Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Представителе Президента Украины в Конституционном Суде Украины

Президент Украины
Указ Президента от 27.07.2007 № 667/2007
редакция действует с 16.01.2013

Указ
Президента України

Про Представника Президента України у Конституційному Суді України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 27 квітня 2010 року N 571/2010
,
 від 4 січня 2013 року N 3/2013

1. Затвердити Положення про Представника Президента України у Конституційному Суді України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 22 травня 1998 року N 504 "Про Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України".

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
27 липня 2007 року
N 667/2007
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Представника Президента України у Конституційному Суді України

(У тексті Положення слова "Глава Секретаріату Президента України", "Секретаріат Президента України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Глава Адміністрації Президента України", "Адміністрація Президента України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 27 квітня 2010 року N 571/2010)

1. Представник Президента України у Конституційному Суді України (далі - Представник Президента України) є особою, яка уповноважується Президентом України представляти на постійній основі у Конституційному Суді України Президента України як суб'єкта права на конституційне подання, брати участь у конституційному провадженні.

(пункт 1 у редакції Указу Президента
 України від 04.01.2013 р. N 3/2013)

2. Представник Президента України уповноважений брати участь у підготовці та провадженні у справах у Конституційному Суді України без додаткового спеціального доручення Президента України.

У разі потреби Представник Президента України може представляти позицію Президента України у Конституційному Суді України разом з іншими особами, визначеними Президентом України для участі у конституційному провадженні у справі.

3. Представник Президента України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Регламентом Конституційного Суду України, розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України, а також цим Положенням.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 04.01.2013 р. N 3/2013)

4. Представник Президента України призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 27.04.2010 р. N 571/2010
,
 у редакції Указу Президента
 України від 04.01.2013 р. N 3/2013)

Представник Президента України має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою.

5. Представник Президента України:

1) координує підготовку проектів конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України, відповідних документів та матеріалів, що підлягають розгляду Конституційним Судом України;

2) вчиняє як представник суб'єкта права на конституційне подання, учасник конституційного провадження всі дії, передбачені Законом України "Про Конституційний Суд України" та Регламентом Конституційного Суду України;

3) вносить за дорученням Президента України зміни та уточнення до конституційних подань, внесених до Конституційного Суду України Президентом України, позиції глави держави щодо конституційних подань інших суб'єктів права на конституційне подання, в тому числі під час розгляду справ Конституційним Судом України;

4) координує діяльність інших представників Президента України, визначених для участі в конституційному провадженні у конкретних справах, що розглядаються Конституційним Судом України;

5) інформує Президента України про хід та результати розгляду справ у Конституційному Суді України, в разі потреби подає Президентові України пропозиції щодо забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України;

6) бере за дорученням Президента України участь у розробленні та правовій експертизі проектів нормативно-правових актів, в опрацюванні інших документів;

7) здійснює за дорученням Президента України інші повноваження.

6. Представник Президента України для здійснення своїх повноважень має право в установленому порядку:

1) взаємодіяти з відповідними посадовими особами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, інших органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та їх апаратами, а також з органами місцевого самоврядування, установами та організаціями;

2) брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, постійних та тимчасових робочих органів, а також консультативно-дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України, у зв'язку з підготовкою пропозицій щодо внесення Президентом України до Конституційного Суду України конституційних подань, вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення;

3) запитувати та одержувати необхідні для здійснення своїх повноважень матеріали і відомості від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

4) ініціювати створення експертних та робочих груп для підготовки узгоджених пропозицій, включення до їх складу працівників Адміністрації Президента України, представників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, вчених, фахівців, вносити пропозиції щодо залучення фахівців на платній основі;

5) брати участь у нарадах, конференціях, круглих столах та інших заходах з питань, що стосуються конституційного судочинства, виступати з питань, що на них обговорюються;

6) вносити пропозиції та погоджувати кандидатури осіб, які представлятимуть позицію Президента України на пленарних засіданнях Конституційного Суду України;

7) користуватись інформаційними базами даних Адміністрації Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

7. Представник Президента України для виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє зі структурними підрозділами Адміністрації Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України.

8. Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Представника Президента України здійснює відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 04.01.2013 р. N 3/2013)

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

Опрос