Идет загрузка документа (209 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Комплексной целевой программе борьбы с преступностью на 1996 - 2000 годы

Президент Украины
Указ Президента от 17.09.1996 № 837/96

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки

Додатково див. постанову
 Кабінету Міністрів України
 від 3 лютого 1998 року N 114

З метою створення правових, організаційних і матеріально-технічних передумов для боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку постановляю:

1. Затвердити Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки (далі - Програма), схвалену Кабінетом Міністрів України (додається).

Надати Кабінету Міністрів України право в разі потреби вносити зміни і доповнення до цієї Програми.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання зазначеної Програми. Фінансування її в поточному році здійснити за рахунок асигнувань, передбачених для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - виконавців у Державному бюджеті України на 1996 рік, та відповідно до Указу Президента України від 15 березня 1996 року N 192. Під час формування показників державного бюджету на 1997 та наступні роки враховувати видатки на реалізацію цієї Програми.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на Кабінет Міністрів України та Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
17 вересня 1996 року
N 837/96

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 вересня 1996 року N 837/96

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ на 1996 - 2000 роки

Сучасний стан криміногенної ситуації в державі характеризується зростанням кількості тяжких злочинів проти життя і здоров'я людей, майнових інтересів громадян і держави, а також значним загостренням обстановки в окремих регіонах. Злочинність стала одним з визначальних факторів, що загрожує національній безпеці України. Зазначене вимагає рішучої протидії з боку держави різним злочинним проявам.

Відповідно до вимог Указу Президента України від 5 серпня 1996 року N 628 "Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні" Кабінетом Міністрів України розроблено Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки.

Програма, спираючись на закріплену Конституцією України соціально-правову та економічну політику держави, основним стратегічним завданням визначає дальше вдосконалення практичної діяльності відповідних органів у зміцненні правопорядку і законності, повсюдне налагодження системи профілактики правопорушень та широкий наступ на злочинність, належне забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини, економічної безпеки держави. Пріоритетними в цій діяльності визнаються формування досконалої правової бази боротьби зі злочинністю і корупцією, захист політичних, економічних, соціальних та інших сфер життєдіяльності держави, активна протидія злочинним проявам, усунення причин і умов, що їм сприяють, виявлення і знешкодження злочинних угруповань, викорінення тінізації економіки.

Організаційне забезпечення виконання програми покладено на Кабінет Міністрів України та Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. Здійснення заходів щодо наведення належного порядку на відповідній території, посилення боротьби з особливо небезпечними проявами, з груповою та організованою злочинністю, додержання прав і свобод громадян організовують і особисто контролюють керівники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій.

Виконавці, зазначені у Програмі першими, є відповідальними за реалізацію передбачених заходів і подають Кабінету Міністрів України та Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України узагальнені доповідні записки про хід виконання цих заходів до 1 грудня 1996 року, і надалі щорічно до 20 січня та 20 липня. Виходячи з зазначеного, Програма передбачає:

І. Організаційно-правові заходи

1. Усебічно проаналізувати стан правопорядку в кожному місті, районі, населеному пункті та трудовому колективі. З урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки, а також регіональних та галузевих особливостей, розробити комплексні плани, в яких визначити скоординовані дії щодо запобігання злочинним проявам, насамперед проти особи, у сфері охорони громадського порядку та економічній.

Розглянути ці питання у міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади і прийняти відповідні рішення з покладенням персональної відповідальності за їх виконання на конкретних посадових осіб. Розробити систему посилення координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні, внести відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

 

 

 

 

 
 
 
 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
1996 рік.

 

 

 

2. Передбачити у програмах соціального і економічного розвитку регіонів спеціальні розділи та вжити заходів, спрямованих на концентрацію наявних сил і засобів щодо запобігання бідності та безробіттю, зміцнення соціальних і сімейних зв'язків, посилення боротьби з факторами, що породжують злочинність.

 

 

 

 

 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації.
1996 рік.

 

 

 

3. Розробити систему постійного інформування населення про прийняті законодавчі акти, рішення Кабінету Міністрів України та заходи, яких вживають Президент України і Кабінет Міністрів України щодо зміцнення законності й наведення порядку в державі.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінюст України, Міністерство інформації
України, МВС України, Генеральна прокуратура
України.
1996 рік.

 

 

 

4. Підготувати пропозиції щодо приведення національного законодавства та відомчої нормативно-правової бази у відповідність з Конституцією України, враховуючи при цьому європейські стандарти та зарубіжний досвід у сфері боротьби зі злочинністю, зміцненні законності та правопорядку.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінюст України, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України, всі міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади
за участю Верховного Суду України,
Вищого арбітражного суду України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

5. З метою дальшого вдосконалення правової бази боротьби зі злочинністю та діяльності відповідних органів розробити (доопрацювати):

1) проекти концепцій формування та функціонування системи досудового слідства, судово-правової реформи, реформування і розвитку правоохоронних органів, підготовки юридичних кадрів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінюст України, Генеральна прокуратура України,
МВС України, СБУ, Міносвіти України, Академія
правових наук України, Мінфін України за участю
Верховного Суду України, Вищого арбітражного
суду України.
1996 рік;

 

 

 

2) проекти Кримінального, Кримінально-процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кодексу законів про працю, Цивільного, Цивільно-процесуального, Господарського, Господарсько-процесуального, Житлового кодексів України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінюст України, Генеральна прокуратура України,
МВС України, СБУ, Академія правових наук
України, Мінпраці України, Держжитлокомунгосп
України за участю Верховного Суду України і
Вищого арбітражного суду України.
1996 рік;

 

 

 

3) проекти законів України "Про посилення відповідальності за злочини в організованих формах", "Про посилення боротьби з терористичними проявами" та пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

 

 

 

 

 
 
 
 

СБУ, МВС України, Мінюст України, Генеральна
прокуратура України, Академія правових наук
України за участю Верховного Суду України.
1996 рік;

 

 

 

4) загальні принципи участі фізичних і юридичних осіб у боротьбі зі злочинністю та порядок заохочення їх за таку участь.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України, Мінфін України.
Березень 1997 року;

 

 

 

5) законопроекти: про юстицію, судовий устрій та господарські суди.

 

 

 

 

 
 
 

Мінюст України за участю Верховного Суду
України, Вищого арбітражного суду України.
1997 рік;

 

 

 

про Державну службу охорони;

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, Мінюст України, Генеральна
прокуратура України, СБУ.
1996 рік;

 

 

 

про порядок отримання правоохоронними органами інформації, яка становить комерційну таємницю.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, Мінфін України, СБУ, Генеральна
прокуратура України, Мінюст України,
Національний банк України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

про державне регулювання видобування, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та державний контроль за операціями з ними.

 

 

 

Мінфін України, Мінюст України, Держкомгеології
України.
Грудень 1996 року;

 

 

про застосування органами, що мають контрольні повноваження, фінансових санкцій за проведення безтоварних операцій, у тому числі з використанням нових видів розрахунків.

 

 

 

Мінфін України, Генеральна прокуратура України,
СБУ, МВС України, Національний банк України,
Антимонопольний комітет України, Фонд
державного майна України, Держмитком України
МЗЕЗторг України.
Жовтень 1996 року;

 

 

про відшкодування державі витрат, пов'язаних з розслідуванням кримінальних справ та здійсненням правосуддя.

 

 

 

 

 
 
 

Мінюст України, Генеральна прокуратура України,
МВС України, СБУ за участю Верховного Суду України.
Березень 1997 року;

 

 

 

про більш широке застосування фінансових санкцій за порушення у сфері приватизації.

 

 

 

Фонд державного майна України, Мінфін України,
Національний банк України, Мінекономіки України,
Генеральна прокуратура України,
МВС України, Мінюст України.
Жовтень 1996 року;

 

 

про заборону виготовлення та демонстрації відеопродукції, що пропагує порнографію, наркоманію, жорстокість та насильство.

 

 

 

Мінкультури України, Мінюст України, МВС України,
СБУ, МЗС України, Генеральна прокуратура України,
Академія правових наук України, Міністерство
інформації України, Держтелерадіо України,
Міністерство України у справах сім'ї та молоді
за участю Верховного Суду України.
Грудень 1996 року;

 

 

щодо правового забезпечення гарантій захисту прав інтелектуальної власності.

 

 

 

Мінюст України, МВС України, Генеральна
прокуратура України, Державна податкова
адміністрація України.
1996 рік;

 

 

щодо врегулювання відносин правоохоронних органів з місцевими державними адміністраціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку.

 

 

 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації.
Лютий 1997 року.

 

 

6. Утворити:

1) Інститут (Центр) наукових досліджень та узагальнення досвіду розв'язання проблем боротьби зі злочинністю (у структурі Української академії внутрішніх справ).

 

 

 

Національна академія наук України, МВС України,
Українська академія внутрішніх справ, СБУ,
Держмитком України, Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого, Мінфін України,
Міносвіти України.
Лютий 1997 року.

 

 

2) Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи серед населення.

 

 

 

Міносвіти України, Мінфін України,
Академія педагогічних наук України.
1996 рік.

 

 

7. Запровадити уніфіковану систему державної статистичної звітності про стан злочинності, передбачивши єдиний для правоохоронних органів облік злочинів і осіб, що їх вчинили, рух кримінальних справ і матеріалів про злочини.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінстат України, Генеральна прокуратура України,
МВС України, СБУ, Держмитком України, Мінюст
України.
Лютий 1997 року.

 

 

 

II. Забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини

8. Перевірити стан виконання законодавства щодо недопущення створення та функціонування об'єднань громадян, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також на створення незаконних воєнізованих формувань.

 

 

 

 

 
 
 

Мінюст України, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України.
1996 рік.

 

 

 

9. Розробити цільову програму боротьби з тероризмом і насильницьким посяганням на конституційний лад, життя, здоров'я та інші права і свободи громадян, передбачивши створення відповідної правової бази, організаційної основи державної системи протидії таким проявам.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СБУ, МВС України, Генеральна прокуратура України,
Міноборони України, Мінюст України,
Українська академія внутрішніх справ, Національна
академія наук України, Держмитком України,
Держкомкордон України.
Жовтень 1996 року.

 

 

 

10. Скласти перелік та провести паспортизацію об'єктів оборонного значення, промислових виробництв з небезпечними технологічними процесами, перевірити відповідність їх вимогам безпеки та усунути недоліки в цьому.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мінмашпром України, Держкоматом України,
Міненерго України, Мінвуглепром України,
Мінтранс України, Міноборони України,
Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій, Держнафтогазпром України, Мінзв'язку
України, Мінекобезпеки України, Держкомгеології
України, Держкоммедбіопром України, МВС України,
СБУ.
1996 рік.

 

 

 

11. Скоригувати спільні дії:

1) правоохоронних органів і аварійних служб у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з терористичними актами та іншими небезпечними злочинами.

 

 

 

 

 
 
 

СБУ, МВС України, Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій, Міноборони України.
1996 рік;

 

 

 

2) правоохоронних, фінансових і контролюючих органів для виявлення та перекриття каналів можливого надходження з-за кордону фінансової підтримки злочинним угрупованням, незаконним збройним формуванням та іншим силам або окремим особам, з боку яких імовірна загроза антидержавної діяльності.

 

 

 

 

 
 
 
 

СБУ, МВС України, Держкомкордон України,
Держмитком України, Національний банк України,
Державна податкова адміністрація України.
1996 рік.

 

 

 

12. За погодженням зі спеціальними службами держав-учасниць СНД та інших іноземних держав провести скоординовані дії щодо запобігання проявам міжнародного тероризму, відпрацювати механізм такої взаємодії та систему обміну інформацією з питань кризових ситуацій, умов і порядку взаємодопомоги у вирішенні зазначених проблем.

 

 

 

 

 
 
 

СБУ, МВС України, МЗС України, Держкомкордон
України, Держмитком України.
1996 рік.

 

 

 

13. Визначити організаційно-правові засади взаємодії та здійснити спільні заходи правоохоронних органів, місцевих державних адміністрацій та органів самоврядування прикордонних регіонів з метою зміцнення режиму охорони державного кордону, недопущення проникнення в Україну злочинців, нелегальних мігрантів, припинення контрабанди.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Держкомкордон України,
Держмитком України, Рада міністрів
Автономної республіки Крим, місцеві державні
адміністрації.
1996 рік.

 

 

 

14. Провести інвентаризацію озброєнь, боєприпасів, вибухових речовин та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення існуючої системи їх обліку, зберігання, передачі та знищення, а також порядку реалізації військового майна і надання послуг військово-технічного призначення невійськовим організаціям та громадянам.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міноборони України, МВС України, СБУ,
Держкомкордон України, Національна гвардія
України, Держмитком України, Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій,
Мінмашпром України.
1996 рік.

 

 

 

15. Розробити програму боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, ядерних речовин, передбачити створення єдиного автоматизованого обліку наявного озброєння державних воєнізованих формувань, на підприємствах виготовлення, об'єктах зберігання, забезпечити контроль за кожною його одиницею на всіх етапах просування від виробництва (надходження) до утилізації.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Мінмашпром України,
Міноборони України, Держкоматом України,
Держкомкордон України, Держмитком України,
Державна служба охорони України, Мінсільгосппрод
України, Мінрибпром України, Мінюст України.
1996 рік.

 

 

 

16. Розробити і запровадити систему захисту особи, житла і власності громадян, соціально-правової допомоги особам, потерпілим від злочину. Опрацювати порядок і умови атестації засобів особистої безпеки громадян.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Мінюст, Генеральна
прокуратура України, Держстандарт України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації.
1996 рік.

 

 

 

17. Для поліпшення профілактичної та розшукової роботи створити електронно-пошукову систему "Насилля" для обліку злочинів проти особи та централізовану автоматизовану систему обліку прикмет невпізнаних трупів.

 

 

 

 

 
 

МВС України, СБУ, МОЗ України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

18. Розробити систему термінового зв'язку населення з міліцією в містах і селищах міського типу, на автомагістралях державного значення.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінзв'язку України, Мінтранс України, Укравтодор,
МВС України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

19. Провести паспортизацію вулиць, майданів, парків, транспортних магістралей та інших місць масового перебування і відпочинку людей у містах, інших населених пунктах з метою виявлення й усунення несприятливих для охорони громадського порядку чинників.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації,
Держжитлокомунгосп України, Мінтранс України,
Мінкультури України, МВС України.
IV квартал 1996 року.

 

 

 

20. Здійснити заходи:

1) щодо поліпшення безпеки пасажирів і обслуговуючого персоналу на транспортних магістралях, у морських, річкових портах та аеропортах, на залізничних вокзалах, посилення режиму охорони важливих об'єктів транспорту, включаючи метро.

 

 

 

 

 
 
 

Мінтранс України, Укравтодор, МВС України, СБУ,
Держкомкордон України, Держмитком України.
1996 рік;

 

 

 

2) виявлення фактів незаконного відчуження житла, насамперед такого, що належить особам похилого віку, самотнім, хворим, визнаним недієздатними, хворим на алкоголізм, та відновлення прав потерпілих, забезпечення обліку таких осіб для їх соціально-правового захисту.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінсоцзахист України, МВС України, Мінюст
України, МОЗ України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
1996 рік.

 

 

 

III. Профілактика правопорушень і злочинності

21. Узагальнити практику реалізації комплексних планів профілактики правопорушень, з урахуванням стану справ на місцях, прогнозу розвитку криміногенної ситуації та позитивного досвіду. скоригувати спільну роботу з цих питань.

 

 

 

 

 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації.
Січень 1997 року.

 

 

 

22. Відновити і розширити мережу громадських формувань для участі в охороні правопорядку і профілактичній роботі.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, МВС України, СБУ,
Генеральна прокуратура України.
1996 рік.

 

 

 

23. Ураховуючи ускладнення криміногенної ситуації, пов'язаної з нелегальною міграцією:

1) у кожному центральному органі виконавчої влади і регіоні проаналізувати виконання відповідної Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року N 83, і з урахуванням місцевих та галузевих особливостей скоригувати роботу правоохоронних та інших органів, місцевих державних адміністрацій у цьому питанні. Провести додаткові скоординовані заходи щодо запобігання нелегальній міграції та злочинним проявам з боку іноземців, зокрема, створенню ними злочинних угруповань, вчиненню контрабанди та інших небезпечних злочинів.

Результати розглянути на координаційних нарадах центральних правоохоронних та інших заінтересованих органів і відповідних органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Державний комітет України у справах
національностей та міграції, МВС України, СБУ,
Держкомкордон України, Держмитком України,
Міносвіти України, Мінкультури України,
Генеральна прокуратура України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації.
1996 рік;

 

 

 

2) доопрацювати законопроекти та інші нормативні акти:

щодо створення в Україні єдиної міграційної служби, а також спеціального підрозділу з боротьби з нелегальною міграцією (у структурі Міністерства внутрішніх справ України).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Державний комітет у справах національностей та
міграції України, МЗС України, МВС України,
СБУ, Держкомкордон України, Держмитком
України, Мінфін України.
1996 рік;

 

 

 

порядку оформлення іноземцями віз для перебування в Україні.

