Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским, уголовным и административным делам

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 24.06.2010 № 724/2010
редакция действует с 01.04.2021

УКАЗ
Президента України

Про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 22 квітня 2011 року N 496/2011
,
 від 25 липня 2011 року N 779/2011
,
 від 20 серпня 2012 року N 478/2012
,
 від 2 вересня 2013 року N 474/2013
,
 від 19 жовтня 2015 року N 594/2015
,
від 29 серпня 2016 року N 359/2016
,
від 15 листопада 2019 року N 848/2019
,
від 30 березня 2021 року N 127/2021

(У назві та тексті Указу, назві та тексті Положення слова "Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах" у всіх відмінках замінено словами "Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 30 березня 2021 року N 127/2021)

З метою вдосконалення організації роботи з опрацювання проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання судових рішень, а також з інших питань правового співробітництва у відповідних сферах, підвищення ефективності переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних договорів та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

1. Утворити Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах (далі - Експертна комісія).

2. Призначити КОЛОМІЄЦЬ Валерію Рудольфівну - заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції - керівником Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах.

(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 22.04.2011 р. N 496/2011,
 від 20.08.2012 р. N 478/2012
,
 від 19.10.2015 р. N 594/2015
,
від 15.11.2019 р. N 848/2019
,
від 30.03.2021 р. N 127/2021)

3. Затвердити персональний склад Експертної комісії та Положення про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах, що додаються.

4. Установити, що пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання судових рішень, а також з інших питань правового співробітництва у відповідних сферах, проведення переговорів, а також пропозиції щодо складу делегацій України на переговори з цих питань подаються Міністерством юстиції України в порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України", з урахуванням пропозицій Експертної комісії.

(стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

5. Уповноважити керівника Експертної комісії вести переговори щодо підготовки, прийняття текстів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання судових рішень, а також з інших питань правового співробітництва у відповідних сферах після прийняття в установленому порядку рішення про укладення (проведення переговорів з укладення) таких міжнародних договорів.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

6. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для забезпечення діяльності Експертної комісії.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
24 червня 2010 року
N 724/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах

1. Експертна комісія з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах (далі - Експертна комісія) утворена для вдосконалення організації роботи з опрацювання проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних (зокрема, у зв'язку з провадженням в адміністративних справах та у справах про вчинення адміністративних правопорушень, за винятком митних і податкових справ) справах, про видачу правопорушників та про передачу засуджених осіб і виконання судових рішень, а також з інших питань правового співробітництва у відповідних сферах (далі - міжнародні договори України про правову допомогу), підвищення ефективності переговорів з уповноваженими органами, представниками іноземних держав, міжнародних організацій щодо погодження проектів таких міжнародних договорів.

(пункт 1 у редакції Указу Президента
 України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

2. У своїй діяльності Експертна комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Експертної комісії є:

підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України про правову допомогу та внесення змін до таких договорів;

підготовка та опрацювання проектів міжнародних договорів України про правову допомогу, розгляд пропозицій і зауважень компетентних органів іноземних держав щодо проектів таких договорів, участь в опрацюванні проектів інших міжнародних договорів України в частині, що стосується питань міжнародного правового співробітництва у цивільних, кримінальних і адміністративних справах;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

підготовка пропозицій щодо формулювання та внесення заяв, застережень України при укладенні міжнародних договорів України про правову допомогу;

розгляд проблемних питань, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням, припиненням дії міжнародних договорів України про правову допомогу, та внесення пропозицій щодо їх вирішення;

участь у консультаціях з уповноваженими представниками компетентних органів іноземних держав щодо укладення міжнародних договорів України про правову допомогу, а також щодо застосування укладених міжнародних договорів України про правову допомогу.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

4. Експертна комісія має право:

вносити Міністерству юстиції України пропозиції щодо формування складу делегацій України для ведення переговорів щодо підготовки текстів міжнародних договорів України про правову допомогу;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, установ і організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади та відповідних організацій, науковців для опрацювання та розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. Експертну комісію очолює керівник, якого призначає Президент України за поданням Міністра юстиції України. Керівник Експертної комісії має заступника, який у разі відсутності керівника Експертної комісії організовує роботу Експертної комісії.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

До складу Експертної комісії входять представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України, Офісу Президента України, Верховного Суду (за згодою) та Офісу Генерального прокурора (за згодою).

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 25.07.2011 р. N 779/2011
,
у редакції Указу Президента
 України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

Персональний склад Експертної комісії затверджує Президент України за пропозицією Міністра юстиції України.

6. Керівник Експертної комісії:

вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо складу Експертної комісії;

абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

організовує роботу Експертної комісії;

скликає засідання Експертної комісії, вносить питання на її розгляд.

7. Формою роботи Експертної комісії є засідання, які проводяться у міру потреби.

На засіданнях Експертної комісії головує її керівник, а у разі його відсутності - заступник керівника Експертної комісії.

(абзац другий пункту 7 у редакції Указу
 Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

8. Рішення Експертної комісії приймаються консенсусом, а за ініціативою хоча б одного з членів Експертної комісії - шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Експертної комісії, присутніх на засіданні.

Рішення Експертної комісії оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Експертної комісії здійснюється Міністерством юстиції України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

 

СКЛАД
Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних і адміністративних справах

КОЛОМІЄЦЬ Валерія Рудольфівна - заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції, керівник Експертної комісії

ШЕВЧЕНКО Катерина Георгіївна - заступник директора департаменту - начальник управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України, заступник керівника Експертної комісії

АНОШИНА Наталія-Тереза Юріївна - заступник завідувача відділу торговельно-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України

БРИНЗАНСЬКА Ольга Василівна - начальник відділу вивчення судової практики правового управління (III) департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду (за згодою)

ГОМАНЮК Олексій Олексійович - начальник відділу правової допомоги управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора (за згодою)

КОВАЛЕНКО Олександр Володимирович - начальник відділу міжнародного співробітництва управління екстрадиції та співробітництва Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора (за згодою)

МАРЧЕНКО Людмила Іванівна - завідувач відділу з питань військового законодавства та Міжнародного права Головного управління законодавства з питань державного будівництва Директорату з питань правової політики Офісу Президента України

РОМАНЮК Олена Степанівна - начальник управління правового забезпечення Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення Офісу Генерального прокурора (за згодою)

РУДА Людмила Романівна - заступник начальника управління - начальник відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України

ТИМОШЕНКО Дмитро Геннадійович - перший секретар відділу міжнародних договорів Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України

ШУМИЛО Михайло Миколайович - заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи - начальник правового управління (IV) Верховного Суду (за згодою).

 

Керівник Офісу
Президента України

А. ЄРМАК

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 22.04.2011 р. N 496/2011,
 від 25.07.2011 р. N 779/2011
,
 від 20.08.2012 р. N 478/2012
,
 від 02.09.2013 р. N 474/2013
,
 від 19.10.2015 р. N 594/2015
,
від 29.08.2016 р. N 359/2016
,
від 15.11.2019 р. N 848/2019
,
у редакції Указу Президента
 України від 30.03.2021 р. N 127/2021)

Опрос