управління, який здійснює безпосереднє керівництво Держспецтрансслужбою в мирний час та в особливий період.

(пункт 8 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

9. Відповідно до покладених на Держспецтрансслужбу завдань Адміністрація:

1) бере участь в організації єдиної системи технічного прикриття транспортних об'єктів;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

2) організовує підготовку бригад, полків, окремих батальйонів, підрозділів охорони, навчального центру, органів забезпечення, закладів, підприємств та установ Держспецтрансслужби до спільних зі Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями дій;

(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

3) забезпечує постійну готовність Держспецтрансслужби до виконання покладених на неї завдань, організовує та контролює підготовку військовослужбовців до виконання завдань згідно зі штатним призначенням;

4) бере участь у розробленні проектів програм оперативного обладнання території України з метою підготовки транспортних об'єктів до забезпечення обороноздатності держави;

5) організовує розміщення, накопичення, зберігання і своєчасне оновлення озброєння, боєприпасів, техніки та інших матеріально-технічних засобів, а також тих, що перебувають у непорушному запасі;

(підпункт 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

6) організовує матеріально-технічне забезпечення Держспецтрансслужби;

7) здійснює спрямування бюджетних асигнувань структурним підрозділам Держспецтрансслужби та контролює цільове використання бюджетних коштів;

(підпункт 7 пункту 9 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

8) здійснює керівництво формуванням та розвитком Держспецтрансслужби;

9) розробляє тактико-технічні вимоги до засобів технічного озброєння, відновних матеріалів, конструкцій, типових проектів відбудови, а також нормативної, методичної і організаційно-технологічної документації;

10) організовує та контролює в установленому порядку оцінку технічного стану, залишкової вартості, списання, відчуження та утилізації майна Держспецтрансслужби;

11) розробляє проекти програм переоснащення Держспецтрансслужби новою спеціальною відновною, дорожньо-будівною технікою та технікою розмінування залізниць;

12) організовує виконання планових робіт із будівництва нових та підвищення ефективності діючих транспортних об'єктів;

13) організовує вивчення та проведення технічної розвідки об'єктів технічного прикриття;

14) впроваджує передові методи безпеки військової служби та організації праці, створення виробничої і навчально-матеріальної бази, належних соціальних та побутових умов для особового складу;

(підпункт 14 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

15) організовує навчання і підготовку осіб, що перебувають у запасі та приписані для розгортання Держспецтрансслужби в особливий період;

16) вносить Міністру оборони України пропозиції щодо визначення структури Держспецтрансслужби і проведення організаційних заходів, складання планів її комплектування військовослужбовцями;

(підпункт 16 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

17) організовує прийом громадян України на військову службу до Держспецтрансслужби та звільнення з неї, організовує роботу з добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом і укладення контрактів про проходження військової служби в Держспецтрансслужбі особовим складом відповідно до законодавства;

(підпункт 17 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

18) оформляє замовлення на розроблення та виготовлення спеціальної техніки для оснащення Держспецтрансслужби;

19) затверджує норми експлуатації спеціальної техніки, спеціальних і мостових конструкцій і майна, а також норми забезпечення приміщеннями для зберігання спеціальної техніки;

20) забезпечує взаємодію з підрозділами Міністерства оборони України та Міністерства інфраструктури України, закладами, підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери їх управління відповідно, з питань технічного прикриття, охорони, відбудови і будівництва транспортних об'єктів, а також територіальної оборони;

(підпункт 20 пункту 9 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

21) підпункт 21 пункту 9 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

22) бере участь у здійсненні в межах повноважень міжнародного співробітництва за напрямом діяльності;

(підпункт 22 пункту 9 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

23) проводить наукову та науково-технічну діяльність;

24) організовує розроблення планів бойової та спеціальної підготовки, навчальних програм;

25) готує в установленому порядку пропозиції щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, підвищення кваліфікації кадрів для потреб Держспецтрансслужби;

(підпункт 25 пункту 9 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

26) забезпечує охорону державної таємниці;

27) розробляє та подає Міністерству оборони України проекти нормативно-правових актів з питань діяльності Держспецтрансслужби;

