Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы по контракту военнослужащими Управления государственной охраны Украины

Президент Украины
Указ Президента от 24.05.2011 № 598/2011
действует с 02.06.2011

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

1. Внести до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року N 982, такі зміни:

1) у пункті 10:

у підпункті "а":

- в абзаці другому слова "шести місяців" замінити словами "трьох місяців";

- в абзаці четвертому слова "або професійно-технічну освіту" замінити словами "професійно-технічну або повну загальну середню освіту";

абзац п'ятий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовозобов'язаних";

2) в абзаці шостому пункту 12 слова і цифру "на 5 років" замінити словами і цифрами "на 3 - 5 років";

3) пункт 15 після слів "трирічного віку" доповнити словами "у відпустці по догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, строком не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку";

4) в абзаці другому пункту 23 слова "або які перебували на посаді прапорщика не менше одного року" виключити;

5) пункт 26 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання офіцерського складу";

6) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Чергове військове звання до полковника включно може бути присвоєно особам офіцерського складу достроково начальником Управління державної охорони України у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України";

7) пункт 40 доповнити абзацом такого змісту:

"Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому начальником Управління державної охорони України";

8) у підпункті "д" пункту 42 слова "військовозобов'язані, жінки" замінити словами "громадяни призовного віку, військовозобов'язані, жінки";

9) підпункт "д" пункту 48 доповнити словами "але не більше двох місяців";

10) абзаці п'ятому пункту 54 слова і цифри "тривалістю 45 календарних днів" виключити;

11) підпункт "а" пункту 65 викласти в такій редакції:

"а) у запас Служби безпеки України - осіб офіцерського складу, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі (крім осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили); в запас у загальному порядку - осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили";

12) абзац другий пункту 69 замінити двома абзацами такого змісту:

"У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.

У разі поновлення на військовій службі (посаді) період вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і у пільговому обчисленні) та до терміну, встановленого для присвоєння чергового військового звання";

13) пункт 70 доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, а також у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність, не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я";

14) в абзаці першому пункту 73 слова "за підпунктами "е", "є", "и" пункту 66" замінити словами "за підпунктами "е", "є", "ж", "и" пункту 66";

15) пункт 83 викласти в такій редакції:

"83. Військові звання рядового, сержантського і старшинського складу Управління у воєнний час присвоюються начальником Управління державної охорони України";

16) у додатку до Положення абзац третій пункту 2 виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
24 травня 2011 року
N 598/2011
 

Опрос