Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об учреждении знака отличия Президента Украины - ордена "За заслуги"

Президент Украины
Указ Президента от 22.09.1996 № 870/96

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про встановлення відзнаки Президента України - ордена "За заслуги"

На збереження традицій і розвиток державного нагородотворення та відповідно до пункту 25 статті 106 Конституції України, з метою відзначення громадян за видатні особисті досягнення в галузі економічного, науково-технічного, соціально-культурного розвитку і державного будівництва України постановляю:

1. Встановити відзнаку Президента України - орден "За заслуги" (далі - орден "За заслуги") I, II, III ступеня.

2. Затвердити Статут та описи ордена "За заслуги" I, II, III ступеня (додаються).

3. Орденом "За заслуги" нагороджуються особи за видатні досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності на благо України.

4. Установити, що з дня набрання чинності цим Указом до нагороджених орденом "За заслуги" прирівнюються особи, нагороджені Почесною відзнакою Президента України.

5. Особи, нагороджені Почесною відзнакою Президента України, іменуються кавалерами ордена "За заслуги" і зберігають право носіння вручених їм знаків Почесної відзнаки Президента України.

6. У зв'язку із встановленням ордена "За заслуги" припинити нагородження Почесною відзнакою Президента України.

7. Кабінету Міністрів України здійснити фінансове і матеріальне забезпечення виготовлення знаків ордена "За заслуги" I, II, III ступеня та орденських книжок.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ 
22 вересня 1996 року
N 870/96

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 вересня 1996 року N 870/96

СТАТУТ
відзнаки Президента України - ордена "За заслуги"

I. Загальні положення

1. Відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" (далі - орден "За заслуги") нагороджуються громадяни України за видатні особисті досягнення в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності.

2. Орден "За заслуги" має три ступені:

орден "За заслуги" I ступеня,

орден "За заслуги" II ступеня,

орден "За заслуги" III ступеня.

Вищим ступенем ордена є I ступінь.

3. Нагородження орденом "За заслуги" громадян України здійснюється послідовно, починаючи з III ступеня.

4. Орденом "За заслуги" можуть бути нагороджені іноземні громадяни та особи без громадянства:

орденом "За заслуги" I ступеня - глави суверенних держав, керівники урядів та парламентів, міністри суверенних держав;

орденом "За заслуги" II ступеня - заступники керівників урядів і парламентів, міністри та керівники інших центральних органів виконавчої влади, посли іноземних держав в Україні;

орденом "За заслуги" III ступеня - працівники посольств іноземних держав в Україні, відомі державні, політичні, громадські діячі, митці, науковці, бізнесмени та інші особи.

5. Нагороджений орденом "За заслуги" будь-якого ступеня іменується кавалером ордена "За заслуги".

6. Нагородження орденом "За заслуги" наступного ступеня можливе, як правило, не раніш як через три роки після нагородження орденом попереднього ступеня.

7. Нагородження орденом "За заслуги" може бути проведено посмертно.

8. Орден "За заслуги" I ступеня має знак ордена та зірку ордена, II і III ступеня - тільки знак ордена.

9. Позбавлення ордена "За заслуги" може бути проведено Указом Президента України у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин - за поданням суду та в порядку, встановленому законодавством.

II. Порядок представлення до нагородження орденом "За заслуги"

10. Подання про нагородження орденом "За заслуги" вносять Президентові України центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також за погодженням з місцевими органами виконавчої влади центральні керівні органи творчих спілок, товариств, об'єднань громадян. Погодження має бути документально оформлено.

11. Нагородження орденом "За заслуги" може здійснюватися за поданням Комісії по державних нагородах України при Президентові України.

12. Клопотання про нагородження орденом "За заслуги" порушують перед вищими органом або організацією. Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, за місцем роботи особи, яку представляють до відзначення.

13. Вносити пропозиції про нагородження орденом "За заслуги" можуть також органи самоврядування, юридичні та фізичні особи.

