Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции развития Государственной пограничной службы Украины на период до 2015 года

Президент Украины
Указ Президента от 19.06.2006 № 546/2006
действует с 16.07.2006

Указ
Президента України

Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 30 жовтня 2008 року N 971/2008

Схвалити Концепцію розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року (додається).

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
19 червня 2006 року
N 546/2006
 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року

Загальні положення

Ця Концепція визначає основні напрями розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року і спрямована на створення сучасної прикордонної служби європейського типу, яка гарантовано забезпечуватиме захист національних інтересів на державному кордоні.

Для досягнення поставлених цілей необхідно:

удосконалити правове регулювання діяльності Державної прикордонної служби України;

оптимізувати структуру Державної прикордонної служби України та реформувати її систему управління;

створити сучасну інтегровану систему охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

реформувати систему підготовки особового складу з урахуванням загальноєвропейських стандартів;

створити ефективну систему логістики, в тому числі забезпечити технічне переоснащення підрозділів з охорони державного кордону сучасними засобами;

здійснити комплекс заходів щодо розвитку прикордонного та міжнародного співробітництва;

забезпечити відкритість діяльності Державної прикордонної служби України та заходів щодо її розвитку для демократичного цивільного контролю.

Ці завдання передбачають здійснення відповідних заходів з урахуванням існуючого і прогнозованого бюджетного їх фінансування та залучення міжнародної технічної допомоги.

Основні заходи щодо розвитку
Державної прикордонної служби України

1. Заходами щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Державної прикордонної служби України є:

послідовна адаптація законодавства України про державний кордон до законодавства Європейського Союзу;

удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність оперативних підрозділів;

створення нормативно-правової бази для реформування Морської охорони Державної прикордонної служби України з наданням їй додаткових функцій у сфері охорони довкілля, рятування на водах у територіальному морі та у виключній (морській) економічній зоні України;

визначення порядку надання Державною прикордонною службою України дозволу іноземним військовим кораблям та іншим державним суднам, що використовуються з некомерційною метою, на заходження у внутрішні води, на рейди та в морські порти України;

надання Державній прикордонній службі України більш широких повноважень щодо розгляду справ про відповідальність за незаконну промислову діяльність, порушення правил безпечної експлуатації споруд, незаконної експлуатації природних ресурсів та забруднення морського середовища у виключній (морській) економічній зоні України;

удосконалення правового механізму участі органів охорони державного кордону у кримінальному судочинстві;

удосконалення механізму застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства про державний кордон, зокрема встановлення адміністративної відповідальності за:

- плавання і перебування невійськових суден у заборонених для цього районах територіального моря та внутрішніх вод України;

- провадження без дозволу компетентних органів промислової, дослідної та пошукової діяльності іноземних невійськових суден у територіальному морі та внутрішніх водах України;

- повторне порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

- проникнення або намагання проникнути на транспортні засоби закордонного прямування з метою незаконного виїзду з території України;

- перешкоджання посадовим особам органів охорони державного кордону в проведенні огляду транспортних засобів та невиконання водіями вимог щодо зупинки.

2. Оптимізація структури Державної прикордонної служби України та реформування системи управління передбачає:

створення чотирирівневої системи управління: Адміністрація Державної прикордонної служби України - регіональне управління - орган охорони державного кордону - відділ прикордонної служби;

визначення оптимальної структури та функцій підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України та її регіональних управлінь за функціональним призначенням;

формування відділів прикордонної служби;

запровадження оптимальної структури оперативно-розшукових підрозділів, створення в органах охорони державного кордону оперативно-технічних підрозділів;

реформування мобільних підрозділів;

створення сучасної системи логістики;

удосконалення структури підрозділів, які:

- проводять дізнання та здійснюють провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- проводять роботу з особовим складом.

З метою приведення структури Державної прикордонної служби України у відповідність з потребами оперативно-службової діяльності з урахуванням досвіду європейських держав слід оптимізувати співвідношення посад керівного складу до загальної чисельності особового складу з тим, щоб сформувати оптимальне співвідношення між старшими і молодшими офіцерами (1:1,75), довести чисельність офіцерів до 18 відсотків загальної чисельності особового складу, цивільних фахівців - до 16 відсотків.

Реформування системи управління має базуватися на принципах субсидіарності та децентралізації за окремими напрямами зі збереженням управлінської вертикалі для забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону.

