Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Положение о комиссиях по борьбе с пьянством Украинской ССР

ПВС УССР
Указ Президиума Верховного Совета от 16.10.1985 № 1114-XI

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом Української РСР

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 25 травня 1973 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 24, ст. 197), зміни і доповнення, затвердивши його нову редакцію.

 

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР
 

 
В. ШЕВЧЕНКО
 

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

м. Київ
16 жовтня 1985 року
N 1114-XI
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЇ ПО БОРОТЬБІ З ПИЯЦТВОМ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

I. ЗАВДАННЯ КОМІСІЙ ПО БОРОТЬБІ З ПИЯЦТВОМ І ПОРЯДОК ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 1. Головними завданнями комісій по боротьбі з пияцтвом є координація діяльності державних органів і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також розробка і проведення заходів по запобіганню і припиненню проявів пияцтва.

Стаття 2. Комісії по боротьбі з пияцтвом утворюються при Раді Міністрів Української РСР, при виконавчих комітетах обласних, районних, міських і районних у містах Рад народних депутатів. Комісії по боротьбі з пияцтвом можуть також утворюватися при виконавчих комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів.

Комісії по боротьбі з пияцтвом при виконавчих комітетах селищних і сільських Рад народних депутатів мають права і обов'язки районних, міських (у містах без районного поділу), районних у містах комісій по боротьбі з пияцтвом, які передбачені цим Положенням, за винятком права розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Стаття 3. Обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські комісії по боротьбі з пияцтвом утворюються відповідними Радами народних депутатів за поданням їх виконавчих комітетів на строк повноважень Рад даного скликання.

Комісія по боротьбі з пияцтвом при Раді Міністрів Української РСР створюється Радою Міністрів Української РСР. Склад комісії затверджується Президією Верховної Ради Української РСР на строк її повноважень.

Стаття 4. Комісії по боротьбі з пияцтвом діють у складі голови (закупник голови або секретар виконкому, заступник Голови Ради Міністрів Української РСР), заступника голови, відповідального секретаря і не менш як 6 членів комісії.

Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи органом, який утворює комісію.

До складу комісії входять депутати Рад, представники профспілкових, комсомольських та інших громадських організацій, трудових колективів, керівники підприємств, установ, організацій, а також відповідальні працівники охорони здоров'я, освіти, торгівлі, транспорту, органів внутрішніх справ, юстиції, культурно-освітніх та інших установ.

Стаття 5. Комісії по боротьбі з пияцтвом у своїй діяльності відповідальні перед відповідними Радами народних депутатів і їх виконавчими комітетами, Президією Верховної Ради Української РСР і Радою Міністрів Української РСР та їм підзвітні. Виконавчі комітети Рад народних депутатів, Рада Міністрів Української РСР можуть провадити зміни в складі відповідних комісій по боротьбі з пияцтвом з наступним внесенням на затвердження Ради народних депутатів, Президії Верховної Ради Української РСР.

Стаття 6. Комісії по боротьбі з пияцтвом проводять свою роботу за широкою участю громадськості.

До роботи комісій залучаються представники профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій, комітетів комсомолу, товариства "Знання", добровільних народних дружин, товариських судів, громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад та інші представники громадськості.

Комісії з числа активу, залученого до роботи, виділяють громадських інспекторів по виховній роботі серед осіб, які зловживають спиртними напоями, допускають порушення трудової дисципліни, правил поведінки в громадських місцях, негативно впливають на виховання дітей у сім'ї.

Комісії систематично інформують про свою роботу громадські організації і трудові колективи.

Стаття 7. Комісії по боротьбі з пияцтвом в усіх питаннях, віднесених до їх компетенції, взаємодіють з постійними комісіями Рад народних депутатів, з комісіями, утвореними при виконавчих комітетах Рад народних депутатів, а також товариством боротьби за тверезість і органами громадської самодіяльності.

Стаття 8. Комісії по боротьбі з пияцтвом у питаннях, віднесених до їх компетенції, приймають постанови, які є обов'язковими для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами та громадянами.

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи та органи громадської самодіяльності зобов'язані протягом десяти днів повідомити комісії по боротьбі з пияцтвом про заходи, вжиті на виконання її постанови.

II. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КОМІСІЙ ПО БОРОТЬБІ З ПИЯЦТВОМ

Стаття 9. Районні, міські, районні у містах комісії по боротьбі з пияцтвом:

а) забезпечують координацію діяльності державних органів і громадських організацій по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом;

б) розробляють і здійснюють як безпосередньо, так і через відповідні державні органи і громадські організації, трудові колективи заходи по запобіганню пияцтву, алкоголізму і правопорушенням, які вчиняються під впливом алкоголю, по поліпшенню організації здорового побуту і культурного відпочинку трудящих і членів їх сімей;

в) організують і здійснюють через органи охорони здоров'я, культури, освіти, внутрішніх справ, юстиції та громадські організації протиалкогольну пропаганду, використовуючи пресу, радіо, телебачення і лекційну пропаганду. Лекційна протиалкогольна пропаганда проводиться в тісному контакті з районними, міськими організаціями товариства "Знання", товариства боротьби за тверезість;

г) беруть участь в організації виховної роботи на підприємствах, в установах і організаціях серед осіб, які зловживають алкоголем, залучаючи до цієї роботи трудові колективи, ветеранів праці, членів добровільних народних дружин, представників інших громадських організацій, перевіряють ефективність громадського і адміністративного впливу на осіб, які зловживають алкоголем;

д) координують діяльність державних органів, профспілкових, комсомольських, спортивних та інших громадських організацій по запобіганню пияцтву серед молоді, по її морально-естетичному вихованню, залученню до навчання, науково-технічної творчості, художньої самодіяльності, занять фізкультурою і спортом;

е) здійснюють контроль за роботою органів охорони здоров'я і внутрішніх справ по виявленню і взяттю на облік осіб, які зловживають алкоголем, неодноразово поміщувались до медичних витверезників, а також по направленню на лікування хворих на хронічний алкоголізм у відповідні медичні заклади, лікувально-трудові профілакторії, спеціальні наркологічні відділення; 

є) контролюють діяльність медичних витверезників і лікувально-трудових профілакторіїв для хронічних алкоголіків і наркоманів, а також подають допомогу адміністрації цих профілакторіїв у роботі по перевихованню осіб, які в них перебувають; сприяють поліпшенню діяльності наркологічних лікувальних закладів;

ж) сприяють здійсненню контролю з боку громадських організацій і трудових колективів за поведінкою осіб, які повернулись з лікувально-трудових профілакторіїв для хронічних алкоголіків та наркоманів, і в необхідних випадках подають допомогу цим особам у трудовому і побутовому влаштуванні;

з) вживають заходів разом з державними органами і громадськими організаціями до виявлення осіб, які займаються виготовленням, збутом, зберіганням і придбанням самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовленням, зберіганням чи збутом апаратів для їх вироблення, а також незаконним продажем горілки та інших спиртних напоїв, і притягнення цих осіб до відповідальності в установленому порядку;

и) здійснюють контроль за додержанням працівниками підприємств торгівлі і громадського харчування встановлених правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями;

і) контролюють роботу автотранспортних підприємств по боротьбі з випадками керування транспортними засобами в стані сп'яніння;

ї) проводять прийом громадян, розглядають їх пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до компетенції комісій;

й) вивчають і узагальнюють досвід роботи державних органів, підприємств, установ і організацій по усуненню причин і умов, які сприяють пияцтву;

к) подають методичну допомогу комісіям по боротьбі з пияцтвом, створюваним на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах, узагальнюють і поширюють позитивний досвід їх роботи.

Стаття 10. Районні, міські, районні у містах комісії по боротьбі з пияцтвом мають право:

а) перевіряти на підприємствах, в установах, організаціях стан роботи по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом, по протиалкогольній пропаганді і організації культурного дозвілля трудящих;

б) вимагати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій подання матеріалів, необхідних для роботи комісії;

в) заслуховувати на засіданнях комісії інформації керівників підприємств, установ і організацій про заходи по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом та порушеннями трудової дисципліни, про виховну роботу і організацію культурного дозвілля трудящих;

г) перевіряти додержання підприємствами торгівлі і громадського харчування встановлених правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями, заслуховувати інформації керівників підприємств торгівлі і громадського харчування про виконання зазначених правил;

д) залучати громадськість до участі в перевихованні осіб, які зловживають алкоголем, і призначати громадських інспекторів по виховній роботі серед цих осіб;

е) вносити на розгляд виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів питання, зв'язані з посиленням боротьби проти пияцтва і алкоголізму, поліпшенням виховної роботи на підприємствах, в установах і організаціях;

є) входити з поданням до відповідних органів і відомств про посилення вимогливості до керівників підприємств, установ і організацій, які не ведуть необхідної боротьби з пияцтвом і алкоголізмом, не вживають належних заходів до запобігання і припинення пияцтва. Про наслідки розгляду подання зазначені органи і відомства зобов'язані повідомити комісію у місячний строк;

ж) входити з клопотанням у районний (міський) народний суд про направлення хронічних алкоголіків, які ухиляються від добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування, до лікувально-трудових профілакторіїв і спеціальних наркологічних відділень для примусового лікування і трудового перевиховання;

з) входити з клопотанням у районний (міський) народний суд про визнання громадянина обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями;

и) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення:

за розпивання спиртних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані -

штраф у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти карбованців;

на майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників, які брали участь у розпиванні з підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві, або не вжили заходів до відсторонення від роботи осіб, що перебувають у нетверезому стані, або приховали випадки розпивання спиртних напоїв чи появи на роботі у нетверезому стані підлеглих їм працівників, -

штраф у розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців;

на працівників торговельних підприємств і підприємств громадського харчування за порушення правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями -

штраф у розмірі від п'ятдесяти до ста карбованців;

і) звільняти від адміністративної відповідальності особу, яка вчинила передбачене в пункті "и" цієї статті адміністративне правопорушення, і передавати матеріали на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації або їх структурних підрозділах, громадської організації чи трудового колективу, якщо з врахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Стаття 11. Обласні і міські (в містах з районним поділом) комісії по боротьбі з пияцтвом:

розробляють і проводять в життя через відповідні державні органи, громадські організації і трудові колективи заходи по запобіганню пияцтву, алкоголізму та правопорушенням, які вчиняються під впливом алкоголю, а також заходи по усуненню причин, які породжують ці явища;

координують і контролюють діяльність нижчестоящих комісій по боротьбі з пияцтвом, подають їм методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід їх роботи.

При виконанні зазначених обов'язків обласні і міські (в містах з районним поділом) комісії по боротьбі з пияцтвом користуються правами, передбаченими статтею 10 цього Положення, за винятком права розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Стаття 12. Комісія по боротьбі з пияцтвом при Раді Міністрів Української РСР:

об'єднує і спрямовує всю роботу по запобіганню пияцтву, алкоголізму та правопорушенням, які вчиняються під впливом алкоголю, і по усуненню причин, які породжують ці явища;

координує, спрямовує і контролює діяльність обласних і міських (міст республіканського підпорядкування) комісій по боротьбі з пияцтвом, подає їм методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід їх роботи.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ ПО БОРОТЬБІ З ПИЯЦТВОМ

Стаття 13. Комісія по боротьбі з пияцтвом проводить свою роботу за затвердженими нею планами. Питання, віднесені до компетенції комісії, розглядаються на її засіданнях.

Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Стаття 14. На засідання комісії по боротьбі з пияцтвом залежно від характеру питань, що розглядаються, запрошуються представники відповідних державних органів, трудових колективів і громадських організацій, а також викликаються службові особи і громадяни для одержання від них пояснень з обговорюваних на засіданні питань.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головуючим і відповідальним секретарем комісії.

У протоколі по справі про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце засідання, зміст справи, що розглядається, відомості про явку осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх пояснення, клопотання і результати розгляду цих клопотань, документи і речові докази, досліджені при розгляді справи, а також дані про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку і строків її оскарження.

Стаття 15. Засідання комісії по боротьбі з пияцтвом вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її складу.

Постанова комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь в засіданні, і підписується головуючим і відповідальним секретарем комісії.

У постанові по справі про адміністративне правопорушення зазначаються: найменування комісії, дата розгляду справи, відомості про особу, відносно якої розглядається справа, обставини, встановлені при розгляді справи, нормативний акт, що передбачає відповідальність за дане правопорушення, і прийняте по справі рішення.

Стаття 16. Постанова комісії по боротьбі з пияцтвом може бути оскаржена у виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів, рішення якого є остаточним.

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу може бути оскаржена в десятиденний строк з дня винесення постанови у виконавчий комітет районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів або в районний (міський) народний суд, рішення якого є остаточним. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення штрафу до розгляду скарги.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати штрафу порушником в установлений строк постанова про накладення штрафу надсилається для відрахування суми штрафу в примусовому порядку з його заробітної плати або іншого заробітку, пенсії чи стипендії.

Стаття 17. У складі комісії по боротьбі з пияцтвом можуть створюватися такі секції:

виховної роботи і протиалкогольної пропаганди;

обліку і громадського нагляду за особами, які зловживають алкоголем або хворіють на хронічний алкоголізм;

лікувально-профілактична;

організації контролю за додержанням підприємствами торгівлі і громадського харчування встановлених правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями;

подання методичної допомоги комісіям по боротьбі з пияцтвом, утворюваним на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах.

Комісії можуть створювати й інші секції.

Стаття 18. Члени комісії по боротьбі з пияцтвом виконують свої обов'язки, як правило, у вільний від основної роботи час. Під час виконання доручень, зв'язаних з відривом від своєї основної роботи, за членами комісії зберігається середній заробіток за місцем їх роботи, і вони мають право на відшкодування понесених ними витрат.

Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення комісій по боротьбі з пияцтвом покладається відповідно на Раду Міністрів Української РСР і на виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів.

 

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
 

 
М. ХОМЕНКО
 

Опрос