Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Национальном президентском оркестре

Президент Украины
Указ Президента от 12.06.1998 № 616/98
редакция действует с 31.01.2013

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Національний президентський оркестр

(назва із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000,
 від 23.01.2013 р. N 42/2013)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 11 лютого 2000 року N 228/2000
,
 від 23 січня 2013 року N 42/2013

Затвердити Положення про Національний президентський оркестр (додається).

(із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000,
 від 23.01.2013 р. N 42/2013)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
 12 червня 1998 року
N 616/98

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 червня 1998 року N 616/98

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний президентський оркестр

(назва із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000,
 від 23.01.2013 р. N 42/2013)

1. Національний президентський оркестр (далі - Оркестр) є військовим творчим колективом, який забезпечує музичне обслуговування заходів державного значення і підпорядковується Міністрові оборони України.

(абзац перший пункту 1 в редакції Указу
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

Діяльність Оркестру здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення.

2. Основними завданнями Оркестру є:

музичне обслуговування державних заходів, що проводяться за участю Президента України або під його особистим патронатом;

відродження і розвиток традицій національної культури України;

пропаганда здобутків національного музичного мистецтва - класичної спадщини і творів сучасних українських композиторів;

участь у патріотичному та естетичному вихованні військовослужбовців та інших громадян України.

3. Оркестр відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких заходах;

2) здійснює гастрольно-концертну діяльність;

3) обирає напрями творчої діяльності, жанри, репертуар, публічно виконує концертні програми;

4) використовує будь-які форми публічного виконання концертної програми;

5) здійснює показ по телебаченню, зйомку та кіно-, відео-, аудіозаписи, тиражує, реалізовує, розповсюджує і видає дозволи на копіювання їх в Україні та за кордоном;

6) проводить творчий обмін музикантами, солістами, диригентами з провідними музичними колективами іноземних держав.

4. Оркестр має право:

здійснювати в установленому порядку творчу діяльність як в Україні, так і за її межами, набувати, наймати необхідне для роботи рухоме та нерухоме майно;

використовувати офіційну символіку, рекламувати свої концертні програми;

користуватися закріпленим за ним державним майном, що складається з основних фондів, транспортних, матеріально-технічних засобів та речових цінностей і перебуває на його балансі.

5. Управління Оркестром здійснюється на основі єдиноначальності та колегіальності.

6. Оркестр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром оборони України за попередньою згодою наглядової ради Оркестру.

(абзац перший пункту 6 у редакції Указу
 Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

На посаду директора може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент) і досвід організаційно-творчої роботи.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000
,
 у редакції Указу Президента
 України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

Директор Оркестру:

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

здійснює керівництво Оркестром, організовує і спрямовує його діяльність;

забезпечує управління коштами і майном Оркестру, здійснює контроль за їх використанням;

призначає і звільняє працівників Оркестру;

несе відповідальність за діяльність Оркестру.

7. Директор Оркестру має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром оборони України за поданням директора Оркестру.

На посаду заступника директора Оркестру може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент).

Заступник директора Оркестру є одним із диригентів Оркестру, виконує обов'язки директора Оркестру в разі його відсутності.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000
,
 у редакції Указу Президента
 України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

8. Творчу діяльність Оркестру спрямовує художній керівник Оркестру, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром оборони України за поданням директора Оркестру, погодженим із наглядовою радою Оркестру.

На посаду художнього керівника Оркестру може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент) і досвід творчої роботи.

Художній керівник Оркестру є головним диригентом Оркестру.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000
,
 замінено трьома абзацами згідно з Указом
 Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати
 відповідно абзацами четвертим - восьмим)

Художній керівник Оркестру:

(абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

визначає творчі плани Оркестру;

формує репертуар, запрошує за погодженням із директором Оркестру до участі у концертній діяльності Оркестру провідних вітчизняних і зарубіжних диригентів, музикантів, співаків;

(абзац шостий пункту 8 у редакції Указу
 Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

проводить роботу з композиторами України, включає їх твори до концертних програм;

несе персональну відповідальність за художній рівень репертуару, добір творчих кадрів.

9. Для обговорення репертуару Оркестру, розгляду питань стосовно його творчо-виробничої та гастрольної діяльності, надання рекомендацій щодо збереження і примноження національних традицій утворюється художня рада Оркестру.

Головою художньої ради Оркестру є художній керівник Оркестру.

Художня рада Оркестру діє відповідно до положення, затвердженого Міністром оборони України.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000,
 у редакції Указу Президента
 України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

10. Для здійснення контролю за діяльністю Оркестру створюється наглядова рада Оркестру, до складу якої входять представники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, творчих спілок, видатні діячі культури і мистецтва України.

Персональний склад наглядової ради Оркестру затверджується Кабінетом Міністрів України.

(пункт 10 у редакції Указу Президента
 України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

11. Склад Оркестру формується в установленому порядку з числа військовослужбовців і цивільних осіб. Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) Оркестру здійснюється на конкурсній основі.

(пункт 11 у редакції Указу Президента
 України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

12. Фінансування Оркестру, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за окремим рахунком у межах коштів, що виділяються з Державного бюджету України на утримання Збройних Сил України.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000)

13. Посадові оклади особам, які займають штатні посади в Оркестрі, встановлюються за окремими нормативами на основі єдиної тарифної сітки з урахуванням кваліфікаційних вимог, тарифних розрядів та відповідних надбавок.

14. Оркестр у встановленому порядку має валютний рахунок, до якого спрямовуються кошти, отримані від його діяльності і які витрачаються на розвиток матеріально-технічної бази Оркестру.

15. Кількісний склад Оркестру затверджує Міністр оборони України за поданням директора Оркестру, погодженим з наглядовою радою.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 11.02.2000 р. N 228/2000,
від 23.01.2013 р. N 42/2013)

16. Оркестр є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

17. Оркестр має штандарт. Музиканти Оркестру забезпечуються парадною і концертною формою одягу.

(Положення доповнено пунктом 17 згідно з Указом
 Президента України від 23.01.2013 р. N 42/2013)

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

Опрос