Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении об Управлении по работе правоохранительных органов Администрации Президента Украины

Президент Украины
Указ Президента от 20.07.2001 № 536/2001
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Управління по роботі правоохоронних органів Адміністрації Президента України

Указ втратив чинність
 (згідно з Указом Президента України
 від 4 грудня 2001 року N 1184/2001)

Затвердити Положення про Управління по роботі правоохоронних органів Адміністрації Президента України (додається).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
20 липня 2001 року
N 536/2001
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління по роботі правоохоронних органів Адміністрації Президента України

1. Управління по роботі правоохоронних органів (далі - Управління) є структурним підрозділом Адміністрації Президента України.

2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Глави Адміністрації Президента України, а також цим Положенням.

3. Управління в установленому порядку взаємодіє з органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, органами державної податкової служби, митними органами, державною контрольно-ревізійною службою, Державним департаментом України з питань виконання покарань (далі - правоохоронні органи), судами, Вищою радою юстиції, органами юстиції, а також апаратом Ради національної безпеки і оборони України, Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, комітетами, тимчасовими комісіями, апаратом Верховної Ради України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

4. Основними завданнями Управління є експертно-аналітичне, консультативне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення Президентом України повноважень щодо гарантування додержання правоохоронними органами Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а також ефективної взаємодії глави держави з цими органами.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

вивчає та аналізує діяльність правоохоронних органів у здійсненні заходів з виконання державних програм профілактики і боротьби зі злочинністю;

здійснює за дорученням Президента України контроль за виконанням правоохоронними органами та органами юстиції указів і розпоряджень Президента України;

підтримує постійний зв'язок з правоохоронними органами, Вищою радою юстиції, органами юстиції та судами, знайомиться в установленому порядку зі станом їх роботи;

забезпечує розгляд у встановленому порядку звернень громадян і юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Управління;

бере участь у підготовці та опрацюванні проектів указів, розпоряджень і доручень Президента України з питань діяльності правоохоронних органів, органів юстиції та судів, проектів законів, що вносяться Президентом України в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України, підготовці висновків до законів, що надходять на підпис Президентові України;  

інформує Президента України та Главу Адміністрації Президента України про заходи, що здійснюються правоохоронними органами та органами юстиції щодо забезпечення законності та правопорядку в державі, вносить пропозиції про удосконалення їх діяльності;

готує матеріали до виступів і доповідей Президента України з питань діяльності правоохоронних органів, Вищої ради юстиції, органів юстиції та судів, до прес-конференцій, нарад тощо, які проводяться за участю глави держави;

вивчає питання організації діяльності та кадрового забезпечення правоохоронних органів і судів, вносить пропозиції щодо реформування зазначених органів, узагальнює практику формування кадрового резерву правоохоронних органів;

бере участь у підготовці пропозицій Президентові України щодо відзначення державними нагородами, а також присвоєння вищих військових, спеціальних звань та класних чинів працівникам правоохоронних органів;

вивчає матеріали та бере участь у підготовці висновків і пропозицій щодо кандидатур на посади керівників відповідних правоохоронних органів;

вивчає подання Вищої ради юстиції про призначення вперше на посаду професійного судді та про звільнення суддів з посад, бере участь у підготовці проектів указів Президента України з цих питань;

забезпечує підготовку до складання присяги суддями, яких Президент України призначає вперше на посаду професійного судді;

здійснює за дорученням Президента України та Глави Адміністрації Президента України інші функції, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

6. Управління для виконання покладених на нього завдань має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади необхідні документи, матеріали, висновки, звітні дані тощо;

брати участь у засіданнях, нарадах та інших заходах, що проводяться правоохоронними органами, органами юстиції та судами;

залучати в установленому порядку науковців, експертів, працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади для опрацювання окремих питань діяльності правоохоронних органів.

7. Управління очолює Керівник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Глави Адміністрації Президента України. Керівник Управління має заступників.

Керівник Управління підпорядковується Президентові України.

Керівник Управління організовує роботу Управління, розподіляє обов'язки між працівниками Управління, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Управління.

8. До складу Управління входять відділи, які очолюють їх завідувачі.

Заступників Керівника Управління, завідувачів відділів та інших працівників Управління призначає на посаду та звільняє з посади Глава Адміністрації Президента України за поданням Керівника Управління.

9. Граничну чисельність працівників і штатний розпис Управління затверджує Глава Адміністрації Президента України за поданням Керівника Управління.

10. Управління використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос