Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об инвестировании имущественных ценностей резидентами за пределами Украины

Президент Украины
Указ Президента от 13.09.1995 № 839/95
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 2 вересня 2000 року N 1043/2000 

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 418/2019)

(У тексті Указу слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Головна державна податкова інспекція України", "Державний митний комітет України", "Міністерство статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економіки України", "Державна податкова адміністрація України", "Державна митна служба України", "Державний комітет статистики України" у відповідних відмінках згідно з Указом Президента України від 2 вересня 2000 року N 1043/2000)

З метою забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України та відповідно до частини другої статті 25 Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України"  постановляю:

1. Установити, що резиденти можуть інвестувати майнові цінності за межами України з метою:

внесення до статутних фондів підприємств, створених за кордоном;

закріплення за філіалами, представництвами та іншими відокремленими підрозділами для виконання покладених на них завдань.

2. Інвестиції за кордон можуть здійснюватися у вигляді майнових прав та майна, крім сировини, комплектуючих виробів і запасних частин, товарів народного споживання, а також таких, які відповідно до чинного законодавства віднесено до високоліквідних та стосовно експорту яких передбачено ліцензування, квотування або спеціальний режим.

Будь-які майнові цінності згідно з цією статтею оцінюються в іноземній конвертованій валюті на основі цін міжнародних ринків.

3. Інвестування майнових цінностей за межами України підлягає ліцензуванню.

Видачу індивідуальних ліцензій на проведення такого інвестування здійснює Міністерство економіки України.

4. Установити, що продаж майнових цінностей, інвестованих відповідно до цього Указу, є експортом товарів, при цьому виручка в іноземній валюті, одержана в результаті їх продажу, підлягає зарахуванню на рахунки резидентів в уповноважених банках у строки виплати заборгованості, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 днів з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує продаж цінностей.

5. Дія цього Указу не поширюється на інвестування валютних цінностей за межами України.

6. Кабінету Міністрів України:

затвердити у двотижневий строк Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України.

7. Міністерству економіки України подавати щомісячно Державній митній службі України відомості про індивідуальні ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій.

8. Державній митній службі України:

здійснювати митне оформлення та пропуск через митний кордон України майна, яке вивозиться резидентами з метою інвестування відповідно до цього Указу, тільки за наявності індивідуальних ліцензій, виданих Міністерством економіки України;

подавати щоквартально Національному банку України, відповідним уповноваженим банкам, Міністерству економіки України, Державному комітету статистики України та Державній податковій адміністрації України відомості про оформлення митних декларацій за вказаними ліцензіями.

9. Державній податковій адміністрації України в разі порушення резидентами чинного законодавства щодо повернення прибутків, дивідендів та інших надходжень в іноземній валюті від здійснення резидентами інвестицій, зазначених у цьому Указі, вносити подання Міністерству економіки України для застосування санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
13 вересня 1995 року
N 839/95

 
 

Опрос