(підпункт 27 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

28) організовує і здійснює контроль за підготовкою, укладенням та виконанням договорів структурними підрозділами Держспецтрансслужби;

(підпункт 28 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

29) контролює проведення навчально-практичних робіт на транспортних об'єктах;

(підпункт 29 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

291) організовує та контролює у межах повноважень, передбачених законом, виконання у структурних підрозділах Держспецтрансслужби Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України, спільних наказів Міністерства оборони України і Міністерства інфраструктури України, наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та інших нормативних актів;

(пункт 9 доповнено підпунктом 291 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

292) організовує комплекс заходів морально-психологічного забезпечення особового складу Держспецтрансслужби;

(пункт 9 доповнено підпунктом 292 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

293) організовує медичне забезпечення в Держспецтрансслужбі;

(пункт 9 доповнено підпунктом 293 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

294) здійснює в установленому порядку в межах компетенції державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які проходять військову службу в Адміністрації та структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

(пункт 9 доповнено підпунктом 294 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

295) організовує та контролює в межах повноважень проведення робіт із забезпечення безпеки дорожнього руху, заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам у структурних підрозділах Держспецтрансслужби;

(пункт 9 доповнено підпунктом 295 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

296) здійснює відомчу реєстрацію транспортних засобів, закріплених за структурними підрозділами Держспецтрансслужби, ведення їх обліку та зняття з нього;

(пункт 9 доповнено підпунктом 296 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

297) проводить обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, зареєстрованих та закріплених за структурними підрозділами Держспецтрансслужби;

(пункт 9 доповнено підпунктом 297 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

298) організовує участь сил і засобів Держспецтрансслужби в заходах спільної зі Збройними Силами України підготовки;

(пункт 9 доповнено підпунктом 298 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

299) організовує узагальнення досвіду застосування сил і засобів Держспецтрансслужби;

(пункт 9 доповнено підпунктом 299 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

30) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

10. Адміністрацію Держспецтрансслужби очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Міністра оборони України.

Голова Адміністрації Держспецтрансслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра оборони України.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 05.01.2005 р. N 4/2005
,
від 18.11.2011 р. N 1047/2011
,
у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

11. Голова Адміністрації Держспецтрансслужби:

1) здійснює керівництво Держспецтрансслужбою, спрямовує і координує фінансово-господарську, виробничу, наукову та науково-технічну діяльність її структурних підрозділів, несе персональну відповідальність перед Міністром оборони України за виконання Держспецтрансслужбою функцій і покладених на неї завдань;

(підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

2) забезпечує належний рівень готовності Держспецтрансслужби до виконання покладених на неї завдань;

3) затверджує штати, штатний розпис, табелі до штатів та кошториси структурних підрозділів Держспецтрансслужби, а також за погодженням з Міністром оборони України - штат, штатний розпис та кошторис Адміністрації Держспецтрансслужби;

(підпункт 3 пункту 11 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

4) затверджує положення про структурні підрозділи Держспецтрансслужби;

(підпункт 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

5) здійснює в межах своєї компетенції укладення контрактів, призначення на посади, звільнення з посад та звільнення з військової служби особового складу Держспецтрансслужби;

(підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.01.2005 р. N 4/2005)

6) видає в межах своїх повноважень накази, розпорядження і директиви з питань здійснення організаційних заходів, організовує та контролює їх виконання;

(підпункт 6 пункту 11 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

7) здійснює в установленому порядку присвоєння військовослужбовцям Держспецтрансслужби військових звань до полковника включно та вносить Міністру оборони України подання про присвоєння військових звань, звільнення з військової служби, а також стосовно заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності вищого офіцерського складу;

(підпункт 7 пункту 11 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

8) вносить Міністру оборони України подання щодо представлення військовослужбовців, державних службовців та працівників Держспецтрансслужби до відзначення державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України;

(підпункт 8 пункту 11 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

9) несе встановлену законом відповідальність за повне і своєчасне фінансове забезпечення структурних підрозділів Держспецтрансслужби в межах установлених норм, а також за цільове використання коштів та організацію фінансово-господарського контролю;

(підпункт 9 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

10) вживає заходів до матеріально-технічного забезпечення Держспецтрансслужби;

