Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины и признании утратившим силу Указа Президента Украины от 26 августа 2008 года N 767

Президент Украины
Указ Президента от 03.10.2013 № 540/2013
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до деяких указів Президента України та визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 серпня 2008 року N 767

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 листопада 2014 року N 854/2014)

Відповідно до пунктів 3 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) абзаци другий і третій пункту 5, пункти 7 та 8 Положення про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ, затвердженого Указом Президента України від 15 квітня 2013 року N 214 "Про Державну комісію з питань співробітництва з СОТ", викласти відповідно в такій редакції:

"До складу Комісії входять керівники (заступники керівників) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства промислової політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національного інституту стратегічних досліджень, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції, Урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями, а також за згодою - представник Торгово-промислової палати України, представник Українського союзу промисловців і підприємців, представник Федерації роботодавців України.

Виконавчим секретарем Комісії визначається працівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України";

"7. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від її складу.

Члени Комісії беруть участь в її роботі особисто. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

8. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях. В окремих випадках рішення Комісії з питань, що потребують невідкладного розгляду Комісією, за рішенням голови Комісії можуть прийматися шляхом письмового опитування її членів.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, а в разі прийняття рішення шляхом письмового опитування - більшістю голосів членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою.

У разі необхідності прийняття законодавчих актів, видання актів Президента України з питань, що розглядаються Комісією, пропозиції з цих питань вносяться на розгляд Комісії разом із проектами відповідних нормативно-правових актів";

2) увести до складу Державної комісії з питань співробітництва з СОТ, затвердженого Указом Президента України від 15 травня 2013 року N 258, ЄМЕЛЬЯНОВУ Інну Іванівну - першого заступника Міністра юстиції України та ФІРТАША Дмитра Васильовича - Голову Ради Федерації роботодавців України (за згодою), вивівши зі складу цієї Державної комісії А. Сєдова;

3) у Положенні про Представника України у Світовій організації торгівлі, затвердженому Указом Президента України від 19 червня 2013 року N 333:

а) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Представник України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у засіданнях державних органів, роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, з питань, віднесених до компетенції Представника України;

3) вносити пропозиції щодо проведення науково-дослідних та інших робіт із проблематики впровадження і реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України з питань співробітництва в рамках СОТ;

4) залучати в разі потреби представників органів виконавчої влади, експертів, учених до опрацювання питань, віднесених до його компетенції";

б) доповнити Положення пунктом 10 такого змісту:

"10. Представник України використовує у своїй роботі бланки встановленого зразка".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 серпня 2008 року N 767 "Про делегацію України для участі в переговорах у рамках Світової організації торгівлі".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 жовтня 2013 року
N 540/2013

Опрос