Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присуждении Государственных премий Украины в области науки и техники 2010 года

Президент Украины
Указ Президента от 20.05.2011 № 594/2011
действует с 12.06.2011

УКАЗ
Президента України

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2010 року:

- за створення та впровадження в експлуатацію сімейства цивільних важких транспортних літаків Ан-124-100М, Ан-124-100-150, Ан-124-100М-150:

ДВЕЙРІНУ Олександру Захаровичу - головному конструкторові державного підприємства "Антонов"

РУДЮКУ Григорію Івановичу - кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного підприємства "Антонов"

ПАНЧЕНКУ Олександру Миколайовичу - заступникові генерального директора - начальнику виробництва державного підприємства "Антонов"

ГАБРУКУ Геннадію Івановичу - заступникові головного конструктора державного підприємства "Антонов"

СУРМАЧУ Олегу Олександровичу - заступникові головного конструктора державного підприємства "Антонов"

ДОБРОВОЛЬСЬКОМУ Миколі Кириловичу - начальникові відділу державного підприємства "Антонов"

ЛАГУТКІНУ Олександру Миколайовичу - начальникові відділу державного підприємства "Антонов"

СТЕФАНИШИНУ Миколі Івановичу - начальникові відділу державного підприємства "Антонов"

ЄРМОХІНУ Івану Григоровичу - кандидатові технічних наук, провідному конструкторові державного підприємства "Антонов"

МІСАНУ Леоніду Григоровичу - провідному конструкторові державного підприємства "Антонов";

- за розробку технологій і організацію виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні:

ЧЕРГИНЦЮ Віктору Леонідовичу - докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

СМИРНОВУ Миколі Миколайовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БОЯРИНЦЕВУ Андрію Юрійовичу - завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

МАЗУРЕНКУ Євгену Андрійовичу - докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України

ОВЧІННІКОВУ Анатолію Інокентійовичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром"

БАЛЬНИХ Валентині Дмитрівні - старшому науковому співробітникові публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Йодобром";

- за роботу "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)":

ДЕМЧИШИНУ Михайлу Гордійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геологічних наук НАН України

КУЗЬМЕНКУ Едуарду Дмитровичу - докторові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

КЛИМЧУКУ Олександру Борисовичу - кандидатові геологічних наук, директорові науково-дослідного центру "Український інститут спелеології і карстології" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАН України

ФЕСЕНКУ Олексію Валентиновичу - кандидатові геологічних наук, доцентові Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

АБРАМОВУ Ігорю Борисовичу - докторові технічних наук, заступникові директора державного підприємства "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних та екологічних вишукувань"

ЛУЩИКУ Анатолію Васильовичу - докторові геолого-мінералогічних наук, головному науковому співробітникові Кримського відділення Українського державного геологорозвідувального інституту

ВЕЛИЧКУ Володимиру Феодосійовичу - головному інженерові державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України"

КЛИМЧУК Людмилі Миколаївні - завідувачеві сектору державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України"

БОГАТИРЬОВІЙ Еммі Іванівні - геологові;

- за цикл наукових праць "Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами":

ШВАРТАУ Віктору Валентиновичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

МОРДЕРЕРУ Євгену Юлійовичу - докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

МЕРЕЖИНСЬКОМУ Юрію Георгійовичу - кандидатові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ОМЕЛЬЧУКУ Сергію Тихоновичу - докторові медичних наук, деканові Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

КЛИСЕНКО Марті Архипівні - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту медицини праці Академії медичних наук України

ІВАЩЕНКУ Олександру Олексійовичу - докторові сільськогосподарських наук, першому заступникові директора Інституту цукрових буряків;

- за роботу "Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва":

ТАРАСЕВИЧУ Миколі Івановичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України

МЕЛЬНИКУ Сергію Григоровичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України

ОЛАБІНУ Володимиру Михайловичу - кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту газу НАН України

ШАТОСІ Володимиру Івановичу - докторові технічних наук, проректорові Національної металургійної академії України