14. Пропозиції щодо нагородження орденом "За заслуги" іноземних громадян та осіб без громадянства подають глави дипломатичних представництв України в іноземних державах до Міністерства закордонних справ України, яке вносить відповідне подання Президентові України.

15. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження орденом "За заслуги".

III. Порядок вручення ордена "За заслуги"

16. Вручення ордена "За заслуги" провадиться в обстановці урочистості і гласності.

17. Орден "За заслуги", як правило, вручає Президент України.

18. За дорученням Президента України орден "За заслуги" можуть вручати керівники центральних органів виконавчої влади та судової влади, посли України, Голова Комісії по державних нагородах України при Президентові України, Голова Верховної Ради та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші особи.

19. Нагородженому орденом "За заслуги" вручаються:

до ордена I ступеня - знак ордена, зірка ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка;

до ордена II та III ступеня - знак ордена, мініатюра знака ордена, орденська книжка.

IV. Порядок носіння ордена "За заслуги"

20. Знак ордена "За заслуги" I ступеня носять на шийній стрічці, зірку ордена - на грудях зліва.

21. Знак ордена "За заслуги" II і III ступеня носять на грудях зліва.

22. Знак ордена "За заслуги" I ступеня розміщують після знака відзнаки Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" I, II і III ступеня, ордена "За заслуги" - після зірки відзнаки Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого".

Знак ордена "За заслуги" II і III ступеня розміщують після знаків відзнаки Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" IV і V ступеня.

За наявності у особи інших відзнак Президента України, нагород іноземних держав і нагород колишнього СРСР знак ордена "За заслуги" розміщують перед ними.

23. Військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України, нагороджені орденом "За заслуги" II і III ступеня, мають на колодці знака ордена зображення схрещених мечів.

24. Мініатюру знака ордена "За заслуги" носять на грудях зліва замість знака ордена і розташовують в порядку, зазначеному в пункті 22 цього Статуту.

V. Видача дублікатів ордена "За заслуги"

25. У разі втрати (псування) нагородних знаків ордена "За заслуги" (знак ордена, зірка ордена, мініатюра знака ордена) та орденської книжки дублікати, як правило, не видаються. Їх може бути видано, як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) нагрудних знаків та документів до ордена.

26. Дублікати нагородних знаків ордена "За заслуги", орденської книжки видаються відповідно до рішення Комісії по державних нагородах України при Президентові України за кошти нагородженого або безплатно.

VI. Порядок зберігання ордена "За заслуги"

27. Нагородні знаки ордена "За заслуги" та орденська книжка зберігаються у Відділі нагород Адміністрації Президента України.

28. У разі нагородження особи орденом "За заслуги" посмертно нагородні знаки та орденська книжка передаються сім'ї нагородженого.

29. Після смерті нагородженого нагрудні знаки ордена "За заслуги" та орденська книжка залишаються у сім'ї померлого як пам'ять.

30. Нагородні знаки ордена "За заслуги" та орденська книжка після смерті нагородженого можуть бути передані спадкоємцями померлого до Комісії по державних нагородах при Президентові України на постійне зберігання без права повернення.

31. Нагородні знаки ордена "За заслуги" та орденська книжка, що належали особі, позбавленій ордена, підлягають поверненню до Адміністрації Президента України.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 вересня 1996 року N 870/96

ОПИС
відзнаки Президента України - ордена "За заслуги" I ступеня

Знак ордена "За заслуги" I ступеня виготовляється зі срібла і має форму хреста із заокругленими кінцями, накладеного на медальйон із зображенням рослинного орнаменту. Сторони хреста покриті емаллю малинового кольору, пружки хреста - позолочені. З-під медальйона в напрямку сторін хреста розходяться пучки променів. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврової гілок на блакитному фоні зображення малого Державного Герба України - тризуба. Вінок, тризуб, промені позолочені. Усі зображення рельєфні. До верхнього пучка променів кріпиться кільце з вушком, через яке протягується стрічка для носіння на шиї.

Розмір знака між протилежними кінцями - 55 мм.

Зворотний бік знака плоский, з викарбуваним номером знака ордена.

Стрічка до ордена "За заслуги" шовкова муарова малинового кольору з двома вузькими смужками кольорів Державного Прапора України (синьою та жовтою) з правого краю. Ширина стрічки 30 мм. Ширина синьої та жовтої смужок - по 2 мм.

Мініатюра знака виготовляється в масштабі 1:2.

Зірка ордена виготовляється з позолоченого срібла і має форму восьмикутної зірки з розбіжними променями. Посередині зірки - круглий медальйон з пружкою, у центрі якого на синьому емалевому тлі зображення малого Державного Герба України. Медальйон обрамлений рельєфним рослинним орнаментом. По колу медальйона, покритому емаллю малинового кольору, розміщено напис позолоченими літерами "За заслуги", у нижній частині - "Україна".

Розмір зірки між протилежними кінцями - 77 мм.

Зворотний бік зірки плоский, з викарбуваним номером та шпилькою для кріплення до одягу.

Планка ордена "За заслуги" I ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. На стрічці - накладний хрестик жовтого металу. Розмір планки: висота - 22 мм, ширина - 24 мм.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 вересня 1996 року N 870/96

ОПИС
відзнаки Президента України - ордена "За заслуги" II ступеня

Знак ордена "За заслуги" II ступеня виготовляється зі срібла і має форму хреста з заокругленими кінцями, накладеного на медальйон з зображенням рослинного орнаменту. Сторони хреста покриті емаллю малинового кольору, пружки хреста - позолочені. З-під медальйона по діагоналі розходяться пучки променів. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврових гілок та блакитному фоні зображення малого Державного Герба України - тризуба. Вінок, тризуб, промені позолочені. Медальйон - з оксидованого срібла. Усі зображення рельєфні.

Розмір знака між протилежними кінцями променів - 50 мм.

Зворотний бік знака плоский, з викарбуваним номером ордена.

До верхнього кінця хреста кріпиться кільце з вушком, яке сполучається з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. Нижня частина колодки - позолочена. На колодці розміщена шпилька для кріплення до одягу.

Стрічка ордена "За заслуги" шовкова муарова, з двома вузькими смужками кольорів Державного Прапора України (синьою та жовтою) з правого краю. Ширина стрічки - 28 мм. Ширина синьої та жовтої смужки - по 2 мм.

Планка ордена "За заслуги" II ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. На стрічці - накладний хрестик білого металу. Розмір планки: висота - 22 мм, ширина - 24 мм.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 22 вересня 1996 року N 870/96

ОПИС
відзнаки Президента України - ордена "За заслуги" III ступеня

Знак ордена "За заслуги" III ступеня виготовляється з нейзильберу і має форму хреста з заокругленими кінцями, накладеного на медальйон з зображенням рослинного орнаменту. Сторони хреста покриті емаллю малинового кольору, пружки хреста - позолочені. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврових гілок на блакитному фоні - зображення малого Державного Герба України - тризуба. Вінок, тризуб позолочені. Медальйон - з оксидованого срібла. Усі зображення рельєфні.

Розмір знака між протилежними кінцями променів - 50 мм.

Зворотний бік знака плоский, з викарбуваним номером ордена.

До верхнього кінця хреста кріпиться кільце з вушком, яке сполучається з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28 мм. Нижня частина колодки - посріблена. На колодці розміщена шпилька для кріплення до одягу.

Стрічка ордена "За заслуги" шовкова муарова, з двома вузькими смужками кольорів Державного Прапора України (синьою та жовтою) з правого краю. Ширина стрічки - 28 мм. Ширина синьої та жовтої смужки - по 2 мм.

Планка ордена "За заслуги" III ступеня являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. На стрічці - накладний хрестик з нейзильберу. Розмір планки: висота - 22 мм, ширина 24 мм.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

Опрос