Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по обеспечению реализации гражданами конституционного права на обращение

Президент Украины
Указ Президента от 13.08.2002 № 700/2002
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 7 лютого 2008 року N 109/2008)

Враховуючи особливу роль звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні постійного зв'язку між державою та громадянином, вирішення життєво важливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, утвердження демократичної, соціальної, правової держави, з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків у цій сфері та відповідно до частини другої статті 102 Конституції України і статті 28 Закону України "Про звернення громадян" постановляю:

1. Установити, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальним обов'язком їх посадових і службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі.

2. Керівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснити докорінну перебудову роботи відповідних органів із зверненнями громадян, забезпечивши, зокрема:

кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень, повною мірою реалізуючи при цьому визначені законодавством повноваження; надання у встановлені законом строки письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду;

ретельну перевірку усіх звернень громадян, в яких йдеться про недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, оскаржуються рішення посадових осіб цих органів, невідкладне вжиття заходів для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень;

особистий розгляд звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни;

особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди та інші непрацездатні особи, а також особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

систематичний аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення, своєчасне розроблення пропозицій щодо поліпшення законодавчого регулювання у відповідних сферах, з урахуванням потреб щодо фінансування необхідних загальнодержавних, регіональних та місцевих заходів під час формування бюджетів різних рівнів;

здійснення безперешкодного і регулярного, не рідше одного разу на місяць, особистого прийому громадян посадовими та службовими особами, в тому числі у позаробочий час за місцем роботи та проживання громадян, неухильне дотримання затверджених графіків їх особистого прийому, виділення спеціальних приміщень для прийому громадян та їх належне обладнання;

розгляд не рідше ніж двічі на рік стану роботи зі зверненнями громадян на колегіях, засіданнях президій із запрошенням представників судів, органів прокуратури, інших державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації;

щорічну підготовку та опублікування аналітичних доповідей відповідних органів про стан роботи зі зверненнями громадян, систематичне оприлюднення через засоби масової інформації відомостей про роботу зі зверненнями та вирішення порушених у них питань;

розроблення та реалізацію додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз'яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також розширення мережі юридичних консультацій на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги, насамперед сільським жителям та громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки;

посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб згідно із Законом України "Про звернення громадян" за належну організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань, беручи до уваги, що:

- рівень роботи посадових та службових осіб із зверненнями громадян має розглядатися як важливий критерій оцінки їх професійного рівня, відповідності займаній посаді, а також можливості просування таких осіб по службі;

- кожний факт невирішення порушених у зверненні громадянина обгрунтованих питань, які належать до компетенції відповідного органу, посадової чи службової особи, що призвело до повторного звернення чи звернення до органу вищого рівня, має глибоко аналізуватись і, в разі виявлення ознак тяганини, формалізму та бюрократизму, мати наслідком невідворотне притягнення відповідних осіб до встановленої законом відповідальності.

3. Запровадити з 2003 року періодичне особисте звітування керівників центральних органів виконавчої влади, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій перед Президентом України з питань роботи зі зверненнями громадян.

Головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити періодичне особисте звітування перед ними голів районних державних адміністрацій з питань роботи зі зверненнями громадян.

4. Кабінету Міністрів України з метою прискорення створення належних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення та судовий захист їх прав і свобод забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку проектів адміністративно-процедурного, а також адміністративно-процесуального кодексів та проектів інших нормативно-правових актів, необхідних для створення в Україні системи адміністративних судів та забезпечення їх діяльності.

5. Генеральній прокуратурі України вжити практичних заходів для посилення нагляду за додержанням законодавства про звернення громадян, захисту конституційних прав і свобод громадян, зокрема в судах, поновлення порушених прав і притягнення до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

6. Главі Адміністрації Президента України:

вжити додаткових заходів для вдосконалення практики розгляду та аналізу звернень громадян до Президента України та Адміністрації Президента України, посилити контроль за виконанням відповідних доручень, вирішенням порушених у зверненнях питань;

запровадити особистий прийом громадян Главою Адміністрації Президента України та його заступниками з питань, що мають особливе суспільне значення;

забезпечити систематичний контроль за проведенням особистого прийому громадян керівниками центральних органів виконавчої влади, а також головами місцевих державних адміністрацій та їх заступниками;

внести до 1 жовтня 2002 року пропозиції щодо організації звітування перед Президентом України керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань роботи зі зверненнями громадян;

організувати протягом 2002 - 2003 років за участю представників правоохоронних органів перевірку стану роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади зі зверненнями громадян;

доповідати щоквартально про хід виконання цього Указу, роботу зі зверненнями громадян до Президента України, найбільш важливі проблеми, порушені у них, та стан їх вирішення.

7. Державному управлінню справами забезпечити поліпшення матеріально-технічних та інших умов для роботи зі зверненнями громадян та їх особистого прийому в Адміністрації Президента України.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
13 серпня 2002 року
N 700/2002
 

  

Опрос