Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке установления (отмены) ограничений на экспорт товаров в соответствии с международными обязательствами Украины

Президент Украины
Указ Президента от 15.07.1999 № 861/99
редакция действует с 29.10.2003

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 29 жовтня 2003 року N 1227/2003

1. Затвердити Положення про порядок забезпечення виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів та Порядок вирішення питань, пов'язаних із встановленням (скасуванням) обмежень на експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (додаються).

2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
15 липня 1999 року
N 861/99

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів

1. Це Положення визначає порядок забезпечення Україною виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів.

2. У цьому Положенні термін "ембарго" (повне або часткове) розуміється як заборона (обмеження) експорту товарів до держав, визначених відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН.

3. У разі прийняття Радою Безпеки ООН рішення про встановлення ембарго Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади здійснюють відповідні заходи щодо його виконання Україною, додержуючись визначених цим рішенням строків.

4. Міністерство закордонних справ України у триденний строк після прийняття Радою Безпеки ООН рішення щодо встановлення (скасування) ембарго інформує про нього Кабінет Міністрів України і Державну службу експортного контролю України та/або Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, а також Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

У разі встановлення ембарго на експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, Державна служба експортного контролю України у п'ятиденний строк після одержання інформації розробляє проект номенклатури товарів, експорт яких підпадає під ембарго за відповідними позиціями Списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та надсилає його до Міністерства закордонних справ України.

Якщо ембарго встановлено на експорт інших товарів, проект їх номенклатури розробляє у п'ятиденний строк Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

5. Міністерство закордонних справ України після одержання від Державної служби експортного контролю України та/або Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України проекту(ів) номенклатури товарів готує у п'ятиденний строк проект постанови Кабінету Міністрів України про виконання Україною рішення Ради Безпеки ООН про встановлення ембарго і затвердження номенклатури товарів, експорт яких підпадає під ембарго, та погоджує його з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством оборони України, Міністерством промислової політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством транспорту України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою експортного контролю України, Службою безпеки України, Державною митною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та у разі потреби з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, зазначені у пункті 5 цього Положення, висловлюють у п'ятиденний строк пропозиції щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України і надсилають їх до Міністерства закордонних справ України, а якщо вони стосуються номенклатури товарів - також до Державної служби експортного контролю України та/або Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

Державна служба експортного контролю України та/або Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України розглядає у стислі строки подані пропозиції і надсилає через Міністерство закордонних справ України до Кабінету Міністрів України погоджені проекти номенклатури товарів, експорт яких підпадає під ембарго, та постанови про їх затвердження.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

7. Постанову щодо встановлення (скасування) ембарго Кабінет Міністрів України видає не пізніше одного місяця з дня прийняття Радою Безпеки ООН рішення з цього питання.

8. Міністерство закордонних справ України у разі потреби у триденний строк повідомляє ООН про заходи, які здійснюються в Україні на виконання відповідного рішення Ради Безпеки ООН.

9. Якщо Рада Безпеки ООН ухвалить рішення про встановлення ембарго на додаткові види товарів, порядок забезпечення додержання Україною ембарго на них здійснюється відповідно до пунктів 4 - 8 цього Положення.

10. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби вносять до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо можливості відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності шкоди, завданої зупиненням дії зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із суб'єктами господарської діяльності держав, стосовно до яких встановлено ембарго.

11. Якщо Рада Безпеки ООН скасує повністю чи частково рішення про встановлення ембарго, Міністерство закордонних справ України вносить у десятиденний строк погоджений проект постанови, який видає Кабінет Міністрів України в установленому порядку.

12. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та посадові особи, які порушують ембарго, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
М. БІЛОБЛОЦЬКИЙ

 

ПОРЯДОК
вирішення питань, пов'язаних із встановленням (скасуванням) обмежень на експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю

1. Питання щодо встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (далі - товари), виходячи з інтересів національної безпеки (далі - обмеження), вирішуються з додержанням визначених цим Порядком вимог.

2. Пропозиції щодо встановлення (скасування) обмежень за поданням Міністерства закордонних справ України розглядаються Комісією з політики експортного контролю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами та вносяться нею на розгляд Президентові України.

3. У тижневий строк після прийняття Президентом України акта про встановлення (скасування) обмежень та розроблення номенклатури товарів, експорт яких підпадає під ці обмеження, Кабінет Міністрів України доручає Міністерству закордонних справ України, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству промислової політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Службі безпеки України, Державній службі експортного контролю України, Державній митній службі України та Адміністрації Державної прикордонної служби України, у разі потреби - іншим центральним органам виконавчої влади підготувати відповідний проект постанови.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003)

4. Державна служба експортного контролю України разом з Міністерством закордонних справ України в десятиденний строк розробляє і надсилає на погодження до перелічених у дорученні міністерств та інших центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження номенклатури товарів, експорт яких підпадає під обмеження за відповідними позиціями Списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

5. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, зазначені у пункті 3 цього Порядку, у двадцятиденний строк погоджують його, а за наявності пропозицій до проекту надсилають їх до Державної служби експортного контролю України та Міністерства закордонних справ України.

6. Державна служба експортного контролю України разом із Міністерством закордонних справ України узагальнює у стислі строки одержані пропозиції і надсилає до Кабінету Міністрів України погоджений проект постанови.

7. Кабінет Міністрів України не пізніш як через два місяці після прийняття Президентом України акта щодо встановлення (скасування) обмежень видає постанову про затвердження номенклатури товарів, експорт яких підпадає під обмеження.

8. У разі прийняття Президентом України акта про встановлення обмежень на додаткові види товарів забезпечення додержання обмежень на ці види товарів здійснюється відповідно до пунктів 3 - 7 цього Порядку.

9. У разі скасування Президентом України повністю або частково акта про встановлення обмежень Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України у стислі строки скасовує в установленому порядку повністю або частково попередню постанову про затвердження номенклатури товарів, експорт яких підпадає під обмеження.

10. Додержання обмежень забезпечується відповідно до порядку здійснення державного експортного контролю в Україні.

11. Дія обмежень, як правило, не передбачає припинення виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту товарів, укладених до прийняття Президентом України акта про встановлення обмежень.

12. У разі потреби міністерства та інші центральні органи виконавчої влади вносять до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо можливості відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності шкоди, завданої зупиненням дії відповідних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із суб'єктами господарської діяльності держав, стосовно до яких встановлено обмеження.

13. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та посадові особи, які порушують встановлені обмеження, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
М. БІЛОБЛОЦЬКИЙ

Опрос