ПІНЧУК Софії Йосипівні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національної металургійної академії України

СТАЛІНСЬКОМУ Дмитру Віталійовичу - докторові технічних наук, генеральному директорові Українського державного науково-технічного центру "Енергосталь";

- за роботу "Моніторинг та діагностування електроенергетичних об'єктів та систем України на базі комплексів "Регіна":

БУТКЕВИЧУ Олександру Федотовичу - докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ТУТИКУ Володимиру Львовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України

ДЯЧУКУ Сергію Яковичу - провідному інженерові Інституту електродинаміки НАН України

СОРОЧИНСЬКОМУ Валерію Володимировичу - провідному інженерові Інституту електродинаміки НАН України

ЯНДУЛЬСЬКОМУ Олександру Станіславовичу - докторові технічних наук, деканові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

СТАСЮКУ Олександру Іоновичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту;

- за цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування":

ШАРКОВСЬКОМУ Олександру Миколайовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту математики НАН України

ЧУЄШОВУ Ігорю Дмитровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

КОЛЯДІ Сергію Федоровичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України

РОМАНЕНКО Олені Юріївні - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України

МАЙСТРЕНКУ Юрію Леонідовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

ТЕПЛІНСЬКОМУ Олексію Юрійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

ФЕДОРЕНКУ Володимиру Васильовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

БЕЗУГЛОМУ Сергію Івановичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України

ДАНИЛЕНКУ Олександру Івановичу - докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України

КОРОБОВУ Валерію Івановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

- за створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв:

ВИПАНАСЕНКУ Станіславу Івановичу - докторові технічних наук, професорові Національного гірничого університету

СОБОЛЄВУ Валерію Вікторовичу - докторові технічних наук, професорові Національного гірничого університету

ШКРАБЦЮ Федору Павловичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного гірничого університету

ВАРЕНИКУ Євгену Олександровичу - кандидатові технічних наук, директорові Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом

САВИЦЬКОМУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних наук, заступникові директора Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом

ОМЕЛЬЧЕНКУ Олександру Миколайовичу - першому заступникові директора Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом

ЧЕРНОВУ Ігорю Яковичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом

ДЗЮБАНУ Віталію Серафімовичу - докторові технічних наук, першому заступникові директора дирекції стратегії поставок електротехнічної продукції закритого акціонерного товариства "Донецьксталь" - металургійний завод";

- за роботу "Новий клас біологічно активних ліпідів - N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування)":

КОСТЕРІНУ Сергію Олексійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

ГУЛІЙ Надії Максимівні - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

КЛІМАШЕВСЬКОМУ Віталію Мар'яновичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

ГОРІДЬКО Тетяні Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

КОСЯКОВІЙ Галині Василівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

БЕРДИШЕВУ Андрію Геннадійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

ЧУМАКУ Анатолію Андрійовичу - докторові медичних наук, завідувачеві лабораторії державної установи "Науковий центр радіаційної медицини"

МАРГІТИЧУ Віктору Михайловичу - докторові медичних наук, медичному директорові відкритого акціонерного товариства "Фармак";

- за роботу "Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями":

ІВЧЕНКУ Валерію Костянтиновичу - докторові медичних наук, ректорові Луганського державного медичного університету

ЛІСОВОМУ Володимиру Миколайовичу - докторові медичних наук, ректорові Харківського національного медичного університету

ІСТОМІНУ Андрію Георгійовичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного медичного університету

БОРЗИХ Олександру Володимировичу - докторові медичних наук, професорові Донецького національного медичного університету імені М. Горького

ЛОБАНОВУ Григорію Вікторовичу - докторові медичних наук, професорові Донецького національного медичного університету імені М. Горького

ВОЗІАНОВУ Сергію Олександровичу - докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи "Інститут урології Академії медичних наук України"

СТРАФУНУ Сергію Семеновичу - докторові медичних наук, заступникові директора державної установи "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України"

КУРІННОМУ Ігорю Миколайовичу - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України"

ГУР'ЄВУ Сергію Омеляновичу - докторові медичних наук, заступникові директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- за роботу "Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів":

ШВЕЦЮ Юрію Васильовичу - завідувачеві групи Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

МАЗУРУ Олександру Анатолійовичу - кандидатові економічних наук, директорові товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний парк "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона"

ДАНІЛЕНКУ Едуарду Івановичу - докторові технічних наук, професорові Державного економіко-технологічного університету транспорту;

- за роботу "Створення авіаційних та навчально-тренувальних комплексів на базі багатофункціональних радіоелектронних систем":

КІСЕЛЬОВУ Володимиру Костянтиновичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України

ХЛОПОВУ Григорію Івановичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України

ЗУБКОВУ Анатолію Миколайовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Наукового центру Сухопутних військ Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

РУДИКУ Василю Івановичу - начальникові лабораторії державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон"

ГУЧЕНКУ Миколі Івановичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"

КОВАЛЬОВУ Євгену Дмитровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"

УДОВЕНКУ Володимиру Олексійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"

МОЦАРЮ Петру Івановичу - заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"

МАТЮСІ Володимиру Михайловичу - провідному інженеру-програмістові товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Авіа"

МОЦАРЮ Анатолію Івановичу - посмертно;

- за роботу "Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану":

ЛУКІНОВУ Вячеславу Володимировичу - докторові геолого-мінералогічних наук, заступникові директора Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України

ПЕРЕПЕЛИЦІ Валентину Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України

ЧЕМЕРИСУ Ігорю Федоровичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України

РАДЗІВІЛЛУ Анатолію Яковичу - докторові геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту геологічних наук НАН України

КІСІЛЮ Ігорю Степановичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ПАВЛОВУ Станіславу Дмитровичу - кандидатові геолого-мінералогічних наук, заступникові директора Українського науково-дослідного інституту природних газів

БОКІЮ Борису Всеволодовичу - докторові технічних наук, заступникові генерального директора орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька"

ЄФРЕМОВУ Ігорю Олексійовичу - кандидатові технічних наук, директорові шахти орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька";

- за роботу "Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об'єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами":

КИСЕЛЬОВУ Миколі Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України

РОЗЕНБУШ Вірі Калениківні - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України

ТИШКОВЦЮ Віктору Павловичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Радіоастрономічного інституту НАН України

БЕЛЬСЬКІЙ Ірині Миколаївні - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ЛУПІШКУ Дмитру Федоровичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

КАЙДАШУ Вадиму Григоровичу - кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ЄФІМОВУ Юрію Сергійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія"

МІЩЕНКУ Михайлу Івановичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Годдардівського інституту космічних досліджень НАСА, США

ШАХОВСЬКОМУ Миколі Михайловичу - кандидатові фізико-математичних наук (посмертно)

КУЧЕРОВУ Віталію Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних наук (посмертно);

- за підручник "Хірургія" у 2 томах:

1. Хірургія. Том 1. - Дніпро-VAL, 2006. - 443 с.;

2. Хірургія. Том 2. -  Дніпро-VAL, 2007. - 627 с.:

БЕРЕЗНИЦЬКОМУ Якову Соломоновичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Дніпропетровської державної медичної академії

ХАПАТЬКУ Георгію Юхимовичу - кандидатові медичних наук, асистентові кафедри Дніпропетровської державної медичної академії

КЛИМЕНКУ Володимиру Микитовичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Запорізького державного медичного університету

ШАПОВАЛУ Сергію Дмитровичу - докторові медичних наук, першому проректорові Запорізької медичної академії післядипломної освіти

ШІДЛОВСЬКОМУ Віктору Олександровичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського;

- за цикл наукових праць "Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості":

МАКСИМЕНКУ Сергію Дмитровичу - докторові психологічних наук, академіку-секретареві відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України

КЛИМЕНКУ Віктору Васильовичу - докторові психологічних наук, професорові Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2010 рік сто вісімдесят тисяч гривень кожна.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
20 травня 2011 року
N 594/2011
 

  

Опрос