Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном фонде содействия местному самоуправлению в Украине

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 24.06.2010 № 723/2010
редакция действует с 05.09.2014

УКАЗ
Президента України

Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014

З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні, взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, відповідними громадськими організаціями та об'єднаннями, інституціями іноземних держав і відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Реорганізувати Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

Установити, що Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні є допоміжним органом при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (додається).

3. Призначити МАЛІКОВА Сергія Валерійовича головою Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

4. Внести зміни до таких указів Президента України:

1) у Положенні про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи, затвердженому Указом Президента України від 29 квітня 1996 року N 305 "Про делегацію України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи" (зі змінами, внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243, від 7 травня 1998 року N 430, від 13 березня 2003 року N 212 та від 18 червня 2008 року N 568):

у пунктах 5 і 7 слова "Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України" в усіх відмінках замінити словами "Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні" у відповідному відмінку;

абзац другий пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту:

"Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі у Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні утворюється секретаріат делегації, що працює на постійній основі.

На час підготовки і проведення сесій Конгресу та засідань його статутних органів Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі може утворюватися група експертів і перекладачів".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2) пункт 2 статті 4 втратив чинність

(згідно з Указом Президента
 України від 02.09.2014 р. N 701/2014)

5. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 17 квітня 1992 року N 257 "Про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України";

Указ Президента України від 19 грудня 1995 року N 1167 "Питання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України";

Указ Президента України від 5 травня 1996 року N 306 "Про Положення про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України та склад його правління";

Указ Президента України від 17 липня 1998 року N 793 "Про зміни у складі правління Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України";

пункт 65 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".

6. Кабінету Міністрів України привести свої акти у відповідність із цим Указом.

7. Державному управлінню справами забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо фінансування Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

8. Голові Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні внести пропозиції щодо:

граничної чисельності працівників Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні;

оновлення складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
24 червня 2010 року
N 723/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

1. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні (далі - Фонд) є допоміжним органом при Президентові України.

2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами України з питань місцевого самоврядування, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Фонду є:

консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України з питань місцевого самоврядування, місцевого і регіонального розвитку, забезпечення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями та об'єднаннями, іншими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток місцевого самоврядування;

забезпечення діяльності Ради регіонів у частині, що стосується питань місцевого самоврядування та підготовки матеріалів із цих питань для розгляду на засіданнях Ради;

участь у розробленні пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування, проведення реформи місцевого самоврядування;

вивчення практики застосування законодавства з питань місцевого самоврядування та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення, участь у підготовці висновків до проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування;

розроблення пропозицій стосовно підвищення кваліфікації кадрів для системи місцевого самоврядування;

підготовка пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва у сфері місцевого самоврядування, забезпечення діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи.

4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у:

підготовці засідань Ради регіонів та матеріалів з питань місцевого самоврядування, що вносяться на її розгляд;

підготовці висновків до законів, інших нормативно-правових актів з питань місцевого самоврядування, пропозицій стосовно вдосконалення законодавства з цих питань, а також у розробленні методичних матеріалів з питань місцевого і регіонального розвитку;

підготовці пропозицій щодо проектів державних програм місцевого і регіонального розвитку, реалізації заходів, передбачених такими програмами;

2) співпрацює з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами з питань проведення науково-аналітичних досліджень щодо проблем розвитку місцевого самоврядування, готує пропозиції з питань місцевого і регіонального розвитку, проведення реформи місцевого самоврядування;

3) здійснює моніторинг розвитку місцевого самоврядування в Україні, вивчає, узагальнює та сприяє поширенню вітчизняного і міжнародного досвіду з питань розвитку місцевого самоврядування;

4) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

5) співпрацює та проводить у межах своїх повноважень консультації з органами державної влади, об'єднаннями громадян щодо надання підтримки органам місцевого самоврядування у вирішенні проблем, що виникають під час їх діяльності;

6) організовує проведення та бере участь у роботі конференцій, семінарів, громадських слухань з питань узагальнення і впровадження в практику кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань розв'язання проблем місцевого самоврядування;

7) сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення системи місцевого самоврядування, надає консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Фонду;

8) сприяє реалізації в Україні міжнародних програм та проектів підтримки місцевого самоврядування, бере участь у забезпеченні інформаційного супроводження таких проектів і програм;

9) забезпечує діяльність делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи та подає погоджений склад зазначеної делегації на затвердження Президентові України;

10) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розвитку співробітництва з міжнародними організаціями з питань місцевого самоврядування, в тому числі стосовно участі українських делегацій в їх роботі;

11) здійснює в межах компетенції інші повноваження.

5. Фонд для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування;

залучати працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати робочі групи, комісії, науково-експертні та консультативні ради;

залучати до участі у вивченні окремих питань, виконання робіт і завдань учених, фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі;

здійснювати видавничу діяльність.

6. Фонд у процесі виконання покладених на нього завдань у встановленому порядку взаємодіє з Адміністрацією Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями і об'єднаннями.

7. Для розгляду та обговорення актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, пропозицій, ініціатив органів місцевого самоврядування, їх асоціацій і об'єднань при Фонді утворюється експертна рада, до роботи в якій у встановленому порядку залучаються представники органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, громадських організацій.

8. Для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи у Державному фонді сприяння місцевому самоврядуванню в Україні утворюється секретаріат делегації, що працює на постійній основі.

На час підготовки та проведення сесій Конгресу та засідань його статутних органів Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні для забезпечення діяльності делегації України в Конгресі може утворюватися група експертів і перекладачів.

9. Фонд очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики.

Голова Фонду має першого заступника та заступника.

Голова Фонду:

забезпечує виконання покладених на Фонд завдань та організовує його роботу;

скликає та веде засідання експертної ради при Фонді;

призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови Фонду, інших працівників Фонду;

розподіляє обов'язки між першим заступником та заступником голови Фонду;

затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис Фонду, положення про його структурні підрозділи, склад робочих груп, комісій, експертних та консультативних рад, які утворюються при Фонді, положення про них;

звітує щороку про діяльність Фонду, несе персональну відповідальність перед Президентом України за виконання покладених на Фонд завдань;

здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

10. Положення про Фонд, граничну чисельність його працівників затверджує Президент України.

11. Працівники Фонду є державними службовцями.

12. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос