Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной поддержке развития местного самоуправления в Украине

Президент Украины
Указ Президента от 30.08.2001 № 749/2001
редакция действует с 14.04.2010

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 6 грудня 2001 року N 1194/2001
,
 від 27 серпня 2002 року N 776/2002
,
від 2 квітня 2010 року N 501/2010

З метою дальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні як особливо важливого фактора становлення громадянського суспільства, його державної підтримки, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальними громадами питань місцевого значення постановляю:

1. Визначити, що розвиток місцевого самоврядування є на сучасному етапі одним із найпріоритетніших напрямів державної політики України.

2. Затвердити Програму державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні (далі - Програма), підготовлену Кабінетом Міністрів України за участю Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування (додається).

3. Стаття 3 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України
 від 02.04.2010 р. N 501/2010)

4. Стаття 4 втратила чинність

(згідно з Указом Президента України
 від 02.04.2010 р. N 501/2010)

5. Кабінету Міністрів України:

передбачати в проектах законів про Державний бюджет України видатки на реалізацію Програми;

забезпечити здійснення контролю за реалізацією Програми.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
30 серпня 2001 року
N 749/2001
 

  

 

ПРОГРАМА
державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні

Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування і спрямована на забезпечення дальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад.

Метою Програми є:

зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії;

удосконалення правових засад місцевого самоврядування;

зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні;

розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.

Основними завданнями Програми є: 

сприяння формуванню економічно достатніх територіальних громад;

удосконалення механізмів управління об'єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громад; 

надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування;

підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів;

проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в Україні та розв'язання проблем у цій сфері;

поліпшення взаємодії асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади;

проведення наукових досліджень з проблемних питань місцевого самоврядування;

створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

залучення громадських організацій, наукових установ, вчених, жителів сіл, селищ, міст до процесів розвитку місцевого самоврядування в Україні;

вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні та розв'язання актуальних проблем у цій сфері.

Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів, залучених у встановленому порядку з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Програмою передбачено такі основні заходи:

1. Проведення аналізу чинного законодавства, розроблення програми законодавчого забезпечення місцевого самоврядування, спрямованої на зміцнення його організаційно-правових і фінансово-економічних основ.

2. Розроблення методичних рекомендацій, які сприяли б оптимізації структури органів місцевого самоврядування, ефективному управлінню бюджетними процесами, комунальною власністю, місцевим господарством у цілому, комплексному соціально-економічному розвитку населених пунктів, належній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Внесення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на дальше проведення в Україні адміністративної реформи на місцевому рівні, реалізацію державної регіональної політики, зміцнення економічної основи територіальних громад, удосконалення надання адміністративних і громадських послуг населенню.

4. Вирішення питання про створення фонду підтримки перспективних ідей та ініціатив щодо місцевого та регіонального розвитку.

5. Внесення пропозицій щодо створення організаційних та правових засад розроблення та впровадження проектів із проведення експериментів розвитку місцевого самоврядування.

6. Внесення пропозицій щодо правового врегулювання статусу асоціацій та інших об'єднань органів місцевого самоврядування.

7. Розроблення програми виробництва в Україні техніки, устаткування та обладнання, що використовуються підприємствами комунального господарства.

8. Вирішення питання про створення експозиційного центру досягнень територіальних громад, а також інформаційно-аналітичного агентства "Місто та регіон".

9. Організація створення постійно діючої виставки-продажу "Технології комунального господарства", на якій має бути представлено усі найсучасніші технології надання комунальних послуг, у першу чергу вітчизняного виробництва.

10. Організація:

щорічного проведення всеукраїнського огляду міст, селищ, сіл щодо благоустрою, підтримання громадського порядку тощо;

проведення всеукраїнського конкурсу в номінаціях: "Кращий сільський голова", "Кращий селищний голова", "Кращий міський голова".

11. Організація проведення циклу фундаментальних досліджень з питань забезпечення розвитку місцевого самоврядування та конкурсу на кращу наукову працю з проблем місцевого самоврядування.

12. Забезпечення проведення наукових досліджень з проблематики становлення фінансово-економічних основ місцевого самоврядування, зокрема з питань:

розмежування сфер відповідальності та компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері надання державних і громадських послуг;

зміцнення власної доходної бази місцевого самоврядування;

розроблення системи державних мінімальних соціальних стандартів;

підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування;

розширення доступу органів місцевого самоврядування до ринку позикового капіталу;

формування і використання об'єктів власності територіальних громад;

державний контроль за фінансово-економічною діяльністю органів місцевого самоврядування.

13. Організація підготовки науково-методичних рекомендацій щодо:

застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування;

розроблення статутів територіальних громад, а також документів, що регламентують питання самоорганізації населення.

14. Сформування системи підготовки кадрів для роботи в органах місцевого самоврядування, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації.

15. Включення до навчальних програм навчальних закладів дисципліни про основи місцевого самоврядування та організацію комунального господарства, а також забезпечення підготовки та видання відповідних підручників.

16. Забезпечення видання монографії "Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку".

17. Створення експозиції "Місцеве самоврядування в Україні - шляхи розвитку" та забезпечення видання відповідного альманаху.

18. Сприяння проведенню щорічних Всеукраїнських муніципальних слухань.

19. Розроблення та реалізація проекту "Участь молоді в розвитку місцевого самоврядування в Україні".

20. Забезпечення:

видання серії популярних брошур про основи місцевого самоврядування, організацію комунального господарства, права та обов'язки жителів сіл, селищ та міст;

публікації видань про український та іноземний досвід вирішення проблем у сфері місцевого самоврядування.

21. Проведення роботи з підготовки української муніципальної енциклопедії.

22. Забезпечення створення системи інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та сприяння функціонуванню цієї системи.

23. Вирішення питання щодо створення інформаційного ресурсу органів місцевого самоврядування в міжнародній інформаційній мережі Internet.

24. Вивчення питань щодо:  

заснування загальнонаціонального муніципального телевізійного каналу;

випуску загальнонаціонального муніципального інформаційного видання.

25. Забезпечення підготовки телевізійного циклу про міста та регіони України, вжиття заходів до його трансляції на загальнодержавних каналах мовлення.

26. Сприяння проведенню тематичних зустрічей, науково-практичних конференцій, "круглих столів", прес-конференцій з питань історії, світової та вітчизняної практики організації і розвитку місцевого самоврядування.

27. Вирішення питання про вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

28. Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування України, їх асоціацій та інших об'єднань з органами місцевого самоврядування іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

 

СКЛАД
робочої групи з підготовки пропозицій щодо розвитку місцевого самоврядування

Склад втратив чинність 

(Склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 06.12.2001 р. N 1194/2001,
 від 27.08.2002 р. N 776/2002
,
втратив чинність згідно з Указом
 Президента України від 02.04.2010 р. N 501/2010)

Опрос