Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Министерстве транспорта Украины

Президент Украины
Указ Президента от 11.05.2000 № 678/2000
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міністерство транспорту України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 26 листопада 2001 року N 1144/2001
,
від 27 березня 2002 року N 304/2002
,
 від 29 жовтня 2003 року N 1227/2003
,
 від 5 березня 2004 року N 280/2004
,
 від 16 серпня 2004 року N 912/2004

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
від 27 серпня 2004 року N 1009/2004)

1. Затвердити Положення про Міністерство транспорту України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

статті 1, 2 і 3 Указу Президента України від 21 грудня 1994 року N 790 "Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України";

Указ Президента України від 5 червня 1995 року N 425 "Про Положення про Державний департамент авіаційного транспорту України";

Указ Президента України від 11 вересня 1995 року N 826 "Про вдосконалення управління транспортним комплексом України";

Указ Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186 " Питання Міністерства транспорту України";

абзац другий пункту "г" статті 1 Указу Президента України від 26 липня 1996 року N 596 "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України";

Указ Президента України від 11 червня 1997 року N 531 "Про заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності цивільної авіації в Україні";

статтю 8 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів Президента України";

Указ Президента України від 8 липня 1999 року N 808 "Питання Державної адміністрації морського і річкового транспорту України";

Указ Президента України від 14 липня 1999 року N 849 "Питання Державної адміністрації автомобільного транспорту України".

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
11 травня 2000 року
N 678/2000
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство транспорту України

1. Міністерство транспорту України (Мінтранс України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінтранс України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

2. Мінтранс України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Мінтранс України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.

Мінтранс України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінтрансу України є:

державне управління транспортним комплексом України, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.08.2004 р. N 912/2004)

організація безпечної роботи транспортного комплексу України;

забезпечення реалізації державної політики щодо становлення та розвитку транспортного комплексу України, національної мережі міжнародних транспортних коридорів, організація навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства для своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях усіма видами транспорту;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.08.2004 р. N 912/2004)

забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, здійснення заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи України;

створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності;

створення умов для інтеграції транспортного комплексу України до європейської та світової транспортної системи.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

4. Мінтранс України відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює державне управління автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

2) здійснює координацію роботи підприємств, установ та організацій автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, їх об'єднань, що належать до сфери управління Мінтрансу України (далі - підприємства галузі);

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

3) вживає заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи України, створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транспортного комплексу України;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

4) розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії, координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту;

5) здійснює заходи щодо реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової та соціальної політики в галузі транспорту та  навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

6) здійснює нагляд за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління) вимог нормативно-правових актів щодо судноплавства, руху відповідно на морському і річковому, залізничному та автомобільному транспорті;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 29.10.2003 р. N 1227/2003,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

7) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

8) організовує в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів державних програм розвитку транспортного комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства та вживає в установленому порядку заходів щодо їх виконання;

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

9) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

10) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо досудової санації державних підприємств, які належать до сфери управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і напрямів державних капітальних вкладень у галузь;

11) забезпечує в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;

12) сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, погоджує з відповідними органами інших держав квоти міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

13) за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мінтрансу України, бере участь у роботі міжнародних організацій;

14) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за міжнародними договорами з питань функціонування транспортного комплексу;

(підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

15) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України з питань функціонування транспортного комплексу до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

(підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

16) організовує і в установленому порядку контролює роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;

17) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

18) затверджує галузеві стандарти, в межах повноважень, визначених законодавством, організовує, координує та контролює здійснення сертифікації у галузі;

19) вживає заходів до зменшення шкідливого впливу функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну безпеку на транспорті;

20) здійснює добір кадрів у системі Мінтрансу України, відповідно до законодавства формує кадровий резерв для державної служби та кадровий резерв керівників державних підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників транспортного комплексу України, здійснює в установленому порядку заохочення працівників підприємств галузі;

(підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

21) виступає в установленому порядку державним замовником наукових комплексних досліджень з економічних, технологічних, організаційних, екологічних проблем розвитку транспортного комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

(підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

22) у межах своїх повноважень бере участь у реалізації державної політики зайнятості населення, розробляє заходи щодо забезпечення потреб підприємств галузі у висококваліфікованих працівниках, у встановленому порядку координує діяльність зазначених підприємств з питань підготовки спеціалістів галузі;

23) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування та безпечної роботи транспортного комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

(підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 16.08.2004 р. N 912/2004)

24) забезпечує в межах своєї компетенції здійснення нагляду за додержанням установленого порядку використання радіочастотного спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України;

25) координує здійснення заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій у транспортному комплексі України;

(підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

26) контролює впровадження автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного та навігаційного забезпечення єдиної транспортної системи України і національної мережі міжнародних транспортних коридорів;

27) здійснює в межах своїх повноважень правове регулювання перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти, безпеки руху транспортних засобів, охорони праці та пожежної безпеки, сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу, дипломування спеціалістів морського флоту, функціонування морських та річкових портів, будівництва, реконструкції, ремонту і утримання аеропортів та шляхів сполучення, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України;

28) здійснює загальне керівництво проведенням державної реєстрації морських суден, цивільних повітряних суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, роботою рятувальної, лоцманської та гідрографічної служб морського і річкового транспорту;

29) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

30) здійснює функції компетентного державного органу з перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим транспортом та великовагових і негабаритних вантажів автомобільним транспортом;

(підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.08.2004 р. N 912/2004)

31) здійснює координацію та методичне забезпечення реалізації заходів підготовки єдиної транспортної системи України до сталого її функціонування, а також планування транспортних перевезень в особливий період;

32) визначає порядок створення, підготовки та підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ та організацій транспорту і транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період;

33) забезпечує у разі запровадження в державі особливого періоду переведення транспорту і транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи їх функціонування, а також технічне прикриття та відбудову шляхів сполучення;

34) здійснює управління єдиною транспортною системою України в особливий період;

35) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом профілактики і попередженням правопорушень, додержанням законодавства України підприємствами галузі та виконанням міжнародних договорів;

36) організовує в межах своїх повноважень роботу підприємств галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;

37) бере участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, проводить службові розслідування;

38) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, що належать до сфери його управління;

39) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Мінтранс України має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Мінтранс України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.

У міжнародних відносинах у частині вирішення питань, що належать до його компетенції, Мінтранс України виконує функції Морської адміністрації України.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.08.2004 р. N 912/2004)

7. Мінтранс України у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінтранс України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінтрансу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінтрансу України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

8. Мінтранс України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики в галузі транспорту та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

(підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 16.08.2004 р. N 912/2004)

2) спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства, а також з питань функціонування дорожнього господарства;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінтранс України;

5) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Міністра;

(підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
від 05.03.2004 р. N 280/2004)

6) затверджує програми і плани роботи Мінтрансу України, розглядає та затверджує звіт про їх виконання; 

(підпункт 6 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінтранс України;

(підпункт 7 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

8) підписує нормативно-правові акти Мінтрансу України;

9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі Мінтрансу України урядових органів державного управління;

10) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади і звільнення з посад керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінтрансу України;

11) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників Міністра у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків;

(підпункт 11 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

12) представляє в установленому порядку працівників Мінтрансу України до відзначення державними нагородами України;

13) за поданням керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видатків цих органів;

(підпункт 13 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
 в редакції Указу Президента
України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

14) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Мінтрансу України;

(підпункт 14 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

15) розглядає щорічні звіти щодо результатів діяльності Державної служби автомобільних доріг України в межах, визначених спеціальним директивним наказом;

151) підпункт 151пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено підпунктом 151 згідно з
 Указом Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
підпункт 151 пункту 8 виключено згідно з Указом
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

(пункт 8 в редакції Указу Президента
 України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), і заступників, які належать до числа керівників Міністерства.

Перших заступників та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками та заступниками.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінтрансу України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра - керівником апарату Мінтрансу України.

(пункт 9 в редакції Указу Президента
 України від 26.11.2001 р. N 1144/2001
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
в редакції Указу Президента
  України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

91. Через Міністра транспорту України Кабінетом Міністрів України спрямовується і координується діяльність Державної служби автомобільних доріг України.

(Положення доповнено пунктом 91 згідно з
 Указом Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінтрансу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), перших заступників та заступників Міністра (за посадою), керівників урядових органів державного управління, що утворені у складі Мінтрансу України, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 26.11.2001 р. N 1144/2001,
 від 05.03.2004 р. N 280/2004)

У разі потреби до складу колегії Мінтрансу України можуть входити в установленому порядку інші особи.

(пункт 10 доповнено новим абзацом другим згідно з
Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004
,
у зв'язку із цим абзаци другий та третій вважати
 відповідно абзацами третім та четвертим)

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінтрансу України.

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

11. У складі Мінтрансу України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку науки і техніки в галузі, обговорення найважливіших програм та інших питань у Міністерстві може утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад цієї ради та положення про неї затверджує Міністр.

13. Гранична чисельність працівників Мінтрансу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Мінтрансу України затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 13 в редакції Указів
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
 від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Штатний розпис і кошторис видатків Мінтрансу України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.

(абзац третій пункту 13 в редакції Указу
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінтрансу України затверджує Міністр.

(абзац четвертий пункту 13 в редакції Указу 
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

(пункт 13 в редакції Указу Президента
 України від 26.11.2001 р. N 1144/2001)

14. Мінтранс України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос