Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по обеспечению формирования и функционирования аграрного рынка

Президент Украины
Указ Президента от 06.06.2000 № 767/2000
действует с 19.06.2000

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку

З метою прискорення формування інфраструктури аграрного ринку, створення умов для надійного ресурсного забезпечення виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки постановляю:

1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити до кінця 2000 року здійснення в межах повноважень, визначених законодавством, організаційних заходів щодо створення:

у сільських населених пунктах - мережі пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції, кредитних спілок, а також сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів господарювання, що здійснюватимуть переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції, забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами;

у кожному районі - торгових домів, оптово-роздрібних магазинів фірмової торгівлі підприємств, що виробляють мінеральні добрива, засоби захисту рослин, пально-мастильні матеріали, запасні частини для сільськогосподарської та іншої техніки, сільськогосподарський інвентар тощо;

в Автономній Республіці Крим, областях, містах з кількістю населення понад 100 тисяч чоловік - мережі підприємств, що здійснюватимуть оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією (оптові продовольчі ринки, постійно діючі ярмарки-виставки, аукціони живої худоби з використанням існуючої виробничої бази племінних, відгодівельних та м'ясопереробних підприємств тощо);

у містах і селищах - мережі підприємств, що здійснюватимуть роздрібну торгівлю сільськогосподарською продукцією та продовольством, у тому числі магазинів фірмової торгівлі і торговельних центрів (комплексів).

2. Кабінету Міністрів України розробити у тримісячний строк та передбачити запровадження, починаючи з 2001 року, механізму забезпечення прозорості аграрного ринку та державної підтримки за рахунок бюджетних коштів доходів сільськогосподарських товаровиробників, одержаних від реалізації за грошові кошти сільськогосподарської продукції на товарних біржах та аукціонах, а також підприємствам переробної промисловості.

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям у межах повноважень, визначених законодавством:

1) вжити заходів щодо:

забезпечення, починаючи з червня 2000 року, закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для державних і регіональних потреб, реалізації цієї продукції та продовольства з державного резерву, державних і регіональних ресурсів лише на конкурентних засадах (на товарних біржах, аукціонах тощо);

збільшення, починаючи з червня 2000 року, обсягів купівлі сільськогосподарської продукції на біржовому товарному ринку за форвардними контрактами, які б передбачали забезпечення виконання зобов'язань та відповідальність за їх порушення;

створення та забезпечення функціонування, починаючи з червня 2000 року, інформаційної системи для надання заінтересованим підприємствам, установам, організаціям та населенню інформації про стан та тенденції розвитку аграрного ринку, результати біржових торгів, досліджень і аналізу цього ринку;

забезпечення неухильного додержання законодавства про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності, в тому числі недопущення втручання, крім випадків, передбачених законодавством, органів виконавчої влади у господарську діяльність підприємців, неправомірної заборони реалізації сільськогосподарської продукції, обмеження роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію та харчові продукти;

2) здійснити організаційні заходи з метою:

активізації роботи установ банків щодо збільшення обсягів фінансових ресурсів, які спрямовуються на кредитування підприємств агропромислового комплексу та підприємств, що здійснюють їх матеріально-технічне забезпечення, а також роботи страховиків щодо страхування майнових інтересів зазначених установ і підприємств;

залучення об'єднань підприємств агропромислового комплексу, спілок споживчих товариств, громадських професійних організацій до забезпечення прозорості аграрного ринку, здійснення контролю за паритетністю цін;

використання матеріальної бази споживчої кооперації для забезпечення розвитку аграрного ринку;

3) запровадити на загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення, в газеті "Урядовий кур'єр", друкованих виданнях, засновниками яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, постійне висвітлення реалізації заходів, передбачених цим Указом, інших заходів із забезпечення формування та функціонування аграрного ринку.

4. Кабінету Міністрів України:

1) у встановленому законодавством порядку забезпечити:

створення до 1 вересня 2000 року в Міністерстві аграрної політики України системи моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури аграрного ринку, збирання і поширення інформації щодо рівня цін на сільськогосподарську продукцію та продовольство;

запровадження, починаючи з нового 2000/2001 навчального року, в навчальних програмах і планах професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України, вивчення питань організації та функціонування аграрного ринку;

спрощення порядку митного оформлення сільськогосподарської продукції та продовольства, що переміщуються через митний кордон України, з метою збільшення обсягів їх експорту;

удосконалення порядку укладання ф'ючерсних та опціонних контрактів з метою розширення практики їх застосування у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на товарних біржах;

розроблення заходів щодо гармонізації законодавства України з питань стандартизації у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства з нормами і принципами Світової організації торгівлі;

запровадження форм статистичної звітності, які забезпечували б відображення розвитку і функціонування аграрного ринку;

2) подати у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозиції з питань формування та функціонування аграрного ринку, що потребують урегулювання законами України.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
6 червня 2000 року
N 767/2000
 

  

Опрос