Для підвищення ефективності системи управління її функціонування на всіх рівнях має бути організовано також за принципами підзвітності, прозорості, передбачуваності та спільної участі. В рамках реформування цієї системи необхідно створити електронну систему управління, автоматизовані інформаційні системи та здійснити їх інтеграцію в єдину інформаційну телекомунікаційну систему Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів України, удосконалити діяльність стаціонарних та мобільних пунктів управління, розвинути мережі зв'язку та автоматизації.

3. Для створення сучасної інтегрованої системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні слід:

сформувати відділи прикордонної служби, які будуть здійснювати оперативну, технічну та фізичну охорону державного кордону, прикордонний контроль і пропуск через державний кордон у встановленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, виявляти і припиняти випадки незаконного їх переміщення, а також забезпечувати дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

удосконалити охорону державного кордону поза пунктами пропуску шляхом запровадження системи збирання та аналізу даних щодо протиправної діяльності, формування системи інженерного забезпечення;

удосконалити прикордонний контроль шляхом розгортання новітніх технічних систем та комплексів, у тому числі для біометричного контролю, а також запровадити спільний контроль з відповідними органами суміжних держав за переміщенням у пунктах пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

реформувати мобільні підрозділи у підрозділи, які здатні за рівнем фахової підготовки особового складу, технічної оснащеності та забезпечення самостійно здійснювати спеціальні заходи з охорони державного кордону;

нарощувати оперативну складову в системі заходів з охорони державного кордону;

реформувати Морську охорону Державної прикордонної служби України;

технічно переоснастити органи охорони державного кордону;

створити технічні комплекси охорони державного кордону;

удосконалити систему інформаційного забезпечення, у тому числі створити автоматизовані інформаційні системи;

удосконалити взаємодію з правоохоронними органами України та суміжних держав.

При цьому особлива увага приділятиметься заходам щодо розвитку оперативно-розшукової діяльності, реформуванню Морської охорони та вдосконаленню системи інформаційного забезпечення.

Розвиток оперативно-розшукової діяльності має бути спрямовано на посилення протидії транскордонній організованій злочинності у сфері незаконної міграції, торгівлі людьми, незаконного переміщення через державний кордон зброї та інших засобів терору, товарів військового призначення і подвійного використання, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, радіоактивних речовин, вантажів та іншого майна. З цією метою передбачається:

опрацювання пропозицій щодо створення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю;

створення інтегрованого, захищеного оперативного обліку та інформаційно-пошукових баз даних оперативних підрозділів, удосконалення аналітичного супроводження оперативно-розшукової діяльності та дізнання;

здійснення функціонального та організаційного розмежування оперативних підрозділів: підрозділи, що забезпечують боротьбу з корупцією та іншою протиправною діяльністю особового складу (внутрішня безпека) та підрозділи, що забезпечують безпеку та захист особового складу (власна безпека);

удосконалення взаємодії з оперативними підрозділами відповідних органів суміжних держав та правоохоронними органами України.

Під час реформування Морської охорони Державної прикордонної служби України передбачається:

створення нової моделі охорони морської ділянки державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

участь у розробленні державної програми кораблебудування;

формування на базі загонів Морської охорони окремого угруповання кораблів та катерів для охорони суверенних прав України в її виключній - (морській) економічній зоні України;

розроблення методики виконання покладених на неї додаткових правоохоронних та правозастосовчих функцій у територіальному торі та виключній (морській) економічній зоні України;

переоснащення постів технічного спостереження сучасними радіолокаційними станціями для раннього виявлення надводних цілей;

формування в її складі оперативно-розшукових підрозділів та їх оснащення спеціальною технікою;

створення для проведення пошуково-рятувальних операцій угруповання її сил та засобів, до складу якого входитимуть кораблі, катери та пошуково-рятувальні вертольоти;

участь у взаємодії із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у створенні єдиної інформаційної системи висвітлення надводної обстановки в акваторіях Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.

Однією з важливих умов інтеграції всіх складових сучасної системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні є дальший розвиток системи інформаційного забезпечення. З цією метою необхідно:

завершити розгортання системи цифрового зв'язку, запровадити новітні технології та переоснастити відділи прикордонної служби сучасними засобами радіозв'язку;

запровадити в діяльність органів та підрозділів автоматизовані інформаційні системи, в тому числі з опрацювання електронних зображень і дактилоскопічних даних із використанням геоінформаційних технологій та інтегрувати їх у єдину інформаційну телекомунікаційну систему Державної прикордонної служби, інших правоохоронних органів України;

переоснастити органи та підрозділи сучасною комп'ютерною технікою та відповідними програмними продуктами, створити мережі передачі даних;

розвивати інформаційно-аналітичну діяльність у напрямі вдосконалення інформаційного забезпечення як керівництва Державної прикордонної служби України, так і її органів і підрозділів під час виконання завдань з охорони державного кордону;

створити спеціалізовані аналітичні центри та підрозділи для опрацювання інформації;

здійснити комплекс заходів щодо запровадження системи управління ризиками.

4. Удосконалення роботи з особовим складом Державної прикордонної служби України передбачає:

розвиток системи комплектування особового складу та кадрового забезпечення;

реформування системи професійної підготовки;

удосконалення морально-психологічного забезпечення діяльності особового складу;

забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Державної прикордонної служби України.

Розвиток системи комплектування особового складу та кадрового забезпечення має здійснюватися за такими основними напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази щодо порядку проходження служби військовослужбовцями у Державній прикордонній службі України;

створення власної системи комплектування військовослужбовцями органів та підрозділів, забезпечення ефективного використання кадрового ресурсу;

перехід до 2010 року на комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями на контрактній основі;

скорочення посад військовослужбовців, що не пов'язані з оперативно-службовою діяльністю, та поступове заміщення їх цивільними особами у межах граничної чисельності особового складу;

системне планування та забезпечення кар'єрного зростання керівного складу, ступеневої підготовки кандидатів для висунення на вищі посади;

удосконалення організаційних, фінансових, матеріальних та морально-психологічних стимулів для підвищення ефективності служби;

забезпечення соціальних гарантій військовослужбовцям та працівникам;

удосконалення науково-методичного, матеріально-технічного забезпечення кадрової роботи та інформаційної бази обліку кадрів.

Реформування системи професійної підготовки особового складу Державної прикордонної служби України потребує:

впровадження в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького передових європейських технологій освіти відповідно до Болонської декларації, навчання за новим напрямом підготовки "Охорона та захист державного кордону", поглибленого вивчення спеціальних дисциплін у системі спеціальної підготовки офіцерів оперативно-розшукових підрозділів та постійно діючих курсів їх перепідготовки, системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційно-аналітичної діяльності;

переходу на двоступеневе підвищення кваліфікації особового складу (перший ступінь - удосконалення фахової підготовки за займаною посадою; другий - навчання фахівців, які перебувають у резерві кандидатів для просування по службі, перед призначенням їх на вищі посади) та запровадження механізму обов'язкового проходження курсів підвищення кваліфікації перед укладенням нового контракту з визначенням придатності до виконання обов'язків за фахом;

удосконалення програм фахової підготовки та перепідготовки в системі навчальних центрів;

організації дистанційного навчання особового складу та вдосконалення системи його підготовки під час виконання обов'язків за посадою;

розширення спектра спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка військовослужбовців за контрактом;

удосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців Морської охорони, що включає підготовку у вищих навчальних закладах державної системи вищої освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем і фахом, підготовку та перепідготовку у навчально-підготовчому центрі (м. Ізмаїл);

запровадження програм аеромобільної підготовки наземних сил та пошуково-рятувальної підготовки авіаційних фахівців у єдиній державній системі цивільного захисту населення і територій;

вжиття заходів для отримання навчальними центрами ліцензій на право здійснення підготовки фахівців та подальшої акредитації центрів як навчальних закладів відповідного рівня;

утворення навчального кінологічного центру з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців-кінологів.

Удосконалення морально-психологічного забезпечення діяльності особового складу Державної прикордонної служби України передбачає здійснення таких заходів:

утворення підрозділів психологічної служби в її органах;

створення єдиної бази даних психологічних характеристик особового складу;

запровадження системи професійного психологічного добору кандидатів для служби в органах та підрозділах Державної прикордонної служби України;

запровадження сучасних психологічних методик вивчення особистості, прогнозування її поведінки в різних умовах оперативно-службової і діяльності;

розгортання системи надання психологічної допомоги та індивідуальних консультацій.

Забезпечення соціального захисту військовослужбовців і ветеранів та членів їх сімей, працівників Державної прикордонної служби України передбачає:

задоволення соціальних потреб військовослужбовців і ветеранів та членів їх сімей, працівників Державної прикордонної служби України;

створення умов для забезпечення достатнього життєвого рівня особового складу;

прогнозування, запобігання та зниження інтенсивності соціальних та організаційних конфліктів;

розширення співробітництва з ветеранськими, іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань допомоги у розв'язанні соціальних проблем ветеранів та членів їх сімей;

всебічний розвиток системи охорони здоров'я особового складу.

5. Створення ефективної системи логістики потребує:

здійснення технічного переоснащення органів охорони державного кордону сучасними біометричними та іншими системами контролю, автомобільною технікою, радіолокаційними комплексами, засобами спостереження, документування протиправної діяльності на державному кордоні, засобами та системами захисту інформації;

створення системи обслуговування і ремонту техніки та технічних засобів на основі укладання в установленому порядку державних контрактів з (оборонного замовлення з його виконавцями;

зменшення витрат на утримання автомобільної та іншої техніки шляхом її обслуговування і ремонту відповідними підприємствами на договірній основі та закупівлі комплектувальних виробів і витратних матеріалів за місцем дислокації органів охорони державного кордону;

оптимізації системи інженерного забезпечення та утримання державного кордону;

проведення ремонту та модернізації кораблів і катерів, збільшення строку їх експлуатації шляхом переоснащення сучасними системами зв'язку та навігації;

проведення модернізації парку літаків та вертольотів;

придбання нових типів авіаційної техніки із сучасними засобами оптичного, радіолокаційного та тепловізійного спостереження, в тому числі безпілотних літальних апаратів;

поступової заміни літаків та вертольотів, у яких закінчується ресурс, сучасними літальними апаратами середнього та легкого класу;

створення підрозділів легких або надлегких вертольотів для забезпечення мобільних дій;

раціоналізації фінансових витрат на утримання органів охорони державного кордону, зокрема Морської охорони, органів забезпечення та навчальних закладів шляхом запровадження в установленому порядку механізму закупівель у місцевих товаровиробників робіт і послуг у сфері продовольчого, квартирно-експлуатаційного забезпечення, забезпечення пально-мастильними матеріалами, виконання господарських робіт тощо;

розширення повноважень розпорядників бюджетних коштів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за місцем дислокації органів охорони державного кордону;

мінімального залучення підрозділів з охорони державного кордону до виконання функцій самозабезпечення та господарської діяльності;

створення фонду службового житла в населених пунктах за місцем дислокації органів охорони державного кордону та їх підрозділів;

запровадження іпотечного кредитування для забезпечення житлом особового складу, надання кредитів для зазначених цілей на пільгових умовах.

6. Розвиток прикордонного та міжнародного співробітництва передбачає:

участь у завершенні договірно-правового оформлення державного кордону;

здійснення заходів для зміцнення довіри та розвитку співробітництва з прикордонними службами суміжних держав на різних рівнях з протидії протиправній діяльності на державному кордоні;

удосконалення діяльності прикордонних представників України та їх апарату;

створення контактних пунктів із прикордонних питань на всіх ділянках державного кордону;

виконання спільних програм України та суміжних держав з протидії організованій злочинності на державному кордоні; планів (цільових програм) міжнародного співробітництва Державної прикордонної служби України з інституціями Європейського Союзу та НАТО, з державами - учасницями ГУАМ; спільних проектів міжнародної технічної допомоги з Європейською Комісією, а також США, ФРН та іншими державами, міжнародними організаціями щодо облаштування державного кордону; міжнародних програм навчання особового складу Державної прикордонної служби України та стажування в державах - членах Європейського Союзу та НАТО;

участь у підготовці проектів міжнародних договорів між Україною, суміжними державами, Європейським Союзом про порядок взаємодії з прикордонних питань та співробітництво у сфері обміну інформацією.

7. Розвиток демократичного цивільного контролю передбачає:

забезпечення відкритості діяльності Державної прикордонної служби України для демократичного цивільного контролю за:

додержанням Конституції та законів України стосовно прав і свобод громадян, військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, стану правової і соціальної захищеності зазначених осіб і членів їх сімей;

обгрунтованістю прийнятих рішень з питань оперативно-службової діяльності щодо їх відповідності засадам внутрішньої і зовнішньої політики, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

виконанням Програми розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року та інших програм, зокрема стосовно співробітництва з іншими державами щодо отримання технічної допомоги, створення і розвитку виробництва нових видів техніки, додержання порядку відчуження і реалізації військового майна, формування та реалізації кадрової політики;

формуванням, затвердженням і використанням визначених законами про Державний бюджет України видатків на потреби охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

вирішенням інших питань, визначених Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави".

Етапи та шляхи реалізації Концепції

Заходи з реалізації цієї Концепції здійснюватимуться у три етапи.

Перший етап (2006 - 2008 роки) передбачає:

здійснення заходів з удосконалення нормативно-правової бази розвитку Державної прикордонної служби України, в тому числі оперативно-службової діяльності її органів і підрозділів;

започаткування запровадження нової організаційної структури;

реформування системи управління;

здійснення комплексу заходів із започаткування реформування прикордонних комендатур, прикордонних застав, контрольно-пропускних пунктів і відділень прикордонного контролю у підрозділи нового типу - відділи прикордонної служби;

нарощування оперативної складової у службовій діяльності відділів прикордонної служби;

створення нової моделі охорони морської ділянки державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

вжиття заходів щодо розвитку системи інформаційного забезпечення;

участь у розробленні програми кораблебудування;

оновлення парку авіаційної техніки;

здійснення заходів з удосконалення роботи з особовим складом;

проведення заходів щодо формування сучасної системи логістики;

технічне переоснащення відділів прикордонної служби, вдосконалення інженерного облаштування державного кордону;

забезпечення розвитку прикордонного та міжнародного співробітництва;

забезпечення відкритості діяльності та заходів щодо розвитку Державної прикордонної служби України для демократичного цивільного контролю.

Другий етап (2009 - 2012 роки) передбачає:

завершення роботи з удосконалення нормативно-правової бази розвитку Державної прикордонної служби України, у тому числі оперативно-службової діяльності її органів і підрозділів;

завершення запровадження нової організаційної структури;

продовження роботи зі створення сучасної інтегрованої системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні:

дальший розвиток оперативно-розшукової діяльності;

реформування Морської охорони відповідно до її нової моделі;

завершення формування відділів прикордонної служби по всьому периметру державного кордону;

створення сучасної системи інформаційного забезпечення;

дальше вдосконалення роботи з особовим складом;

перехід до комплектування Державної прикордонної служби України особовим складом на контрактній основі;

участь у виконанні програми кораблебудування;

дальше оновлення парку авіаційної техніки;

завершення формування сучасної системи логістики, технічного переоснащення відділів прикордонної служби, вдосконалення інженерного облаштування державного кордону;

дальше вдосконалення прикордонного та міжнародного співробітництва.

У рамках цього етапу буде в основному завершено становлення Державної прикордонної служби України як самодостатнього правоохоронного органу.

Третій етап (2013 - 2015 роки) передбачає:

завершення створення сучасної інтегрованої системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

завершення процесу оновлення корабельного та катерного складу Морської охорони та парку авіаційної техніки.

Реалізація цієї Концепції здійснюватиметься в рамках реформи правоохоронної системи України шляхом розроблення і прийняття відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема розроблення, затвердження та забезпечення виконання Адміністрацією Державної прикордонної служби України, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції за окремими планами Програми розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, якою передбачатиметься здійснення комплексу правових, економічних, соціальних, інформаційних та інших заходів на близьку, середню і далеку перспективу, спрямованих на розвиток системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, пов'язаних із реалізацією цієї Концепції, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати

Реалізація положень цієї Концепції має забезпечити:

ефективність державної політики у сфері охорони державного кордону України;

створення сучасної інтегрованої системи охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, новий якісний рівень їх захищеності;

самодостатність Державної прикордонної служби України як правоохоронного органу європейського типу, зміцнення її кадрового потенціалу, забезпечення ефективної протидії корупції та іншим протиправним проявам серед особового складу;

удосконалення співробітництва з правоохоронними органами, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування України, прикордонними службами суміжних та інших держав, міжнародними організаціями;

формування у громадськості належного розуміння значення охорони державного кордону.

Виконання цієї Концепції сприятиме реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, посилить роль Державної прикордонної служби України у протидії транскордонній та транснаціональній злочинності.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
О. РИБАЧУК
 

Опрос