 

 

 

 

 
 
 
 

МЗС України, МВС України, Державний комітет
України у справах національностей та міграції,
Держкомкордон України, Мінюст України, СБУ.
Вересень 1996 року;

 

 

 

встановлення відповідальності за організацію незаконної міграції, незаконне прийняття на роботу та навчання іноземних громадян, посилення відповідальності за порушення, передбачені законом.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Державний комітет України у справах
національностей та міграції, МВС України, СБУ,
Держкомкордон України, Держмитком України,
Мінпраці України, Міносвіти України, Мінюст
України.
1996 рік;

 

 

 

укладення міждержавних договорів про режим українсько-російського, українсько-білоруського, українсько-молдовського кордону, про порядок взаємних поїздок громадян за кордон та приймання-передачі осіб, які порушили державний кордон.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

МЗС України, Державний комітет України у
справах національностей та міграції, Мінекономіки
України, Мінпраці України, Держмитком України,
Держкомкордон України, МВС України, СБУ,
Мінюст України, Мінтранс України, Держкомтуризм
України, Мінкультури України.
1996 рік;

 

 

 

3) удосконалити інформаційне забезпечення обліку іноземців, які офіційно перебувають в Україні, перетинають кордон, у тому числі транзитне, забезпечити відстеження пересування та контроль за поведінкою таких осіб з метою запобігання правопорушенням з боку цих осіб та щодо них.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Державний комітет у справах національностей та
міграції України, МВС України, СБУ,
Держкомкордон України, Держмитком України,
Мінфін України.
1996 рік;

 

 

 

4) з урахуванням практики проведення цільових операцій ("Мігрант", "Режим", "Готель", "Ринок" тощо) повсюдно здійснити скоординовані дії з установлення нелегальних мігрантів, виявлення та перекриття каналів їх проникнення в Україну, рішучого припинення з їх боку кримінального бізнесу та інших злочинів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Державний комітет у справах
національностей та міграції України,
Держкомкордон України, Держмитком України,
Міносвіти України, Держжитлокомунгосп України,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

24. Визначити порядок і запровадити озброєне супроводження перевезень:

1) грошових знаків і цінних паперів, що належать підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Національний банк України, Мінюст України,
Мінфін України, Державна комісія з цінних паперів
і фондового ринку, МВС України, Мінтранс
України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

2) транзитних і підакцизних вантажів через територію України.

 

 

 

 

 
 
 

МЗЕЗторг України, Мінтранс України, Держмитком
України, МВС України, Мінюст України.
Жовтень 1996 року.

 

 

 

25. На основі аналізу фактів крадіжок художніх, історичних та інших культурних цінностей розробити систему узгоджених заходів щодо забезпечення збереження та недопущення незаконного вивезення їх за кордон підготувати відповідні рекомендації заінтересованим органам та установам.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Мінкультури України,
Держмитком України, Держкомкордон України.
1996 рік.

 

 

 

26. Передбачити розширення мережі приймальників-розподільників, створення будинків нічного перебування громадян, які не мають житла; будинків-інтернатів для осіб похилого віку та інвалідів, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв'язки із сім'ями і не мають постійного місця проживання.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, Мінсоцзахист України,
Мінекономіки України, Мінфін України, МОЗ
України, Міністерство України у справах сім'ї та
молоді, МВС України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

27. На регіональному рівні та у відповідних центральних органах виконавчої влади вивчити хід та результати виконання програми "Молодь і дозвілля", особливо щодо декриміналізації молодіжного середовища. Разом з заінтересованими органами скоригувати цю роботу.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади.
Листопад 1996 року.

 

 

 

28. Вивчити стан та регіональну поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності, криміногенний вплив злочинного елементу на підлітків, способи втягнення неповнолітніх у злочинні групи. Опрацювати систему відповідних профілактичних заходів та пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Міністерство України у справах сім'ї та молоді,
Академія педагогічних наук України, МВС України,
Генеральна прокуратура України, Міносвіти
України, Мінкультури України, Мінсоцзахист
України, Державний комітет України з фізичної
культури і спорту, Мінюст України за погодженням
з Верховним Судом України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

29. Розглянути питання та здійснити заходи:

1) щодо забезпечення соціальної зайнятості підлітків і молоді, що не мають постійних доходів і джерел для існування, збереження мережі державних та громадських інститутів надання соціальної підтримки неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку, зокрема центрів соціальної служби для молоді, бюро і центрів надання послуг учням та студентам у працевлаштуванні у вільний від навчання і канікулярний час.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міністерство України у справах сім'ї та молоді,
Міносвіти України, Мінсоцзахист України, Мінпраці
України, Державний комітет України з фізичної
культури і спорту, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

2) передачі спортивних споруд, навчально-тренувальних баз, клубів підприємств, установ і організацій, що перебувають у скрутному фінансовому становищі, до комунальної власності з частковим виділенням асигнувань на їх утримання, у тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, Держжитлокомунгосп
України, Міністерство України у справах сім'ї та
молоді.
1996 рік.

 

 

 

30. Запровадити державні стандарти правової освіти для навчальних закладів усіх освітніх рівнів, утворити галузеві координаційно-методичні ради з правової освіти.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Мінюст України, Академія
педагогічних наук України, Інститут системних
досліджень освіти України, Академія правових наук
України, Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого.
1996 рік.

 

 

 

З1. З метою широкої пропаганди права, сприяння утвердженню в суспільстві загальнолюдських цінностей та законопослушного способу життя:

1) утворити редакційні колегії та розпочати видання юридичної літератури і наочних посібників, (журнали, брошури, плакати, буклети тощо), проведення правових циклів телерадіопередач, постановку фільмів, спектаклів з висвітленням престижу професії правоохоронця та громадського активіста.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Міністерство інформації України, Мінкультури
України, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України, Мінюст України, Міністерство
України у справах сім'ї та молоді.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

2) організувати систематичне видання кодексів, збірників нормативних актів та коментарів до законів, підручників і навчальних посібників з правознавства.

 

 

 

 

 
 
 
 

Міністерство інформації України, Мінюст України,
Міносвіти України, Академія педагогічних наук
України, Академія правових наук України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

IV. Боротьба з наркоманією і алкоголізмом

32. Здійснити комплекс заходів, спрямованих:

1) на запобігання незаконному ввезенню в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перекриття каналів їх розповсюдження, ліквідацію осередків немедичного вживання цих засобів і речовин.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СБУ, МВС України, Держмитком України,
Держкомкордон України, МОЗ України,
Держкоммедбіопром України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

2) профілактику алкоголізму, наркоманії та захворювання на СНІД серед неповнолітніх.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Академія медичних наук України, Академія
педагогічних наук України, МОЗ України, МВС
України, Міносвіти України, Міністерство України у
справах сім'ї та молоді, Державний комітет України
з фізичної культури і спорту.
1996 рік;

 

 

 

3) забезпечення дійового контролю за збереженням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на об'єктах, де їх виробляють, зберігають або реалізують, усунути умови, що сприяють їх надходженню у незаконний обіг.

 

 

 

 

 
 
 

Держкоммедбіопром України, МОЗ України, МВС
України, СБУ.
1996 рік.

 

 

 

33. Створити єдиний міжвідомчий банк даних про осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та про факти вилучення таких засобів i речовин з незаконного обігу.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, Держкомкордон України,
Держмитком України, СБУ, Мінюст України,
Мінфін України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

34. Визначити порядок передачі відповідно до Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" 50 відсотків вартості конфіскованого майна і коштів, набутих у ході злочинної діяльності, органам, які безпосередньо проводили дізнання та попереднє слідство.

 

 

 

 

 
 

Кабінет Міністрів України.
Січень 1997 року.

 

 

 

35. Розробити план і програму підготовки фахівців для роботи в наркологічних закладах, у тому числі у спеціалізованій інтернатурі з наркології. Запровадити на договірній основі у навчальному центрі наркологічної служби м.Києва освоєння навичок антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед населення фахівцями системи освіти, охорони здоров'я, правоохоронних органів з Автономної Республіки Крим.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МОЗ України, Міносвіти України, МВС України,
Міністерство України у справах сім'ї та молоді,
Державний комітет України з фізичної культури i
спорту, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

36. Завершити створення:

1) науково-виробничого, методичного та клініко-реабілітаційного центру з проблем хімічної залежності на базі Київського регіонального центру медико-соціальної реабілітації та лікування хворих на наркоманію.

 

 

 

 

 
 
 

МОЗ України, Київська міська державна
адміністрація.
Грудень 1996 року;

 

 

 

2) системи медичного моніторингу за алкогольною ситуацією в державі та приведення встановлених на даний час статистичних показників у відповідність з вимогами ВООЗ.

 

 

 

 

 
 

МОЗ України, МВС України, Мінстат України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

37. Розробити правові та організаційні основи виявлення, обліку, обстеження та лікування осіб, що мають залежність від алкоголю.

 

 

 

 

 
 
 
 

МО3 України, Міністерство України у справах сім'ї
та молоді, Мінсоцзахист України, МВС України,
Мінюст України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

V. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією

38. Здійснити скоординовані оперативно-розшукові заходи щодо викриття і ліквідації бандитських, мафіозно-рекетирських угруповань, передусім в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Запорізькій, Одеській областях, містах Києві та Севастополі.

 

 

 

 

 
 
 
 

СБУ, МВС України, Генеральна прокуратура
України, Держмитком України, Держкомкордон
України.
1996 рік.

 

 

 

39. Провести з відповідними службами суміжних держав спеціальні скоординовані оперативно-розшукові заходи щодо запобігання створенню та знешкодження транснаціональних кримінальних угруповань.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Держкомкордон України,
Держмитком України, МЗС України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

40. Здійснити структурну перебудову, скоригувати напрями діяльності та функції спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки та прокуратури, вдосконалити форми і методи їх роботи.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України.
1996 рік.

 

 

 

41. У кожному районі, місті, області з урахуванням правового регулювання та досвіду практичної діяльності вивчити стан взаємодії спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю i корупцією з іншими державними органами. Підготувати узгоджені рекомендації щодо вдосконалення цієї роботи.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СБУ, МВС України, Генеральна прокуратура
України, Національний банк України, Мінфін
України, МЗЕЗторг України, Держмитком України,
Фонд державного майна України, Антимонопольний
комітет України, Держкомкордон України.
1997 рік.

 

 

 

42. У ряді регіонів України за конкретними фактами злочинів з ознаками вчинення їх організованими групами з'ясувати обставини, що перешкоджають розслідуванню, встановленню, розшуку i затриманню підозрюваних, вилученню речових доказів, відшкодуванню збитків та викриттю корумпованих зв'язків або не забезпечують надійного захисту учасників кримінального процесу, зокрема, потерпілих від злочинів та свідків, надати необхідну допомогу в налагодженні цієї роботи.

 

 

 

 

 
 
 

Генеральна прокуратура України, МВС України,
СБУ.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

43. Перевірити діяльність приватних структур щодо здійснення ними охоронних функцій та підготовки охоронців, не допустити спільними заходами незаконного їх використання, залучення для охорони нелегальних об'єктів та злочинців.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, СБУ, Державний комітет України з
фізичної культури і спорту, Міністерство України у
справах сім'ї та молоді.
1996 рік.

 

 

 

44. Розробити механізм виявлення та активної протидії "відмиванню" юридичними і фізичними особами коштів і майна, одержаних протиправним шляхом.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Національний банк України, Мінфін України,
Мінекономіки України, МВС України, Генеральна
прокуратура України, СБУ, Держмитком України,
Держкомкордон України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

45. Вивчити роль злочинних "авторитетів" та "злодіїв у законі", організаторів злочинних груп, у тому числі на грунті етнічних та родинних зв'язків, у розподілі сфер впливу на регіони, а також напрями злочинної діяльності та втягнення до неї молоді. Розробити i здійснити узгоджені заходи протидії.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України.
Квітень 1997 року.

 

 

 

46. У сфері боротьби з корупцією:

1) розробити і здійснити запобіжні заходи щодо повного виключення проникнення корупції, організованої злочинності у правоохоронні та інші владні структури, недопущення використання державними службовцями, співробітниками правоохоронних органів i судів своїх повноважень з корисливою метою, рішучого викриття та припинення таких проявів з боку посадових осіб (під умовною назвою "Чисті руки").

 

 

 

 

 
 
 
 
 

СБУ, МВС України, Головдержслужба України,
Генеральна прокуратура України, Мінюст України,
Мінфін України за участю Верховного Суду
України, Вищого арбітражного суду України.
1996 рік;

 

 

 

2) перевірити стан виконання Законів України "Про боротьбу з корупцією" та "Про державну службу", узагальнити практику виявлення та притягнення до відповідальності посадових осіб за правопорушення, пов'язані з корупцією. Підготувати коментар до законодавства, методичні рекомендації щодо застосування відповідних правових норм.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Головдержслужба України, Академія
правових наук України, Інститут держави і права
Національної академії наук України за участю
Верховного Суду України.
1996 рік;

 

 

 

3) виходячи з вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією", опрацювати організаційно-правові акти:

щодо порядку використання державними службовцями та іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, засобів транспорту, зв'язку, техніки та іншого державного майна.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Головдержслужба України, Мінфін України,
Мінтранс України, Мінзв'язку України, МВС
України, Генеральна прокуратура України, СБУ,
Мінюст України.
Грудень 1996 року;

 

 

 

приведення тимчасових статутів Збройних Сил України та інших нормативних актів у відповідність із Законом України "Про боротьбу з корупцією".

 

 

 

 

 
 
 
 

Міноборони України, Національна гвардія України,
Держкомкордон України, МВС України, СБУ,
Мінюст України.
Жовтень 1996 року;

 

 

 

4) вибірково перевірити стан додержання законодавства під час надання пільг комерційним структурам і приватним особам у ході приватизації об'єктів державної власності.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, СБУ, Фонд державного майна
України, Мінфін України, Генеральна прокуратура
України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

5) з урахуванням досвіду іноземних держав вирішити питання про введення в штат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади посади заступника (помічника) керівника, до функцій якого належить взаємодія з правоохоронними органами.

 

 

 

 

 
 
 

Мінфін України, Мінпраці України, Мінюст
України, МВС України, СБУ.
Листопад 1996 року;

 

 

 

6) розробити механізм контролю за виконанням державними службовцями вимог закону щодо повідомлення про відкриття валютного рахунку в іноземному банку.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінфін України, Головдержслужба України, МВС
України, СБУ, Держмитком України, Мінюст
України, МЗС України.
1997 рік.

 

 

 

VI. Боротьба зі злочинністю у сфері економіки

47. Всебічно проаналізувати причини поглиблення тінізації економіки та умови, які цьому сприяють. За результатами визначити та забезпечити проведення узгоджених дій Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного митного комітету України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України, їх органів на місцях у боротьбі з економічними злочинами, зокрема в банківській, фінансовій та приватизаційній сферах, зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності.

 

 

 

 

 
 
 
 

Генеральна прокуратура України, МВС України,
СБУ, Держмитком України, Мінекономіки України,
Мінфін України, Фонд державного майна України.
1996 рік.

 

 

 

48. За матеріалами перевірок і аналізу кримінальних справ вивчити питання та внести пропозиції Кабінету Міністрів України:

1) щодо посилення відповідальності посадових осіб, дії чи бездіяльність яких створюють передумови для зростання кримінального впливу на економіку та посилення соціальної напруженості у державі.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Генеральна прокуратура України, МВС України,
СБУ, Мінюст України, Держмитком України,
Мінекономіки України, Мінфін України,
Національний банк України, Фонд державного
майна України.
1996 рік;

 

 

 

2) удосконалення правового регулювання банківської діяльності та порядку кредитування, захисту фінансово-кредитної та банківської системи, фондового ринку та ринку цінних паперів від проникнення кримінального капіталу, шахрайства, відмивання брудних грошей, іншого впливу організованої злочинності.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Національний банк України, Мінфін України,
Мінекономіки України, Фонд державного майна
України, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України, Мінюст України.
1996 рік;

 

 

 

3) розроблення механізму участі правоохоронних органів у контролі за діяльністю суб'єктів у сфері зовнішньоекономічних відносин, передбачивши, зокрема, можливості проведення правової та економічної оцінки умов контрактів, у тому числі стосовно дотримання цін світового рівня.

 

 

 

 

 
 
 
 

МЗЕЗторг України, Національний банк України,
Державна податкова адміністрація України,
Держмитком України, МВС України, СБУ.
Листопад 1996 року;

 

 

 

4) запровадження комп'ютерного контролю за імпортом підакцизних товарів, їх реалізацією та проходженням транзитних вантажів територією держави.

 

 

 

 

 
 
 
 

Держмитком України, Державна податкова
адміністрація України, МЗЕЗторг України, МВС
України, СБУ.
Жовтень 1996 року;

 

 

 

5) визначення порядку арешту рахунків і вилучення цінностей у разі фінансової неспроможності (банкрутства) компаній, повернення сум початкових вкладів акціонерів, довірителів, страхувальників та інших вкладників.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Національний банк України, Мінфін України, Фонд
державного майна України, Комітет у справах
нагляду за страховою діяльністю України, Мінюст
України, Генеральна прокуратура України за участю
Вищого арбітражного суду України.
Жовтень 1996 року;

 

 

 

6) підвищення захисту внутрішнього ринку від недоброякісних товарів, у тому числі тих, що ввозяться з-за кордону, припинення пов'язаних із цим зловживань та правопорушень, передбачивши умови введення антидемпінгового та компенсаційного мита.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Держспоживзахист України, МЗЕЗторг України,
Держстандарт України, Держмитком України,
Держкомкордон України, Мінекобезпеки України,
МВС України, СБУ, МОЗ України, Мінрибгосп
України.
Грудень 1996 року;

 

 

 

7) посилення охорони рибних та інших сировинних запасів, а також боротьби з браконьєрством, захисту інтересів держави у виключній (морській) економічній зоні України.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінрибгосп України, Мінюст України, Мінекономіки України, Держкомкордон України, СБУ, МВС України.
Грудень 1996 року;

 

 

 

8) використання торговельних ліцензій на різні види підприємницької діяльності. Ужити відповідних заходів до виявлення й припинення зловживань при їх використанні підприємствами роздрібної торгівлі.

 

 

 

 

 
 
 
 

МЗЕЗторг України, Державна податкова адміністрація України, Мінекономіки України, Мінфін України, МВС України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

9) удосконалення організаційних і правових засад боротьби з контрабандою i, зокрема, щодо часткової декриміналізації діянь, передбачених статтею 70 Кримінального кодексу України.

 

 

 

 

 
 
 

Держмитком України, СБУ, МВС України,
Держкомкордон України, Мінюст України.
1996 рік.

 

 

 

49. Запровадити чітку систему перевірок додержання валютного законодавства державними підприємствами та комерційними структурами, що здійснюють експортно-імпортні операції з використанням металопродукції, мінеральних добрив, енергоносіїв, цукру, спирту, зерна, великої рогатої худоби, шкірсировини.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Державна податкова адміністрація України,
Держмитком України, Національний банк України,
МЗЕЗторг України, СБУ, МВС України, Генеральна
прокуратура України.
1996 рік.

 

 

 

50. Щодо забезпечення своєчасної повної сплати податків суб'єктами господарювання всіх форм власності:

1) вивчити стан виконання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності вимог Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів", ужити заходів до усунення недоліків та належного реагування на випадки ухилення від оподаткування.

 

 

 

 

 
 
 

Державна податкова адміністрація України, МВС
України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

2) здійснити вибіркові перевірки додержання законодавства:

щодо звільнення від оподаткування окремих суб'єктів підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 
 
 
 

Державна податкова адміністрація України,
Генеральна прокуратура України, МВС України,
СБУ.
Листопад 1996 року;

 

 

 

порядку декларування доходів державними, комерційними, спільними підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами, зокрема під час здійснення приватизації та створення комерційних структур.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки України, МВС
України, СБУ, Генеральна прокуратура України,
Державна податкова адміністрація України, Фонд
державного майна України.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

3) перевірити додержання законодавства про оподаткування підприємствами Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства енергетики та електрифікації України, Державного комітету України по використанню ядерної енергії. Про наслідки перевірки проінформувати Кабінет Міністрів України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Державна податкова адміністрація України, МВС
України, Генеральна прокуратура України,
Держнафтогазпром України, Міненерго України,
Держкоматом України.
Жовтень 1996 року;

 

 

 

4) створити єдиний банк даних про платників податків та порушників податкового законодавства.

 

 

 

 

 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки України, МВС
України, СБУ.
Грудень 1996 року;

 

 

 

5) удосконалити систему правового регулювання та практику ліцензування і визначення квот ввезення в Україну підакцизних товарів. Переглянути порядок маркування (виготовлення, обліку, видачі акцизних марок) підакцизних товарів.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки України, МЗЕЗторг
України, Держмитком України, Держкомкордон
України, Мінюст України, МВС України, СБУ.
1996 рік.

 

 

 

51. Здійснити комплекс заходів:

1) щодо запобігання корисливим посяганням на товарноматеріальні цінності в аграрному секторі економіки, особливо під час проведення весняної сівби, збирання врожаю, зимівлі худоби.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінсільгосппрод України, Мінфін України, МВС
України, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

2) виявлення зловживань у процесі приватизації об'єктів державної та комунальної власності, житла і землі та запобігання їм.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Фонд державного майна України, МВС України,
СБУ, Мінфін України, Мінюст України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації.
1996 рік;

 

 

 

3) контролю за інвестиціями, у тому числі тими, що пов'язані зі створенням за кордоном суб'єктів господарської діяльності за участю українського капіталу та використанням за межами України об'єктів, які є власністю держави.

 

 

 

 

 
 
 

МЗЕЗторг України, Мінекономіки України, Мінюст
України, МЗС України, Мінфін України, СБУ.
1996 рік;

 

 

 

4) запобігання злочинам у сфері діяльності страхових, інвестиційних, пенсійних фондів, що залучають заощадження громадян.

 

 

 

 

 
 
 
 

Укрстрахнагляд, Мінсоцзахист України, Мінфін
України, Мінюст України, МВС України, СБУ,
Генеральна прокуратура України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

52. Узагальнити факти фальшування грошей, у тому числі іноземної валюти, фінансових документів, цінних паперів, акцизних марок, сертифікатів тощо, дані про канали їх надходження з-за кордону, розробити заходи щодо запобігання та своєчасного припинення таких проявів, забезпечення необхідних експертних досліджень, установлення і притягнення до відповідальності винних осіб. Підготувати відповідні рекомендації правоохоронним органам.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Держкомкордон України,
Держмитком України, Мінюст України,
Мінекономіки України, Мінфін України,
Національний банк України.
1996 рік.

 

 

 

53. З метою запобігання укладанню та здійсненню збиткових угод, перш за все міжнародних, визначити єдиний порядок вирішення питань укладання та контролю за реалізацією бартерних контрактів, особливо стосовно стратегічної сировини та матеріалів. Передбачити умови узгодження та обов'язкової експертної оцінки таких контрактів. Провести вибіркові перевірки чинних угод, у разі потреби скоригувати їх.

 

 

 

 

 
 
 
 

МЗЕЗторг України, Мінекономіки України, Мінфін
України, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

VІІ. Поліпшення розслідування кримінальних справ та розшукової роботи

54. На базі аналізу причин загострення криміногенної ситуації та матеріалів слідчо-судової практики:

1) підготувати пропозиції, спрямовані на забезпечення додержання вимог закону з питань своєчасного виявлення, розслідування і розгляду в судах справ щодо актів тероризму, посягань на конституційний лад, тяжких злочинів проти особи та у сфері економіки і фінансів, а також вчинених посадовими особами та організованими злочинними угрупованнями.

 

 

 

 

 
 
 

Генеральна прокуратура України, МВС України,
СБУ за участю Верховного Суду України.
1996 рік;

 

 

 

2) розробити рекомендації щодо розслідування:

убивств на замовлення, злочинів з ознаками тероризму та використанням вибухових пристроїв, злочинів проти особи та злочинів з ознаками вчинення їх особами, визнаними недієздатними.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, МОЗ України.
1996 рік;

 

 

 

економічних злочинів з використанням підроблених документів та комп'ютерних технологій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, у тому числі спільних підприємств, довірчих товариств, страхових компаній та фондів, ухиленням від сплати податків, фіктивним банкрутством, шахрайством з фінансовими ресурсами, контрабандою, а також у сфері приватизації.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Держмитком України, Фонд
державного майна України, Мінфін України,
Національний банк України, Генеральна
прокуратура України.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

3) підготувати типові методики:

перевірки осіб, що підозрюються у вчиненні злочинів із застосуванням вибухівки;

розшуку осіб, що ухиляються від слідства, у тому числі перебувають за кордоном, та тих, які пропали безвісти.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, Генеральна прокуратура України,
СБУ, Мінюст України, МЗС України, МОЗ
України.
1996 рік.

