Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о порядке подготовки документов относительно предоставления доступа к государственной тайне иностранцам и лицам без гражданства

Президент Украины
Указ Президента от 17.07.2006 № 621/2006
действует с 13.08.2006

Указ
Президента України

Про Положення про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства

З метою забезпечення охорони державної таємниці та відповідно до частини першої статті 5 та частини п'ятої статті 27 Закону України "Про державну таємницю" постановляю:

Затвердити Положення про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
17 липня 2006 року
N 621/2006
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства

1. Це Положення визначає порядок підготовки документів щодо надання з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України доступу до державної таємниці (далі - доступ) іноземцям та особам без громадянства, які не є офіційними представниками іноземної держави чи міжнародної організації, переоформлення та скасування такого доступу.

2. Підставою для надання доступу іноземцям та особам без громадянства є міжнародний договір України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або вмотивоване розпорядження Президента України.

3. Іноземцям та особам без громадянства може бути надано доступ, якщо вони мають спеціальні знання чи навички для виконання робіт, пов'язаних із державною таємницею, або існують виняткові об'єктивні обставини для надання доступу і такі іноземці та особи без громадянства взяли письмові зобов'язання щодо збереження державної таємниці, до якої їм передбачається надати доступ.

Письмові зобов'язання іноземців та осіб без громадянства щодо збереження секретної інформації оформляються у двох примірниках українською мовою та мовою, якою вони володіють, за формою, що встановлюється Службою безпеки України.

Перший примірник письмових зобов'язань разом з іншими матеріалами щодо надання доступу іноземцям та особам без громадянства зберігається в режимно-секретному органі державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації або у працівника, на якого покладені обов'язки щодо забезпечення режиму секретності, за місцем надання доступу протягом строку дії рішення про віднесення відповідної інформації до державної таємниці. Другий примірник письмових зобов'язань зберігається в Службі безпеки України протягом такого ж строку.

4. Для одержання дозволу на доступ іноземця або особи без громадянства державний орган, орган місцевого самоврядування вносить Службі безпеки України пропозиції щодо доцільності такого доступу.

Підприємства, установи і організації державного сектора економіки подають пропозиції щодо надання дозволу на доступ іноземців або осіб без громадянства до органу виконавчої влади, в управлінні яких вони перебувають. Інші підприємства, установи і організації подають такі пропозиції до замовників робіт, пов'язаних із державною таємницею. Зазначені органи виконавчої влади та замовники робіт, пов'язаних із державною таємницею, розглядають одержані пропозиції та за результатами розгляду вносять Службі безпеки України пропозиції щодо доцільності доступу.

5. Пропозиції, які вносяться Службі безпеки України, мають містити:

1) відомості про іноземця чи особу без громадянства, яким пропонується надати доступ (прізвище, ім'я та за наявності по батькові, дата і місце народження, місце роботи, громадянство, наявність спеціальних знань, навичок для виконання робіт, пов'язаних із державною таємницею, виняткових об'єктивних обставин для надання доступу);

2) інформацію про наявність (відсутність) відповідного міжнародного договору України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, який є підставою для надання доступу;

3) обгрунтування доцільності, необхідності надання доступу;

4) відомості про секретну інформацію (матеріальні носії), доступ до якої пропонується надати іноземцям або особам без громадянства, належність до відповідної категорії та ступінь секретності з посиланням на статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

5) відомості про строк, на який планується надати доступ іноземцеві або особі без громадянства;

6) оцінку можливих ризиків, політичних, правових, соціально-економічних, фінансових, гуманітарних та інших наслідків надання доступу іноземцям та особам без громадянства.

Пропозиції можуть містити інші відомості, які мають значення чи повинні враховуватись під час вирішення питання щодо надання доступу іноземцеві або особі без громадянства.

До пропозицій додається другий примірник письмових зобов'язань, наданих іноземцями або особами без громадянства, щодо збереження секретної інформації, доступ до якої їм буде надано.

6. Служба безпеки України розглядає із залученням заінтересованих центральних органів виконавчої влади і установ одержані пропозиції та за результатами їх розгляду:

за наявності міжнародного договору України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, видає державному органу, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі чи організації дозвіл на доступ іноземця або особи без громадянства;

за відсутності такого міжнародного договору України порушує перед Радою національної безпеки і оборони України питання щодо внесення Президентові України пропозиції про видання розпорядження про надання доступу іноземцям або особам без громадянства.

7. Для розгляду Радою національної безпеки і оборони України питання щодо внесення Президентові України пропозиції про видання розпорядження про надання доступу іноземцям або особам без громадянства Служба безпеки України готує та подає за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект відповідного розпорядження Президента України.

Проект розпорядження Президента України про надання доступу іноземцям або особам без громадянства повинен містити:

1) відомості про секретну інформацію, доступ до якої надається, перелік її матеріальних носіїв та ступінь секретності;

2) найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, в якому передбачається здійснити доступ іноземців або осіб без громадянства;

3) відомості про іноземця або особу без громадянства, яким пропонується надати доступ (прізвище, ім'я та за наявності по батькові, громадянство);

4) строк, на який передбачається надати іноземцеві або особі без громадянства доступ;

5) органи, які здійснюють контроль за передачею секретної інформації.

8. Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність надання іноземцеві або особі без громадянства доступу інтересам забезпечення національної безпеки України, законодавству України, в тому числі міжнародним договорам, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, за результатами розгляду поданих Службою безпеки України матеріалів вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо видання розпорядження про надання доступу.

9. На виконання розпорядження Президента України Служба безпеки України видає державному органу, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі чи організації дозвіл на надання доступу іноземцеві або особі без громадянства.

Форма дозволу на надання доступу іноземцеві або особі без громадянства встановлюється Службою безпеки України.

10. У разі коли за результатами розгляду пропозицій про надання доступу іноземцеві або особі без громадянства цей доступ визнано таким, що не відповідає інтересам забезпечення національної безпеки України, законодавству України, Служба безпеки України повідомляє державний орган, орган місцевого самоврядування, замовника робіт, пов'язаних із відповідною державною таємницею, від якого надійшла така пропозиція, про відмову в наданні доступу.

11. На підставі розпорядження Президента України про надання доступу іноземцеві або особі без громадянства чи міжнародного договору України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, та відповідно до дозволу Служби безпеки України керівник державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації видає наказ або письмове розпорядження про надання іноземцеві або особі без громадянства доступу до визначеної секретної інформації, в якому зазначаються:

1) відомості про іноземця або особу без громадянства, яким надається доступ (прізвище, ім'я та за наявності по батькові, дата і місце народження, місце роботи, громадянство);

2) підстава для надання доступу;

3) назва робіт, пов'язаних із державною таємницею, до виконання яких залучається іноземець або особа без громадянства, виняткові об'єктивні обставини для надання доступу таким особам;

4) відомості про секретну інформацію, доступ до якої надається, перелік її матеріальних носіїв, належність до відповідної категорії та ступінь секретності з посиланням на статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

5) строк, на який надається доступ.

У наказі, письмовому розпорядженні можуть зазначатися інші відомості, що стосуються доступу та охорони державної таємниці.

12. Керівник державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації або керівник режимно-секретного органу чи працівник відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, на якого покладено обов'язки щодо забезпечення режиму секретності, ознайомлюють іноземця або особу без громадянства, яким надається доступ, з положеннями нормативно-правових актів України про відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю, правилами секретного діловодства та іншими вимогами у сфері охорони державної таємниці в частині, що їх стосується.

13. Доступ іноземцеві або особі без громадянства скасовується наказом, письмовим розпорядженням керівника державного органу, органу місцевого самоврядування підприємства, установи чи організації, які його надали, протягом трьох робочих днів у разі:

1) закінчення строку, на який надано доступ;

2) відсутності необхідності продовження робіт, пов'язаних із державною таємницею, іноземцем або особою без громадянства, припинення виняткових об'єктивних обставин, що зумовили надання доступу таким особам;

3) порушення іноземцем або особою без громадянства режиму секретності, що може призвести до розголошення секретної інформації та/або втрати її матеріальних носіїв;

4) виникнення або виявлення обставин, які внаслідок надання іноземцеві або особі без громадянства доступу можуть завдати шкоди національній безпеці;

5) письмового звернення іноземця або особи без громадянства про скасування доступу.

Керівник державного органу, органу місцевого самоврядування підприємства, установи чи організації, який скасував доступ іноземцеві або особі без громадянства, повідомляє про своє рішення та підстави його прийняття Службі безпеки України.

14. Продовження строку доступу іноземцям або особам без громадянства здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 3 - 12 цього Положення.

15. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації ведуть облік секретної інформації, доступ до якої було надано іноземцям або особам без громадянства.

Служба безпеки України веде централізований облік секретної інформації, до якої надано доступ іноземцям або особам без громадянства.

16. Контроль за виконанням цього Положення здійснює Служба безпеки України.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

Опрос