Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских, уголовных делах

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 24.06.2010 № 724/2010
редакция действует с 15.11.2019

УКАЗ
Президента України

Про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 22 квітня 2011 року N 496/2011
,
 від 25 липня 2011 року N 779/2011
,
 від 20 серпня 2012 року N 478/2012
,
 від 2 вересня 2013 року N 474/2013
,
 від 19 жовтня 2015 року N 594/2015
,
від 29 серпня 2016 року N 359/2016
,
від 15 листопада 2019 року N 848/2019

З метою вдосконалення організації роботи з опрацювання проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання вироків за кордоном, підвищення ефективності переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних договорів та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах (далі - Експертна комісія).

2. Призначити КОЛОМІЄЦЬ Валерію Рудольфівну - заступника Міністра юстиції України - керівником Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 22.04.2011 р. N 496/2011,
 від 20.08.2012 р. N 478/2012
,
 від 19.10.2015 р. N 594/2015
,
від 15.11.2019 р. N 848/2019)

3. Затвердити персональний склад Експертної комісії та Положення про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, що додаються.

4. Установити, що пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання вироків за кордоном, проведення переговорів, а також пропозиції щодо складу делегацій України на переговори з цих питань подаються Міністерством юстиції України в порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України", з урахуванням пропозицій Експертної комісії.

5. Уповноважити керівника Експертної комісії вести переговори щодо підготовки, прийняття текстів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання вироків за кордоном після прийняття в установленому порядку рішення про укладення (проведення переговорів з укладення) таких міжнародних договорів.

6. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для забезпечення діяльності Експертної комісії.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
24 червня 2010 року
N 724/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах

1. Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах (далі - Експертна комісія) утворена для вдосконалення організації роботи з опрацювання проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання вироків за кордоном (далі - міжнародні договори України про правову допомогу), підвищення ефективності переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних договорів.

2. У своїй діяльності Експертна комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Експертної комісії є:

підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України про правову допомогу та внесення змін до таких договорів;

підготовка та опрацювання проектів міжнародних договорів України про правову допомогу, розгляд пропозицій і зауважень іноземних держав щодо проектів таких договорів, участь в опрацюванні проектів інших міжнародних договорів України в частині, що стосується питань правових відносин та правової допомоги у цивільних і кримінальних справах;

підготовка пропозицій щодо формулювання та внесення заяв, застережень України при укладенні міжнародних договорів України про правову допомогу;

розгляд проблемних питань, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням, припиненням дії міжнародних договорів України про правову допомогу, та внесення пропозицій щодо їх вирішення.

4. Експертна комісія має право:

вносити Міністерству юстиції України пропозиції щодо формування складу делегацій України для ведення переговорів щодо підготовки текстів міжнародних договорів України про правову допомогу;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, установ і організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади та відповідних організацій, науковців для опрацювання та розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. Експертну комісію очолює керівник, якого призначає Президент України за поданням Міністра юстиції України.

До складу Експертної комісії входять представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України, Державної пенітенціарної служби України, а також Верховного Суду України (за згодою) та Генеральної прокуратури України (за згодою).

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.07.2011 р. N 779/2011)

Персональний склад Експертної комісії затверджує Президент України за пропозицією Міністра юстиції України.

6. Керівник Експертної комісії:

вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо складу Експертної комісії;

визначає секретаря Експертної комісії з її складу;

організовує роботу Експертної комісії;

скликає засідання Експертної комісії, вносить питання на її розгляд.

7. Формою роботи Експертної комісії є засідання, які проводяться у міру потреби.

На засіданнях Експертної комісії головує її керівник або за його дорученням секретар Комісії.

8. Рішення Експертної комісії приймаються консенсусом, а за ініціативою хоча б одного з членів Експертної комісії - шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Експертної комісії, присутніх на засіданні.

Рішення Експертної комісії оформлюється протоколом, який підписує керівник Експертної комісії.

9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Експертної комісії здійснюється Міністерством юстиції України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

 

СКЛАД
Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах

КОЛОМІЄЦЬ
Валерія Рудольфівна

 - заступник Міністра юстиції України, керівник Експертної комісії

ГОМАНЮК
Олексій Олексійович

- заступник начальника відділу правової допомоги Управління міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції Генеральної прокуратури України (за згодою)

КАНИГІНА
Галина Володимирівна

- суддя Верховного Суду України (за згодою)

КАРАСЕВИЧ
Олександр Олександрович 

- завідувач сектору міжнародно-правових питань відділу міжнародних організацій та міжнародної безпеки департаменту зовнішньої політики Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України

КОЛЕДОВ
Сергій Володимирович

- начальник відділу міжнародних договорів та офіційних перекладів Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України

МАРЧЕНКО
Людмила Іванівна

- завідувач відділу кримінального законодавства, законодавства про судочинство та з питань міжнародного права департаменту законодавства з питань державного будівництва Головного державно-правового департаменту Адміністрації Президента України

ПІКАЛОВ
Євген Сергійович

- начальник Управління міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції Генеральної прокуратури України (за згодою)

РОМАНЮК
Олена Степанівна 

- начальник Управління правового забезпечення Генеральної прокуратури України (за згодою)

РУДА
Людмила Романівна

- заступник начальника управління - начальник відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України

ШЕВЧЕНКО
Катерина Георгіївна

- заступник директора департаменту - начальник управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 22.04.2011 р. N 496/2011,
 від 25.07.2011 р. N 779/2011
,
 від 20.08.2012 р. N 478/2012
,
 від 02.09.2013 р. N 474/2013
,
 від 19.10.2015 р. N 594/2015
,
від 29.08.2016 р. N 359/2016
,
від 15.11.2019 р. N 848/2019)

Опрос