 

 

 

55. Опрацювати механізм взаємодії працівників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, митних органів, прикордонних військ і прокуратури під час розслідування кримінальних справ за фактами контрабанди зброї, наркотичних засобів, стратегічних матеріалів, великих партій промислової продукції, підакцизних товарів, автотранспорту.

 

 

 

 

 
 
 
 

СБУ, МВС України, Держмитком України,
Держкомкордон України, Генеральна прокуратура
України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

56. Розробити пропозиції щодо внесення змін і доповнень до кримінально-процесуального законодавства щодо спрощення порядку попереднього розслідування й розгляду кримінальних справ про злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, Генеральна прокуратура України,
СБУ, Мінюст України за участю Верховного Суду
України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

57. Узагальнити досвід роботи міжвідомчих слідчо-оперативних груп з розслідування найбільш тяжких злочинів, опрацювати рекомендації щодо практики їх утворення та діяльності на відповідних етапах розслідування.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

58. Сформувати систему інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів, створити єдиний автоматизований банк даних облікової, оперативно-розшукової, криміналістичної інформації з визначенням користувачів і порядку використання під час розслідування злочинів та у розшуковій роботі.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України, Державна податкова
адміністрація України, Держкомкордон України,
Держмитком України, Міноборони України.
Квітень 1997 року.

 

 

 

59. З метою сприяння слідству під час розслідування кримінальних справ узгодити питання щодо безплатного призначення судових експертиз, опрацювати порядок, умови та джерела відшкодування витрат на їх проведення.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінюст України, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України, Держкоммістобудування
України, Мінтранс України, Мінфін України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

60. Вивчити стан відшкодування збитків у справах про злочини проти особи, її майна, підготувати відповідні рекомендації щодо правового врегулювання та вдосконалення слідчо-судової практики у цьому питанні.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України, Мінфін України за
участю Верховного Суду України.
Квітень 1997 року.

 

 

 

VIII. Удосконалення кримінально-виконавчої системи

61. Проаналізувати діяльність виправно-трудових установ різних видів щодо забезпечення ними виконання завдань кримінального покарання і додержання вимог законодавства. Результати розглянути на спільних колегіях правоохоронних органів, урахувати під час доопрацювання проектів актів з кримінально-виконавчого законодавства та відповідних відомчих правових норм, розробити програму заходів, спрямованих на вдосконалення системи відбування покарання, посилення прокурорського нагляду за додержанням законів у цій сфері.

 

 

 

 

 
 
 
 

Генеральна прокуратура України, Мінюст
України, МВС України, Інститут держави i
права Національної академії наук України.
1996 рік.

 

 

 

62. У кожній виправно-трудовій установі здійснити заходи протидії професіоналізації та консолідації злочинців, особливо осіб, що відбувають покарання за насильницькі та корисливі злочини, а також серед жінок і молоді.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, Академія привових наук України,
Мінюст України, Генеральна прокуратура України.
1996 рік.

 

 

 

63. За матеріалами вивчення контингенту в місцях позбавлення волі проаналізувати сучасну структуру злочинного світу, його зв'язки, у тому числі міжнародні, вплив на рецидив та криміналізацію суспільства. За результатами розробити систему заходів протидії таким явищам.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, Інститут держави і права
Національної академії наук України, Мінюст
України.
Лютий - травень 1997 року.

 

 

 

64. Перевірити виконання на місцях програми щодо приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, та осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах i лікувально-трудових профілакторіях у відповідність з міжнародними стандартами, за результатами внести пропозиції Кабінету Міністрів України з питань фінансового забезпечення відкриття, будівництва, реконструкції, перепрофілювання установ виконання покарань.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, Мінекономіки України, Мінфін
України, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, місцеві державні адміністрації.
Березень 1997 року.

 

 

 

65. Підготувати регіональні узгоджені програми спільних дій щодо забезпечення працевлаштування засуджених, а також сприяння особам, які повернулись з місць позбавлення волі, в їх адаптації та вирішенні соціально-побутових проблем.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МВС України, Мінпраці України.
Листопад 1996 року.

 

 

 

ІХ. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю

66. Внести пропозиції державам - учасницям СНД узяти участь у спільній підготовці цільових міжнародно-правових угод та програм щодо посилення боротьби зі злочинністю, і передусім з її організованими формами, тероризмом, незаконним обігом зброї, наркотичних засобів, контрабандою, нелегальною міграцією, крадіжками культурних та історичних цінностей та вантажів на всіх видах транспорту, а також у сфері економіки.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МЗС України, СБУ, МВС України, Генеральна
прокуратура України, Держкомкордон України,
Держмитком України, Мінкультури України,
Мінтранс України, Мінфін України, Мінекономіки
України, МЗЕЗторг України, Мінюст України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

67. Розробити проекти правових актів:

1) щодо приведення законодавства України у відповідність з конвенціями Ради Європи та іншими актами міжнародного права з питань боротьби зі злочинністю, до яких приєдналась Україна.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінюст України, МЗС України, МВС України,
СБУ, Генеральна прокуратура України, Держмитком
України, Держкомкордон України за участю
Верховного Суду України.
Грудень 1996 року;

 

 

 

2) запровадження у Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, Державному комітеті у справах охорони державного кордону України, Державному митному комітеті України інституту представників при закордонних представництвах України для координації дій з правоохоронними органами і спецслужбами іноземних держав за напрямами боротьби зі злочинністю та корупцією.

 

 

 

 

 
 
 
 

СБУ, МВС України, Держкомкордон України,
Держмитком України, МЗС України, Мінфін
України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

3) надання взаємної правової допомоги під час розгляду кримінальних справ, розшуку і затримання злочинців, їх екстрадиції.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінюст України, МЗС України, Державний комітет
України у справах національностей та міграції, МВС
України, Держкомкордон України, СБУ,
Держмитком України, Генеральна прокуратура
України.
1996 рік.

 

 

 

68. Провести узгоджені заходи правоохоронних органів України та інших держав - учасниць СНД щодо інформаційного, організаційного, оперативно-розшукового забезпечення спільних операцій щодо боротьби з проявами тероризму, контрабандою, незаконним обігом зброї та наркотиків, крадіжками автомобілів та вантажів, що перевозяться всіма видами транспорту.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

СБУ, МВС України, Генеральна прокуратура
України, Міноборони України, МЗС України,
Мінюст України, Держкомкордон України,
Держмитком України, МОЗ України, Мінтранс
України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

69. Звернутися до заінтересованих іноземних держав з пропозиціями щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги Україні у боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандою зброї, радіоактивних матеріалів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МЗС України, Державний комітет України у
справах національностей та міграції, МВС України,
СБУ, Держкомкордон України, Держмитком
України.
1996 рік.

 

 

 

X. Науково-методичне забезпечення боротьби зі злочинністю

70. З метою наукового супроводження вирішення проблем боротьби зі злочинністю покласти координацію цієї роботи на Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та Інститут держави і права Національної академії наук України. З залученням провідних учених різних галузей, передусім юристів, економістів, соціологів, політологів, а також фахівців-практиків провести наукові дослідження та експрес-аналізи нових тенденцій і проблем, що виникають у ході боротьби зі злочинністю, здійснити кримінологічні експертизи законопроектів, інших нормативних актів у сфері економіки.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Національна академія наук України, Національна
юридична академія України імені Ярослава Мудрого,
Академія правових наук України, МВС України,
СБУ, Мінюст України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

71. Розробити науково-прикладні програми використання досягнень науки і техніки у боротьбі з окремими видами тяжких злочинів, і перш за все убивствами на замовлення, терористичного спрямування, з використанням вибухівки, пов'язаних з викраданням людей, у тому числі дітей, а також у сфері економіки і фінансів, з ознаками корупції.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Академія правових наук України, Національна
юридична академія України імені Ярослава Мудрого,
МВС України, СБУ, Міноборони України,
Генеральна прокуратура України, Українська
академія внутрішніх справ, Університет внутрішніх
справ.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

72. Підготувати методики:

1) комплексного використання сил і засобів у запобіганні правопорушенням і боротьбі зі злочинністю в області, місті, районі та на міжрегіональному рівні (з урахуванням досвіду попередніх років).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, Академія правових наук України,
Міністерство України у справах сім'ї та молоді, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації.
Січень 1997 року;

 

 

 

2) запобігання злочинності серед неповнолітніх і молоді в сучасних умовах, викриття осіб, що втягують їх у злочини, проституцію, бродяжництво, азартні ігри, пияцтво та наркоманію.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Міністерство України у справах сім'ї та молоді,
Академія правових наук України, Академія
педагогічних наук України, Академія медичних наук
України, Міносвіти України, Мінюст України,
Генеральна прокуратура України, МВС України,
Мінсоцзахист України, Мінпраці України.
Грудень 1996 року;

 

 

 

3) експертних досліджень вибухових речовин і пристроїв, боєприпасів, нових систем зброї, спецзасобів, матеріалів звуко- i відеозапису під час розслідування кримінальних справ.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Мінюст України, Генеральна
прокуратура України.
Грудень 1996 року;

 

 

 

4) використання психологічних засобів профілактики протиправної поведінки і соціально-психологічної адаптації (реабілітації) окремих категорій громадян, зокрема допризовників, військовослужбовців строкової служби та осіб, демобілізованих з військової служби.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Міністерство України у справах
сім'ї та молоді, Академія педагогічних наук України,
Академія медичних наук України, МВС України,
Міноборони України, Національна гвардія України,
Держкомкордон України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

73. Провести регіональні науково-практичні конференції з питань боротьби з організованою злочинністю (м. Одеса) та проблем тінізації економіки і викриття злочинів у цій сфері (м. Львів). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, Академія правових наук України,
СБУ, Держмитком України, Генеральна прокуратура
України, Мінекономіки України, Національний банк
України, Мінфін України, МЗЕЗторг України.
1997 рік.

 

 

 

XI. Кадрове забезпечення боротьби зі злочинністю

74. У кожному міністерстві, іншому органі виконавчої влади:

1) проаналізувати стан роботи з кадрами, виходячи з принципу посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності кожного державного службовця, посадової особи від керівника низової ланки до міністра за виконання державних завдань у справі зміцнення правопорядку, суворого додержання законності на всіх ділянках розбудови економічного і соціально-політичного життя.

 

 

 

 

 
 
 
 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
1996 рік;

 

 

 

2) розробити і здійснити заходи щодо поліпшення організаційно-кадрового забезпечення правоохоронних органів і судів, гарантування особистої безпеки їх працівників та охорони приміщень. Особливу увагу приділити забезпеченню підрозділів, які безпосередньо протидіють злочинам, що загрожують конституційному ладу та економічній безпеці держави. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти концепцій реформування зазначених правоохоронних органів і судів, передбачити їх структурну перебудову відповідно до вимог сьогодення. Поінформувати Кабінет Міністрів України про виконану роботу за затвердженими програмами розбудови органів і служб правоохоронної системи.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України за участю Верховного
Суду України та Вищого арбітражного суду України.
1996 рік.

 

 

 

75. Розробити нову редакцію Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

 

 

 

 

 
 

МВС України, Мінюст України.
Лютий 1997 року.

 

 

 

76. Запровадити в порядку експерименту службу в органах внутрішніх справ за контрактом, вивчити її практичну ефективність i подати Кабінету Міністрів України обгрунтовані висновки.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, Мінюст України, Генеральна
прокуратура України, Мінфін України.
1997 рік.

 

 

 

77. Проаналізувати рівень професійної підготовки (перепідготовки) кадрів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, судів, внести узгоджені пропозиції щодо вдосконалення системи підвищення кваліфікації, у тому числі за міжвідомчими програмами.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура
України, Мінюст України, Міносвіти України,
Академія правових наук України за участю
Верховного Суду України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

78. Вирішити питання:

1) щодо утворення в структурі Університету внутрішніх справ Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих i дізнавачів.

 

 

 

 

 
 

МВС України, Мінфін України, Міносвіти України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

2) позалімітної й безоплатної прописки працівників правоохоронних органів у містах Києві та Севастополі, обласних центрах.

 

 

 

 

 
 
 
 

Обласні, Київська і Севастопольська міські державні
адміністрації, МВС України, СБУ, Генеральна
прокуратура України.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

3) утворення на базі школи-інтернату N 22 м. Києва ліцею МВС при Українській академії внутрішніх справ для дітей працівників правоохоронних органів, які загинули чи отримали каліцтво.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінсоцзахист України, Міносвіти України, МВС
України, СБУ, Генеральна прокуратура України,
Мінюст України, Українська академія внутрішніх
справ, Київська міська державна адміністрація.
1997 рік.

 

 

 

XII. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення правоохоронних органів

79. Вивчити стан та реальні потреби матеріально-технічного та фінансового забезпечення правоохоронних органів та судів, можливості їх задоволення, у тому числі з огляду на виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, і внести питання на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки України,
Укрресурси, МВС України, СБУ, Міноборони
України, Генеральна прокуратура України,
Держмитком України, Держкомкордон України,
Мінмашпром України, Мінюст України за участю
Верховного Суду України та Вищого арбітражного
суду України.
Грудень 1996 року.

 

 

 

80. Виходячи з вимог законодавства щодо пріоритетності фінансування і матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, особливих умов виконання працівниками цих органів службових обов'язків, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя і здоров'я, привести оплату їх праці до рівня, достатнього для незалежного виконання службових обов'язків і сприяння укомплектованості підрозділів компетентними і досвідченими кадрами, стимулювання їх сумлінної та ініціативної служби.

Передбачити стабільне фінансування, матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів, залучаючи для цього добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян та інші позабюджетні кошти.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

81. За поданням правоохоронних органів передбачити в державному оборонному контракті розроблення і виготовлення спеціальних технічних засобів для боротьби зі злочинністю та особистого захисту працівників.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінекономіки України, Мінфін України, МВС
України, СБУ, Генеральна прокуратура України,
Держкомкордон України, Держмитком України,
Мінмашпром України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

82. Підготувати Кабінету Міністрів України пропозиції:

1) щодо виділення для правоохоронних органів і судів цільовим призначенням коштів на будівництво житла для їх працівників, закупівлю за кордоном спеціальної техніки, озброєння, засобів зв'язку, медичного обладнання, іншого майна, яке не має вітчизняних аналогів, у межах загальних коштів державного бюджету.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки України, МВС
України, СБУ, Генеральна прокуратура України,
Мінюст України, Держкомкордон України,
Держмитком України за участю Верховного Суду
України.
1996 - 1997 роки;

 

 

 

2) умов можливої передачі правоохоронним органам, судам i судово-експертним установам оперативно-технічних засобів та комп'ютерної техніки, конфіскованих за рішеннями судів.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінюст України, Мінфін України, Генеральна
прокуратура України, МВС України, СБУ, МОЗ
України за участю Верховного Суду України.
Листопад 1996 року;

 

 

 

3) передачі Міністерством оборони України на баланс Міністерства внутрішніх справ України двох літаків АН-26 і восьми вертольотів МІ-8.

 

 

 

 

 
 

Міноборони України, МВС України.
1996 - 1997 роки.

 

 

 

XIII. Перспективні заходи

Блок перспективних заходів сформовано за принципом послідовного нарощування спільних скоординованих зусиль щодо зміцнення правопорядку і законності з урахуванням реального стану та прогнозу злочинності, результатів роботи з виконання запланованого на 1996 - 1997 роки, реалізації етапів правотворчості, розбудови правоохоронних та інших державних органів відповідно до затверджених концепцій і програм, а також рівня організаційно-кадрових та матеріально-технічних можливостей на конкретний період.

Програма орієнтує відповідні міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації на попереднє опрацювання питань, вирішення яких передбачено у 1998 - 2000 роках, щодо обов'язкового постійного пошуку резервів для виконання окремих важливих завдань найближчим часом, чого вимагають інтереси посилення боротьби зі злочинністю.

Серед перспективних заходів на 1998 - 2000 роки пропонуються такі:

83. Підготувати законопроекти:

про органи Міністерства внутрішніх справ України.

 

 

 

 

 
 

МВС України,
Мінюст України;

 

 

 

про відповідальність за комп'ютерні злочини.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України,
СБУ,
Мінзв'язку України;

 

 

 

про приєднання України до Європейських конвенцій з питань боротьби зі злочинністю.

 

 

 

 

 
 

Мінюст України,
МЗС України.

 

 

 

84. Дослідно-аналітична робота:

1) провести дослідження:

проблем злочинності та пошуку методів боротьби з нею, відповідності судової практики України міжнародним стандартам захисту людини.

 

 

 

 

 
 
 
 

Академія правових наук України,
Інститут держави і права
Національної академії наук
України;

 

 

 

взаємодії правоохоронних органів та судів із засобами масової інформації.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінюст України,
МВС України,
Міністерство інформації України за
погодженням з Верховним Судом
України;

 

 

 

регіональної поширеності насильницьких злочинів проти особи, кореляції її з організованою злочинністю.

 

 

 

 

 
 

Академія правових наук,
МВС України;

 

 

 

застосування в слідчо-судовій і адміністративній практиці інститутів необхідної оборони і крайньої необхідності (зокрема, у справах про напади на особу, житло, водіїв автомобілів).

 

 

 

 

 
 

МВС України за участю
Верховного Суду України;

 

 

 

експертно-криміналістичного забезпечення розслідування вбивств на замовлення та злочинів з використанням вибухівки.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України,
СБУ,
Міноборони України;

 

 

 

практики відшкодування збитків особам, що потерпіли від злочинів.

 

 

 

 

 
 
 

Мінюст України,
Мінфін України,
МВС України;

 

 

 

практики виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з використанням кредитних карток.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ,
Національний банк України,
Мінзв'язку України;

 

 

 

проблем немедичного вживання наркотиків та психотропних речовин.

 

 

 

 

 

МОЗ України, МВС України;

 

 

 

2) провести конференції (семінари) з проблем боротьби зі злочинністю (регіональні, всеукраїнські, міжнародні).

 

 

 

 

 
 
 

Академія правових наук України,
МВС України,
Мінфін України.

 

 

 

85. Вирішити питання щодо створення:

1) автоматизованої системи обліку населення (Державного реєстру населення).

 

 

 

 

 

Мінстат України, МВС України;

 

 

 

2) державного реєстру коштовностей громадян.

 

 

 

 

 
 

Національний банк України,
Мінфін України, МВС України;

 

 

 

3) банку даних наявної вогнепальної зброї.

 

 

 

 

 
 

МВС України, Міноборони
України, СБУ;

 

 

 

4) банку даних про організовані злочинні групи.

 

 

 

 

 

МВС України, СБУ;

 

 

 

5) багаторівневої системи комп'ютерного зв'язку правоохоронних органів.

 

 

 

 

 
 

МВС України, СБУ, Мінзв'язку
України;

 

 

 

6) підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю в структурі Державного митного комітету України.

 

 

 

 

 
 

Держмитком України, Мінфін
України;

 

 

 

7) фонду допомоги потерпілим від злочинів.

 

 

 

 

 
 

Мінюст України, МВС України,
Мінфін України;

 

 

 

8) фонду благодійності та недержавної опіки дитячих будинків, шкіл-інтернатів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Міністерство України у справах
сім'ї та молоді, Мінсоцзахист
України, Державний комітет
України з фізичної культури i
спорту;

 

 

 

9) реабілітаційних центрів для осіб, що потерпіли від насильницьких злочинів.

 

 

 

 

 
 
 

МОЗ України,
Мінсоцзахист України,
МВС України;

 

 

 

10) соціально-психологічних центрів для корекції поведінки осіб з групи "кримінального ризику".

 

 

 

 

 
 
 
 

Академія педагогічних наук
України,
Міносвіти України,
МО3 України;

 

 

 

11) психологічної служби в установах виконання покарань.

 

 

 

 

 
 

МВС України,
Мінфін України;

 

 

 

12) інституту підготовки кадрів для органів Державної податкової адміністрації України.

 

 

 

 

 
 

Державна податкова адміністрація
України, Мінфін України;

 

 

 

1З) міжвідомчого інституту підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.

 

 

 

 

 
 
 
 

Національна юридична академія
імені Ярослава Мудрого, МВС
України, Генеральна прокуратура
України, СБУ;

 

 

 

14) курсів підвищення кваліфікації кадрів Державної податкової адміністрації України.

 

 

 

 

 
 
 

Державна податкова адміністрація
України, МВС України, Мінфін
України;

 

 

 

15) училищ (центрів підготовки) міліції в управліннях МВС України (Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська, Хмельницька, Тернопільська області, м.Севастополь).

 

 

 

 

 
 
 

МВС України,
Мінфін України,
місцеві державні адміністрації;

 

 

 

16) навчально-консультаційних пунктів Української академії внутрішніх справ (мм. Вінниця, Луцьк, Мукачеве, Полтава, Рівне).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МВС України,
Українська академія внутрішніх
справ,
Міносвіти України,
Мінфін України.

 

 

 

86. Розробити та здійснити цільові програми:

1) боротьби зі злочинами у сфері грального бізнесу, порнобізнесу та проституцією.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МВС України,
СБУ,
Міністерство України у справах
сім'ї та молоді,
Державний комітет України з
фізичної культури і спорту;

 

 

 

2) боротьби з бродяжництвом.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України,
Мінсоцзахист України,
Міністерство України у справах
сім'ї та молоді;

 

 

 

3) профілактики злочинності з урахуванням архітектурного планування та розбудови міст.

 

 

 

 

 
 
 
 

Держкоммістобудування України,
МВС України,
Українська академія внутрішніх
справ;

 

 

 

4) забезпечення охорони музейних закладів;

 

 

 

 

 
 
 

Мінкультури України,
МВС України,
СБУ.

 

 

 

87. Розробити положення:

1) про господарську діяльність військових формувань та порядок реалізації озброєння і військової техніки.

 

 

 

 

 
 
 
 

Міноборони України,
СБУ,
МВС України,
Фонд державного майна України;

 

 

 

2) статут виконання покарань у місцях позбавлення волі та покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України,
Мінюст України,
Генеральна прокуратура України.

 

 

 

88. Підготувати пропозиції:

1) щодо впорядкування реалізації продукції через біржі та аукціони.

 

 

 

 

 
 

Мінфін України,
МВС України;

 

 

 

2) вдосконалення регулювання ринку цінних паперів.

 

 

 

 

 
 
 

Мінфін України,
Мінюст України,
МВС України;

 

 

 

3) запровадження державного контракту на працевлаштування засуджених.

 

 

 

 

 
 
 
 

МВС України,
Мінфін України,
Мінекономіки України,
Мінпраці України.

 

 

 

89. Опрацювати методики (системи):

1) контролю за діями посадових осіб у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 

 

 

 

 
 
 

МЗЕЗторг України,
МВС України,
СБУ;

 

 

 

2) виявлення наркотиків у поштових відправленнях.

 

 

 

 

 
 

Мінзв'язку України,
МВС України;

 

 

 

3) виявлення фактів відмивання "брудних" грошей.

 

 

 

 

 
 
 

СБУ,
МВС України,
Національний банк України;

 

 

 

4) обміну інформацією про розміщення валютних коштів в іноземних банках.

 

 

 

 

 
 
 
 

СБУ,
МВС України,
Національний банк України,
МЗС України;

 

 

 

5) адаптації в суспільстві хворих на наркоманію;

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МО3 України,
Міністерство України у справах
сім'ї та молоді,
Мінсоцзахист України,
Державний комітет України з
фізичної культури і спорту.

 

 

 

90. Розробити механізм координації зусиль правоохоронних органів України та інших держав з питань обміну правовими актами, інформацією та оперативного і наукового співробітництва, підвищення ролі й можливостей у цьому Українського Центрального бюро Інтерполу.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, МЗС України,
Українське Центральне бюро
Інтерполу.

 

 

 

91. Провести перевірки:

1) джерел та законності нагромадження капіталу недержавними господарськими структурами, організувати перереєстрацію таких структур.

 

 

 

 

 
 
 

Фонд державного майна України,
Державна податкова адміністрація
України, МВС України, СБУ;

 

 

 

2) кредитування державних підприємств і комерційних структур, використання кредитів та їх повернення.

 

 

 

 

 
 

Національний банк України,
МВС України, СБУ;

 

 

 

3) відповідності законодавству проведеної приватизації об'єктів державної та комунальної власності.

 

 

 

 

 
 
 

Фонд державного майна України,
Державна податкова адміністрація
України, МВС України, СБУ;

 

 

 

4) додержання законодавства страховими компаніями.

 

 

 

 

 
 

МВС України,
Укрстрахнагляд;

 

 

 

5) стану розрахунків, у тому числі клірингових, за імпортовані енергоносії.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держнафтогазпром України,
Мінвуглепром України,
Мінфін України,
МВС України,
СБУ.

 

 

 

Зазначена частина Програми не повторює заходів, які передбачено серед невідкладних, оскільки їх виконання має постійний (регулярний) характер. Інтенсивність та періодичність роботи за конкретними завданнями узгоджуються відповідно до змін (ускладнень) криміногенної ситуації за напрямами боротьби зі злочинністю та в окремих регіонах України й ініціатива в цьому не обмежується.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

Опрос