11) видає відповідно до законодавства інспекторські посвідчення на техніку, матеріально-технічні засоби та інше військове майно, а також списує військове майно Держспецтрансслужби в межах повноважень та в порядку, визначених законодавством;

(підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

12) укладає в установленому порядку від імені Адміністрації Держспецтрансслужби договори, представляє Держспецтрансслужбу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за кордоном;

(підпункт 12 пункту 11 у редакції Указу
 Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

121) розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками;

(пункт 11 доповнено підпунктом 121 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

122) організовує роботу військової ради і головує на її засіданнях;

(пункт 11 доповнено підпунктом 122 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

123) утворює у разі необхідності для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Держспецтрансслужби постійні або тимчасові консультативні, дорадчі, допоміжні органи та затверджує їх кількісний і персональний склад та положення про них;

(пункт 11 доповнено підпунктом 123 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

124) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

(пункт 11 доповнено підпунктом 124 згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

13) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

12. Для погодженого вирішення окремих питань, що належать до компетенції Держспецтрансслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держспецтрансслужбі утворюється військова рада у складі Голови Адміністрації, його заступників та керівників структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

Персональний склад військової ради затверджується Міністром оборони України. Рішення військової ради проводяться в життя наказами Адміністрації Держспецтрансслужби.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

13. Органом оперативного управління Адміністрації Держспецтрансслужби є головний штаб, який очолює начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби.

Штаб організовує свою діяльність на підставі наказів, розпоряджень і директив з питань здійснення організаційних заходів Голови Адміністрації Держспецтрансслужби.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

У разі ліквідації аварій і катастроф в Адміністрації Держспецтрансслужби розгортається Центр оперативного реагування, положення про який затверджується Головою Адміністрації Держспецтрансслужби.

14. Загальна чисельність Держспецтрансслужби встановлюється відповідним законом.

Гранична чисельність особового складу Адміністрації Держспецтрансслужби затверджується Президентом України за поданням Міністерства оборони України, погодженим із Генеральним штабом Збройних Сил України.

(пункт 14 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

15. Комплектування особового складу Держспецтрансслужби військовослужбовцями здійснюється за участю Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, а державними службовцями та працівниками - згідно із законодавством про державну службу та про працю відповідно.

(пункт 15 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

16. Особовий склад Держспецтрансслужби під час виконання посадових обов'язків користується правами, визначеними Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту" та іншими актами законодавства України.

(пункт 16 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

17. Військовослужбовці Держспецтрансслужби забезпечуються речовим майном у встановленому законодавством порядку.

(пункт 17 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

18. Військовослужбовці Держспецтрансслужби, звільнені з військової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України.

19. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Держспецтрансслужби проводяться в навчальних центрах, закладах освіти, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, інших закладах освіти України та інших держав.

(пункт 19 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

20. Підготовка органів управління Держспецтрансслужби для підтримання готовності до виконання покладених на них завдань здійснюється в ході проведення заходів підготовки.

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

Держспецтрансслужба бере участь у проведенні відповідних спільних командно-штабних та інших навчань (тренувань) відповідно до планів підготовки.

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

21. Медичне забезпечення військовослужбовців Держспецтрансслужби здійснюється військово-медичними закладами Міністерства оборони України в порядку, встановленому Міністерством оборони України.

(пункт 21 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

22. Призначення та виплата пенсій військовослужбовцям Держспецтрансслужби здійснюються відповідно до законодавства.

(пункт 22 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

23. Забезпечення Держспецтрансслужби засобами зв'язку, автоматизованими системами управління та засобами криптографічного захисту інформації, допоміжним обладнанням, запасними частинами та ремонтними комплектами, ремонт і утилізація засобів криптографічного захисту інформації здійснюються в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

(пункт 23 у редакції Указу Президента
 України від 31.01.2019 р. N 25/2019)

24. Адміністрація Держспецтрансслужби, бригади, полки, окремі батальйони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи Держспецтрансслужби є юридичними особами, мають рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатки і штампи із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 18.11.2011 р. N 1047/2011,
від 31.01.2019 р. N 25/2019)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос