Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 31.05.2011 № 633/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 8 липня 2011 року N 742/2011

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 року N 197

1. Затвердити Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (додається).

2. Установити, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України є правонаступником Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

3. У тексті Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 439, слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр будівництва та житлово-комунального господарства України", "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", "Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" у відповідному відмінку.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 1 червня 2005 року N 898 "Про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України";

Указ Президента України від 19 грудня 2005 року N 1801 "Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України".

5. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
31 травня 2011 року
N 633/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Мінрегіон України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

2. Мінрегіон України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Мінрегіону України є:

1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах:

удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;

архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства.

4. Мінрегіон України відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер;

2) затверджує:

державні будівельні норми, в тому числі з питань реставрації, консервації, ремонту і пристосування пам'яток архітектури і містобудування, планування їх територій, порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва, кошторисну нормативну базу у будівництві, порядок її застосування при здійсненні будівництва із залученням державних коштів; положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію та її склад; положення про експериментальне будівництво; типове положення про Архітектурно-містобудівну раду та типову форму будівельного паспорта; правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будинків і споруд; склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту, занесеного до Списку історичних населених місць;

галузеві програми щодо підвищення енергоефективності у будівельній галузі; кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури;

методологію проектування, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах;

порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання; єдину соціально-економічну, технічну політику у сфері питної води та питного водопостачання; інструкцію з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; регламенти енергетичного аудиту об'єктів житлової та соціальної сфери, форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; індекси балансової вартості об'єктів житлового фонду;

методики визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері, вартості утримання та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства;

методичні рекомендації та порядок проведення моніторингу якості питної води, технічного стану систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, процесів підтоплення міст і селищ міського типу;

нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

3) приймає рішення про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, визначає офіційне видання, в якому публікуються такі рішення;

4) здійснює:

повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництві, стандартизації стосовно організації розроблення, схвалення, прийняття, перегляду та зміни національних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів;

управління у сфері містобудівної діяльності шляхом планування територій на державному рівні, визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення містобудівної документації та ведення моніторингу за дотриманням законодавства у сфері містобудування;

організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та впровадження інфраструктурних проектів; діяльності саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності; підтвердження придатності будівельних виробів до застосування (видає технічні свідоцтва) та оцінки відповідності у визначеній сфері діяльності;

організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

галузеву експертизу науково-дослідних (науково-технічних) установ у галузях будівництва, житлово-комунального господарства та промисловості будівельних матеріалів;

реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, вносить відомості про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності;

методичне забезпечення з питань інженерно-сейсмометричних спостережень, інженерного захисту територій та об'єктів, сейсмічного мікрорайонування територій; технічного регулювання стосовно будівельних виробів, будинків і споруд, розроблення технічних регламентів;

заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

взаємодію з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань застосування єдиної державної геодезичної системи координат і картографічної основи для розроблення містобудівної документації та встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць;

5) забезпечує у межах своїх повноважень нормативне, науково-технічне та експертне супроводження будівельних робіт на об'єкті "Укриття" та інших об'єктах Чорнобильської АЕС;

6) контролює дотримання замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями та іншими учасниками інвестиційної діяльності нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням державних коштів; діяльність саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності;

7) надає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:

актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністративно-територіального устрою; об'єднання територіальних громад;

нормативно-правового забезпечення державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

вдосконалення механізмів інвестування та фінансування у будівництві, у тому числі житловому і промисловому, та житлово-комунальному господарстві; державних програм у сфері будівництва і житлово-комунального господарства; проведення експертизи і затвердження проектів будівництва; державного фінансування капітальних вкладень і договірних відносин у будівництві;

нормативного забезпечення ведення містобудівного кадастру на державному та регіональному рівнях;

архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

порядку формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, які підлягають регулюванню (крім цін і тарифів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

8) веде містобудівний кадастр на державному рівні, Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

9) надає статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві; пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади про призначення органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

10) погоджує проекти експериментального будівництва; титули будов і титули на виконання проектно-вишукувальних робіт, затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України; умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності; схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання; регіональні програми у сфері житлово-комунального господарства;

11) проводить:

архітектурно-містобудівні конкурси; професійну атестацію виконавців робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури;

моніторинг реалізації Генеральної схеми планування території України та іншої містобудівної документації; вартості будівництва та тенденцій розвитку будівельної галузі; стану підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;

12) утворює та забезпечує функціонування центрального фонду будівельних норм, галузевого фонду нормативних документів у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, здійснює наповнення фондів; утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження в галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів;

13) готує та оприлюднює національну доповідь про якість питної води і стан питного водопостачання в Україні;

14) розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії;

15) забезпечує виконання державних програм у відповідних сферах; функціонування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві;

16) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери будівництва, житлово-комунального господарства;

17) організовує проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку", щорічної акції "За чисте довкілля" та Дня благоустрою територій населених пунктів;

18) сприяє створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів;

19) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

20) інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у відповідних сферах;

21) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Мінрегіон України з метою організації своєї діяльності:

1) здійснює в межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

2) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його повноважень;

3) сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України, адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, надає пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

4) координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

5) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, майном підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

6) реалізовує в межах своїх повноважень державну політику стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

7) виконує завдання з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

8) забезпечує в межах своїх повноважень боротьбу з корупцією;

9) здійснює претензійно-позовну роботу, звертається до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у відповідних сферах;

10) здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міністерства;

11) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів, розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

13) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, в тому числі через засоби масової інформації і власний веб-сайт, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції;

14) здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління.

6. Мінрегіон України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скасовувати відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, підконтрольних та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції;

6) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати для забезпечення виконання покладених на нього завдань відповідні підприємства, установи і організації.

7. Мінрегіон України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

8. Мінрегіон України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністр).

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 08.07.2011 р. N 742/2011)

Накази Мінрегіону України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Мінрегіону України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінрегіону України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Мінрегіон України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

10. Через Міністра спрямовується і координується діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Здійснюючи спрямування і координацію діяльності відповідного центрального органу виконавчої влади, Міністр:

1) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;

3) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

4) доручає керівнику центрального органу виконавчої влади скасувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови - скасовує акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;

5) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів;

6) заслуховує звіти про виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планів його роботи;

7) вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатури на посаду керівника відповідного центрального органу виконавчої влади і за пропозицією його керівника - щодо кандидатур на посади його заступників;

8) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

9) погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади;

10) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади;

11) погоджує пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

12) визначає структурний підрозділ апарату Мінрегіону України, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

13) визначає посадові особи Мінрегіону України, які включаються до складу колегії центрального органу виконавчої влади;

14) визначає порядок обміну інформацією між Мінрегіоном України та центральним органом виконавчої влади, періодичність її подання;

15) порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників;

16) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

17) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади;

18) видає обов'язкові до виконання відповідним центральним органом виконавчої влади накази та доручення з питань спрямування та координації його діяльності;

19) вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності центрального органу виконавчої влади.

11. Міністр як керівник Мінрегіону України:

1) очолює Мінрегіон України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Мінрегіону України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінрегіону України, звіти про їх виконання;

3) представляє Мінрегіон України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

4) організовує та контролює у межах компетенції виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, розглядає питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінрегіону України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра, розглядає в установленому порядку питання про присвоєння їм відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

7) порушує в установленому порядку питання про заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступника Міністра (у разі введення) та заступника Міністра - керівника апарату;

8) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними працівників;

9) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення працівників Мінрегіону України державними нагородами;

10) погоджує відповідно до законодавства призначення на посади та звільнення з посад керівників підзвітних та підконтрольних Мінрегіону України структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників державних будівельних корпорацій, інших підприємств, установ, організацій, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності таких керівників;

11) приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів;

12) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проектів законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

12. Міністр має першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - перший заступник Міністра) та заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - керівника апарату (далі - заступник Міністра - керівник апарату).

У разі необхідності для забезпечення здійснення Мінрегіоном України окремих завдань за рішенням Президента України у Мінрегіоні України вводиться посада заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - заступник Міністра).

Перший заступник Міністра, заступник Міністра (у разі введення), заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Обов'язки першого заступника Міністра, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра - керівника апарату та розподіл повноважень між першим заступником Міністра і заступником Міністра (у разі введення) визначаються Міністром.

Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінрегіону України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату Мінрегіону України, розглядає питання про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінрегіону України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінрегіоні України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінрегіону України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінрегіону України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінрегіоні України можуть утворюватись наукова рада, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

14. Положення про Мінрегіон України затверджує Президент України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінрегіону України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінрегіону України затверджується Міністром.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінрегіону України затверджує заступник Міністра - керівник апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

Мінрегіон України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос